Praca w UK

Oblicz swój tygodniowy czas pracy

Pracodawca nie może wymagać od Ciebie, abyś pracował więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo. Jeśli Twój tydzień pracy jest dłuższy, powinieneś omówić ze swoim menadżerem zmniejszenie liczby godzin lub podpisanie rezygnacji z 48-godzinnego tygodnia pracy (opt-out agreement). Dowiedz się, w jak obliczyć swój czas pracy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Podstawowe obliczenia

Żeby obliczyć godzinowy wymiar swojej pracy, musisz policzyć godziny przepracowane w ciągu całego tygodnia (wraz z nadgodzinami), a następnie obliczyć średnią za wyznaczony okres. Średnią tą oblicza się za tzw. okres referencyjny (reference period), który przeważnie wynosi 17 tygodni. Możesz pracować ponad 48 godzin w jednym tygodniu, pod warunkiem, że średnia liczba godzin przepracowanych tygodniowo w okresie 17 tygodni wyniesie nie więcej niż 48.


Zmiana długości okresu referencyjnego

W ramach układu zbiorowego pracy (collective agreement) lub porozumienia pracowników z pracodawcą można uzgodnić inny okres referencyjny dla potrzeb obliczania średnich godzin pracy. Może on wynosić maksymalnie 52 tygodnie. Układy takie powstają w wyniku negocjacji między pracodawcą i związkiem zawodowym. Informacja o obowiązujących Cię układach zbiorowych pracy powinna znajdować się w Twojej umowie o pracę. Niektórym zawodom automatycznie przyporządkowany jest inny okres referencyjny:
• w przypadku lekarzy-stażystów jest to 26 tygodni
• w przypadku pracowników zatrudnionych na otwartym morzu (offshore workers) wynosi on 52 tygodnie


Obliczanie średniego tygodnia pracy

Aby obliczyć, ile godzin liczy średnio Twój tydzień pracy, zsumuj wszystkie godziny przepracowane w całym okresie referencyjnym. Następnie podziel uzyskany wynik przez liczbę tygodni objętych okresem referencyjnym (zazwyczaj jest to 17 tygodni).

Przykład:

Twój tydzień pracy liczy 40 godzin (osiem godzin dziennie). Przez pierwsze 10 tygodni 17-tygodniowego okresu referencyjnego pracowałeś dodatkowo 12 godzin tygodniowo w ramach nadgodzin.
1) pomnóż stałą liczbę godzin pracy przez liczbę tygodni w okresie referencyjnym (17 tygodni x 40 godzin = 680 godzin)
2) dodaj nadgodziny (12 godzin x 10 tygodni = 120 nadgodzin + 680 godzin = 800 godzin)
3) podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez liczbę tygodni w okresie referencyjnym (800 godzin ÷ 17 tygodni = 47,1 godziny)

Oznacza to, że średnia liczba przepracowanych przez Ciebie godzin wyniosła 47,1 godziny tygodniowo, czyli mieści się w wyznaczonym limicie.


Obliczanie godzin pracy za okres urlopu

W swoich obliczeniach będziesz musiał uwzględnić dodatkowe godziny, jeśli w okresie referencyjnym skorzystałeś z:
• przysługującego Ci urlopu płatnego – i nie wykorzystałeś więcej niż 4 pierwszych przysługujących Ci tygodni tego urlopu
• urlopu macierzyńskiego
• urlopu ojcowskiego
• urlopu z tytułu adopcji
• urlopu opiekuńczego
• zwolnienia chorobowego

Aby to zrobić, wydłuż okres referencyjny o liczbę dni, które spędziłeś na urlopie. Możesz także wziąć pod uwagę liczbę godzin przepracowanych w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres referencyjny.

Przykład:

Twój tydzień pracy liczy 40 godzin (osiem godzin dziennie). Przez pierwsze 12 tygodni 17-tygodniowego okresu referencyjnego pracowałeś dodatkowo osiem godzin tygodniowo w ramach nadgodzin. W jednym z tygodni wykorzystałeś cztery dni urlopu, a w pozostałym dniu tego tygodnia przepracowałeś osiem godzin. Po powrocie z urlopu przez tydzień nie przepracowałeś żadnych nadliczbowych godzin.
1) zsumuj swoje stałe godziny pracy przepracowane w ciągu 16 tygodni wraz z dodatkowym dniem pracy (40 godzin x 16 tygodni = 640 godzin + 8 godzin = 648 godzin)
2) oblicz nadgodziny (8 godzin x 12 tygodni = 96 godzin)
3) dodaj do siebie stałe godziny pracy oraz nadgodziny za cały okres referencyjny (648 godzin + 96 godzin = 744 godzin w okresie referencyjnym)
4) dodaj liczbę godzin przepracowaną w czterech dniach bezpośrednio po 17-tygodniowym okresie referencyjnym (4 dni x 8 godzin = 32 godziny + 744 godziny = 776 godzin)
5) podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez liczbę tygodni w okresie referencyjnym (776 godzin ÷ 17 tygodni = 45,6 godziny)

Oznacza to, że średnia liczba przepracowanych przez Ciebie godzin wyniosła 45,6 godziny tygodniowo, czyli mieści się w wyznaczonym limicie.


Obliczanie przepracowanych godzin w zmianowym systemie pracy

Sposób obliczania średniej liczby godzin dla osób pracujących w systemie zmianowym został zaprezentowany poniżej.

Przykład:

Pracujesz na nocnej zmianie, zazwyczaj cztery 12-godzinne zmiany w tygodniu. Twoja całkowita liczba zwykłych godzin pracy tygodniowo w 17-tygodniowym okresie referencyjnym:
1) oblicz liczbę przepracowanych godzin (17 tygodni, po cztery 12-godzinne zmiany w każdym: 4×12 = 48 godzin x 17 = 816 godzin)
2) oblicz liczbę dni, które mogłeś teoretycznie przepracować (17 tygodni, x 7 dni = 119 dni w okresie referencyjnym)
3) następnie odejmij jeden dzień tygodniowo, jako przysługujący Ci ustawowo dzień wolny od pracy (119 – 17 = 102 dni roboczych w okresie referencyjnym)
4) podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez liczbę tygodni w okresie referencyjnym (816 godzin ÷ 102 dni = 8 godzin dziennie)

Oznacza to, że średnia liczba przepracowanych przez Ciebie godzin tygodniowo wyniosła 48, czyli mieści się w wyznaczonym limicie.


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udziela darmowych i poufnych porad w kwestiach dotyczących godzin pracy.

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 10.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Oblicz swój tygodniowy czas pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL