Praca w UK

top

Praca w UK

W tym miejscu dowiesz się jak szukać pracy, jak napisać prawidłowe CV i list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poznasz szczegółowe zasady zatrudnienia w UK, przeczytasz o swoich prawach pracowniczych, o wynagrodzeniu minimalnym, o ustawowych godzinach pracy, o związkach zawodowych, edukacji, dyskryminacji w pracy oraz zwolnieniach.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!


A Szukanie pracy

Aby znaleźć odpowiednią pracę, musisz przyjrzeć się swoim umiejętnościom i zastanowić nad tym, czym chciałbyś się zajmować i w czym jesteś najlepszy. Następnie zaplanuj swoje poszukiwania. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby nie popełnić błędów.

01 Porady wstępne

Planowanie poszukiwań
Tworzenie CV
Gdzie szukać ofert pracy
Szukanie pracy w Internecie
Listy motywacyjne i formularze aplikacyjne
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności
Agencje rekrutacyjne

02 Poszukiwanie pracy

Znajdź pracę teraz
Bezpieczne poszukiwanie pracy
Kontakt z Jobcentre Plus
Lokalne imprezy Jobcentre Plus
Self-employment, czyli samozatrudnienie


B Zasady zatrudnienia

Każdy pracownik jest związany ze swoim pracodawcą umową, nawet jeśli nie została ona sporządzona na piśmie. Jeśli nie posiadasz umowy o pracę na piśmie, niepisana umowa zostaje zawarta automatycznie z chwilą, z chwilą podjęcia przez Ciebie pracy na rzecz pracodawcy.

01 Nowa praca

Referencje i oferty pracy
Weryfikacja kandydatów

02 Warunki i umowy

Umowa o pracę
Warunki umowy
Naruszenie warunków umowy
Zmiany w umowie
Jeśli nie zgadzasz się na zmianę umowy
Zmiana miejsca pracy

03 Godziny pracy

Tygodniowy czas pracy
Oblicz swój tygodniowy czas pracy
Nadgodziny
Przerwy na odpoczynek
Praca w niedziele
Praca w godzinach nocnych
Obliczanie nocnych godzin pracy

04 Elastyczne godziny pracy

Różne rodzaje elastycznego zatrudnienia
Prawo do elastycznych godzin pracy
Kto może wystąpić o elastyczne godziny pracy?
Zalety elastycznych godzin pracy
Praca w niepełnym wymiarze godzin
Praca w domu

05 Płaca minimalna

Wysokość krajowej płacy minimalnej
Komu przysługuje krajowa płaca minimalna
Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna
Obliczanie krajowej płacy minimalnej
Obliczanie płacy minimalnej – wynagrodzenie stałe lub godzinowe
Obliczanie płacy minimalnej – praca na akord
Obliczanie płacy minimalnej – praca z zakwaterowaniem
Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej

06 Wynagrodzenie

Wypłata i odcinki z wypłaty
Prawo do wynagrodzenia w okresie choroby
Wynagrodzenie zależne od wyników pracy
Odliczenia od wynagrodzenia
Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia
Obliczanie wynagrodzenia – podstawowe informacje
Obliczanie wynagrodzenia – zaawansowane
Twoje prawa w przypadku niewypłacalnego pracodawcy
Wynagrodzenie w przypadku niewypłacalności pracodawcy
Problemy z dojazdem a Twoje prawa pracownicze

07 Nieobecność z powodu choroby

Zwolnienie chorobowe
Zaświadczenie o zdolności do pracy
Ustawowy zasiłek chorobowy
Prawo do wynagrodzenia w okresie choroby
Wpływ pracy na zdrowie

08 Urlop

Urlop i dni wolne
Obliczanie urlopu
Zwolnienie chorobowe
Urlop na czas opieki
Szkolenia w godzinach pracy


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !


C Status zatrudnienia

Ustalenie statusu Twojego zatrudnienia to pierwszy krok, który pozwoli Ci dowiedzieć się, jakie prawa przysługują Ci w pracy. Możesz być zatrudniony na trzy sposoby: jako pracownik (employee), pracownik agencyjny (worker) lub pracować jako osoba samo zatrudniona (self-employed).

01 Twój status zatrudnienia

Ustal status swojego zatrudnienia
Rodzaje statusu zatrudnienia
Ciągłość zatrudnienia

02 Zatrudnienie na czas określony

Ochrona pracowników zatrudnionych na czas określony
Zakończenie i odnowienie umowy na czas określony

03 Pracownicy zagraniczni

Pozwolenie na pracę w UK
Podstawowe prawa pracownicze
Pracownicy europejscy w UK
Prawa pracownicze w obcych językach

04 Pracownicy agencyjni

Korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy
Prawa pracowników agencyjnych
Poszukiwanie pracy przez agencje pracy
Agencje rozrywkowe, agencje modelek i modeli

05 Sektor rolniczy

Stopnie i kategorie pracowników rolnych
Prawa pracowników rolnych
Urlop pracowników rolnych
Wynagrodzenie i płaca minimalna w sektorze rolniczym
Wynagrodzenie pracowników rolnych podczas urlopu
Wynagrodzenie pracowników rolnych podczas choroby
Odliczenia za zakwaterowanie

06 Tymczasowe zwolnienie

Tymczasowe zwolnienie z pracy
Ubieganie się o całkowite zwolnienie z pracy
Wynagrodzenie gwarantowane


D Związki zawodowe

Jednym z głównych zadań związków zawodowych jest prowadzenie negocjacji z pracodawcą w interesie swoich członków, a także pozostałych pracowników. Wynikiem negocjacji są układy zbiorowe pracy. Kiedy sporu nie da się rozstrzygnąć, związek może zorganizować akcję strajkową.

01 Członkostwo

Związki zawodowe – wstęp
Jak wstąpić do związku zawodowego
Prawo przynależności do związku zawodowego

02 Miejsce pracy

Przedstawiciele związków zawodowych
Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych
Zbiorowe umowy i negocjacje

03 Akcje protestacyjne

Akcje protestacyjne
Udział w akcjach protestacyjnych
Pikiety


E Praca a rodzina

Twój pracodawca obarczony jest szeregiem obowiązków wobec ciebie. Szczególne prawa przysługują ci w czasie ciąży oraz opieki nad dzieckiem. Jeśli jesteś ojcem i opiekujesz się dzieckiem wspólnie z matką, przysługuje Ci urlop ojcowski oraz zasiłek. Poznaj wszystkie swoje prawa i obowiązki.

01 Ciąża i prawa macierzyńskie

Ciąża a praca
Ustawowy zasiłek macierzyński
Ustawowy urlop macierzyński
Twoje prawa w trakcie urlopu macierzyńskiego
Powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego

02 Prawa ojca

Ustawowy urlop ojcowski
Twoje prawa w okresie urlopu i powrót do pracy
Ustawowy zasiłek ojcowski
Urlop rodzicielski

03 Prawa adopcyjne

Ustawowy zasiłek adopcyjny
Ustawowy urlop z tytułu adopcji

04 Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski
Korzystanie z urlopu rodzicielskiego


F Zwolnienia

Jeśli przepracowałeś u danego pracodawcy przynajmniej dwa lata i zostałeś zwolniony w ramach redukcji etatów, przysługuje Ci ustawowa odprawa. Wysokość odprawy będzie zależna od Twoich zarobków, wieku oraz ciągłości zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

01 Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy
Okres wypowiedzenia
Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia
Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia
Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym
Niesłuszne zwolnienie
Jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony
„Konstruktywne“ zwolnienie
Słuszne powody zwolnienia

02 Redukcja etatów

Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów
Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia
Nowe stanowisko lub inna praca
Prawo do odprawy
Obliczanie odprawy

03 Odejście z pracy

Rezygnacja z pracy
Okres wypowiedzenia
Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia
Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia
Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego


Rozlicz i odzyskaj swój podatek – Przez internet o 30% taniej !


G Problemy

Rozstrzyganiem sporów natury prawnej powstałych w miejscu pracy zajmują się trybunały ds. zatrudnienia (Employment Tribunals). Zanim zwrócisz się do trybunału, spróbuj rozwiązać problem samodzielnie, niekoniecznie formalnie. Dowiedz się, kto moze Ci pomóc i gdzie możesz uzyskać poradę.

01 Problemy w pracy

Rozwiązywanie problemów
Składanie zażaleń
Podważanie decyzji pracodawcy

02 Procedury dyscyplinarne

Problemy dyscyplinarne w pracy
Postępowanie dyscyplinarne

03 Rozwiązywanie sporów

Mediacje
Ugoda
Arbitraż
Doradztwo

04 Sądy pracy

Sądy pracy – wprowadzenie
Składanie wniosku w sądzie
Wycofanie skargi lub ugoda przed rozprawą
Rozprawa w sądzie
Wykonanie decyzji sądu

05 Dyskryminacja

Dyskryminacja w pracy
Dyskryminacja płciowa i równość płac
Dyskryminacja na tle rasowym
Dyskryminacja ze względu na wiek
Dyskryminacja osób niepełnosprawnych
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Dyskryminacja na tle religijnym lub wyznaniowym
Dręczenie w pracy
Prawa człowieka w miejscu pracy

06 Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy
Ochrona informatorów

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL