Praca w UK

Ciągłość zatrudnienia

Wiele praw pracowniczych będzie Ci przysługiwać dopiero po upływie minimalnego okresu ciągłego zatrudnienia. Ciągłość zatrudnienia zazwyczaj jest rozumiana jako nieprzerwana praca u jednego pracodawcy, choć istnieją pewne wyjątki.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!


Czym jest ciągłość zatrudnienia?

Ciągłość zatrudnienia jest zwykle rozumiana jako nieprzerwana praca dla jednego pracodawcy. Nieobecność w pracy spowodowana którąkolwiek z wymienionych poniżej przyczyn nie przerywa ciągłości zatrudnienia pod warunkiem, że w czasie nieobecności umowa o pracę nadal obowiązuje:
• choroba
• urlop macierzyński
• urlop ojcowski
• urlop adopcyjny
• urlop rodzicielski
• czasowe zwolnienie z pracy (przymusowy urlop bezpłatny)
• urlop wypoczynkowy
• pozostałe dni wolne od pracy określone w Twojej umowie o pracę

Zatrudnienie ciągłe jest liczone w miesiącach i latach zaczynając od daty rozpoczęcia pracy dla danego pracodawcy. Jeśli nastąpi przerwa w zatrudnieniu wówczas zwykle do ciągłego zatrudnienia nie będą się liczyły tygodnie czy miesiące poprzedzające datę rozwiązania umowy. Na przykład: pracujesz dla firmy przez pięć lat, potem rozpoczynasz pracę dla innego pracodawcy. Po 6 miesiącach wracasz do poprzedniej firmy. W takim przypadku te 5 lat, które przepracowałeś tam wcześniej nie liczy się do Twojego ciągłego zatrudnienia.

Umowy o pracę – Umowa o pracę


Przerwy w ciągłości zatrudnienia

Istnieją pewne okoliczności, w których nawet w przypadku wystąpienia krótkich przerw w zatrudnieniu nie zostanie przerwana ciągłość twojego zatrudnienia.

Tygodnie bez umowy

Jeśli nie masz umowy ze swoim pracodawcą przez kilka tygodni ten czas będzie zaliczony do ciągłego zatrudnienia jeśli:
• nie pracujesz z powodu choroby lub urazu jednak potem wracasz do pracy przed upływem 26 tygodni od dnia zerwania lub zakończenia umowy
• prace zostają czasowo wstrzymane
• nie ma Cię w pracy z jakiegoś powodu, jednak Twój pracodawca zalicza ten czas do ciągłego zatrudnienia ze względu na wcześniejszą umowę lub zwyczaj obowiązujący w Twojej firmie

Przywrócenie do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu

W przypadku nieuzasadnionego zwolnienia, po którym zostałeś przywrócony do pracy, czas od daty zwolnienia do daty przywrócenia do pracy zalicza się do ciągłego zatrudnienia.

Strajk

W czasie strajku lub akcji protestacyjnej ciągłość Twojego zatrudnienia jest traktowana jako ‘zawieszona’. Oznacza to, że czas kiedy bierzesz udział w strajku nie liczy się do ciągłego zatrudnienia jednak nie przerywa tej ciągłości. Zamiast tego data początkowa ciągłego zatrudnienia zostanie przesunięta o tyle dni, ile trwał strajk. Na przykład jeśli zacząłeś pracę w dniu 1 lutego i w czasie zatrudnienia spędziłeś 5 dni na strajku, ciągłe zatrudnienie będzie liczyło się od 6 lutego.

Niesłuszne zwolnienie –  Niesłuszne zwolnienie


Zatrudnienie za granicą

Zwykle czas pracy za granicą liczy się jako zatrudnienie ciągłe. Jeśli chcesz obliczyć wysokość odprawy pieniężnej jaka Ci przysługuje możliwe, że Twoja praca za granicą będzie się liczyć. Będziesz musiał uzyskać status osoby zatrudnionej w pomocy społecznej w tym czasie. Aby dowiedzieć się więcej zwróć się do Urzędu Skarbowego i Celnego (HM Revenue & Customs), Komisji arbitrażowej ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi Acas lub do lokalnego oddziału Biura Doradztwa Personalnego (Citizens Advice Bureau).

Uprawnienie do odprawy pieniężnej – Prawo do odprawy. Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości – HM Revenue and Customs. Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi Acas – Acas. Znajdź swój oddział Biura Doradztwa Obywatelskiego – Find your local Citizens Advice Bureau


Okres poprzedniego zatrudnienia

Jeżeli zmieniasz pracodawcę zwykle oznacza to przerwę w zatrudnieniu. Istnieją jednak pewne okoliczności kiedy okres poprzedniego zatrudnienia może wliczać się do ciągłego zatrudnienia w obecnym miejscu pracy, tj.:
• kiedy przedsiębiorstwo, dla którego pracujesz, zostało przeniesione na innego właściciela (tzn. nastąpiła zmiana właściciela przedsiębiorstwa – Transfer of Undertakings, TUPE)
• kiedy na mocy ustawy jedna osoba prawne przejmuje inną i staje się Twoim pracodawcą
• kiedy Twój pracodawca umiera, a jego przedstawiciele lub członkowie zarządu utrzymują Cię na dotychczasowym stanowisku
• kiedy przenosisz się od jednego pracodawcy do innego jednak powiązanego z poprzednim np. będącego jego częścią lub mającego inne powiązanie (bezpośrednie lub pośrednie)
• kiedy jesteś nauczycielem i przenosisz się z jednej szkoły do innej podlegającej tej samej instytucji
• kiedy jesteś zatrudniony przez władze lokalne lub równorzędną instytucję i zostajesz przeniesiony do innej instytucji tylko z powodu odprawy
• kiedy pracujesz w służbie zdrowia i przenosisz się do innego pracodawcy działającego również w służbie zdrowia w czasie kiedy przechodzisz szkolenie

Ochrona zatrudnienia w czasie transferów i przejęć – Employment protection during business transfers and takeovers


Co zrobić kiedy wystąpią problemy?

Zawsze najlepiej zacząć od próby rozwiązania problemu bezpośrednio z pracodawcą. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co robić w razie problemów w pracy, odwiedź stronę z kontaktami, do której link znajdziesz poniżej. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego możesz zwrócić się o pomoc do jego przedstawicieli. Jeśli toczysz spór o czas zatrudnienia, którego nie jesteś w stanie rozwiązać, możesz złożyć pozew w sądzie pracy.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów. Przydatne kontakty – Employment contacts. Jak dołączyć do związku zawodowego? – Jak wstąpić do związku zawodowego?. Sądy pracy: wstęp – Sądy pracy – wprowadzenie


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 27.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

Jeden komentarz do “Ciągłość zatrudnienia”

  1. Zack pisze:

    Witam.
    Może ktoś odpowie na moje pytanie czy aby ubiegać się w UK o obywatelstwo potrzebuję mieć ciągłość 5 lat pracy?
    Co jeśli zjechałem do kraju na 2 lata?
    Dziękuję


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ciągłość zatrudnienia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL