Praca w UK

Weryfikacja kandydatów

Nowy pracodawca może chcieć zweryfikować niektóre informacje o Tobie. Rodzaj tych informacji może zależeć od rodzaju pracy, którą będziesz wykonywać. Dowiedz się, jak może wyglądać taki proces weryfikacji.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Co podlega weryfikacji

Zanim podejmiesz pracę, pracodawca może chcieć zweryfikować niektóre informacje dotyczące Twojej osoby.

1) Dowód tożsamości i inne dokumenty

Zanim rozpoczniesz pracę w nowym miejscu, pracodawca będzie chciał się upewnić, że możesz zgodnie z prawem podjąć zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. W tym celu będziesz musiał przedstawić dokument lub komplet dokumentów, które to potwierdzą, takich jak paszport, wiza lub pozwolenie na pracę. Pracodawca powinien Cię poinformować, jakie dokumenty należy dostarczyć.

2) Referencje

To, czy dostaniesz pracę, może być uzależnione od referencji wystawionych przez Twojego obecnego pracodawcę, a czasem także przez poprzednich pracodawców.

3) Weryfikacja dodatkowych informacji

Jeśli na stanowisku, o które się ubiegasz, dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo, pracodawca może chcieć przeprowadzić dodatkowe procesy weryfikacyjne (background checks). W przypadku niektórych ról w sektorze finansowym może to dotyczyć także Twojej historii zadłużenia. Pracodawca powinien traktować wszystkie osoby ubiegające się o pracę w ten sam sposób na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego.

4) Zapewnienie równego traktowania

Prawo nie zabrania gromadzenia informacji dotyczących przynależności rasowej i etnicznej kandydatów w procesie rekrutacji. Wiele organizacji decyduje się na ten krok w celu monitorowania swojej polityki w zakresie równego traktowania. Jeśli nie chcesz, nie musisz udostępniać tego rodzaju informacji. Pracodawca nie może traktować Cię w odmienny sposób ze względu na Twoją płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną bądź religię.

5) Badanie stanu zdrowia

Jeśli jest to zgodne z przepisami, stanowisko, o które się ubiegasz, może wymagać badania lekarskiego (np. jeśli chcesz pracować jako kierowca, będziesz musiał przejść badanie okulistyczne). Pisemna oferta pracy powinna zawierać informację o wymaganych badaniach lekarskich. Pracodawca może poprosić Cię o odpis Twojej kartoteki lekarskiej, ale w takim wypadku firma musi posiadać politykę bezpiecznego przechowywania tego typu dokumentów.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, niepełnosprawność nie powinna stanowić pretekstu do skierowania Cię na badanie lekarskie bez odpowiedniego uzasadnienia. Jeśli jednak zostaniesz skierowany na takie badania i w konsekwencji nie dostaniesz pracy, możesz złożyć skargę w Trybunale ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal). Gorsze traktowanie osób niepełnosprawnych ze względu na ich stan zdrowia jest niezgodne z prawem. Nie oznacza to, że pracodawca w żadnej sytuacji nie może skierować niepełnosprawnej osoby na badanie lekarskie, nawet jeśli nie wymaga tego od innych kandydatów. Będzie to zależało od rodzaju niepełnosprawności i stanowisku, o które się ubiegasz.

6) Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Jeśli pozycja, o którą się ubiegasz, wymaga określonych kwalifikacji, szkoleń lub licencji, pracodawca może chcieć sprawdzić, czy rzeczywiście je posiadasz. Powinieneś zostać poinformowany o tym procesie weryfikacyjnym, a także o tym, czy pracodawca zamierza zachować kopie uzyskanych dokumentów.

7) Niekaralność

Czasami pracodawca może chcieć sprawdzić, czy byłeś w przeszłości karany. Będziesz musiał ujawnić wszystkie oskarżenia wysunięte przeciwko Tobie, jeśli ubiegasz się o pracę:
• na stanowisku księgowego lub adwokata
• w policji
• z dziećmi lub osobami dorosłymi wymagającymi szczególnej opieki
• w organach wymiaru sprawiedliwości lub instytucjach regulujących sektor finansowy

Pracodawca może przeprowadzać ten rodzaj weryfikacji po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym (Criminal Records Bureau). Ponieważ za sprawdzenie tych informacji pobierana jest opłata, pracodawca może poprosić Cię o pokrycie kosztów.

Pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii – Pozwolenie na pracę w UK. Referencje i oferty pracy – Referencje i oferty pracy. Dyskryminacja w pracy – Dyskryminacja w pracy. Pytania o stan zdrowia i niepełnosprawność w trakcie rekrutacji – Recruitment questions about health and disability. Strona internetowa Krajowego Rejestru Karnego – Criminal Records Bureau website


Wycofanie oferty pracy

Jeśli którykolwiek etap procesu weryfikacji nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów, pracodawca może wycofać ofertę pracy, nawet jeśli już zdążyłeś ją zaakceptować. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy przed przyjęciem oferty zostałeś poinformowany o dodatkowych warunkach, które będziesz musiał spełnić.

Referencje i oferty pracy – Referencje i oferty pracy.


Ochrona danych

Pracodawca może gromadzić wyłącznie te informacje, które są niezbędne i związane z procesem weryfikacyjnym. Musi on także zagwarantować, że wszelkie dane osobowe zostaną przez niego wykorzystane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych (Data Protection Act) z 1998 roku . Wszelkie dane dotyczące Twojego zatrudnienia muszą być odpowiednio zabezpieczone i, jeśli nie zostaną zatrzymane przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, usunięte w bezpieczny sposób po ustaniu Twojego zatrudnienia. Masz prawo wglądu we wszelkie przechowywane informacje dotyczące Twojej osoby. Jeśli poprosisz o ich udostępnienie, pracodawca ma 40 dni na spełnienie Twojej prośby, ale może zażądać uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Ochrona danych: dowiedz się więcej – Data Protection: find out more


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) oferuje darmowe, poufne i bezstronne doradztwo w zakresie praw pracowniczych. Dane kontaktowe innych organizacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz zwrócić się do niego o poradę, pomoc i wsparcie.

Dane kontaktowe organizacji Acas – Acas contact details. Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? – Napisz do nas


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Weryfikacja kandydatów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL