Praca w UK

Prawa pracowników agencyjnych

Pracownicy agencji zazwyczaj są określani jako workers (pracownicy), a nie employees (zatrudnieni). Jako pracownikowi agencji przysługiwać Ci będą wszystkie podstawowe prawa pracownicze, oraz dodatkowe prawa, mające za zadanie Cię chronić w określonych sytuacjach.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Prawa pracowników

Wszystkim pracownikom, w tym pracownikom agencyjnym, przysługuje prawo do:
• płatnego urlopu
• przerw na odpoczynek i limitów czasu pracy
• otrzymywania wynagrodzenia, od którego nie potrąca się żadnych kwot niezgodnie z prawem
• otrzymywania krajowej płacy minimalnej
• ochrony przed dyskryminacją z jakiegokolwiek tytułu
• ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa w pracy

Pracownikom zwykle nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej ani do zgłoszenia oskarżenia o niesłuszne zwolnienie, które są prawami zatrudnionych. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji dowiedz się jakie prawa Ci przysługują.

Dyskryminacja w pracy – Dyskryminacja w pracy. Higiena i bezpieczeństwo pracy – Health and safety at work. Warunki zatrudnienia – Warunki i umowy. Redukcje etatów i zwolnienia – Zwolnienia


Umowy o świadczenie usług i umowy o pracę

Jako pracownik agencyjny najpewniej będziesz miał umowę o świadczenie usług ze swoją agencją. Oznacza to, że nie jesteś zatrudniony przez agencję, ale tylko zawierasz umowę o poszukiwanie dla Ciebie pracy tymczasowej. Agencja nie jest zobligowana do znalezienia pracy dla Ciebie, a Ty nie jesteś zobowiązany przyjąć zaoferowanego stanowiska. Agencje zwykle nie zawierają umów o pracę z pracownikami. Jeżeli jednak masz taką umowę z agencją prawdopodobnie jest to umowa bez zapewnionej minimalnej liczby godzin pracy (‘zero hours’ contract), która nie daje Ci gwarancji zatrudnienia. Jeżeli nie jesteś pewien czy jesteś pracownikiem czy zatrudnionym powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy.

Umowy – Employment contacts


Zasiłki

Jeżeli jesteś pracownikiem agencyjnym jesteś uprawniony do zasiłku macierzyńskiego/ojcowskiego, ale nie masz prawa do urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego.

Praca i rodzina – Praca a rodzina


Ustawowy zasiłek chorobowy

Możesz otrzymać ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay) na takiej samej zasadzie jak w przypadku pozostałych pracowników. Zasięgnij porady w Brytyjskim Urzędzie Skarbowym (HM Revenue & Customs), aby dowiedzieć się jakie dokładnie przysługują Ci świadczenia.

Ustawowy zasiłek chorobowy – Ustawowy zasiłek chorobowy


Podatki i ubezpieczenie

Pracowników agencyjnych obowiązują odrębne zasady rozliczania podatków oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Praca i podatki – Podatki a zatrudnienie


Jakie przysługują Ci świadczenia

Aby dowiedzieć się jakie świadczenia Ci przysługują powinieneś zapytać przedstawiciela swojej agencji zatrudnienia lub poszukać odpowiednich informacji w swojej umowie. Prawdopodobnie nic nie możesz zrobić jeżeli jesteś uprawniony do mniejszej ilości świadczeń niż pracownicy etatowi, chyba że będziesz w stanie udowodnić, że pracodawca Cię z jakiegoś powodu dyskryminuje.

Dyskryminacja w miejscu pracy – Dyskryminacja w pracy


Jeśli agencja nie zapewnia Ci pracy

Do decyzji agencji należy to, kto dostanie daną pracę. Zwykle w agencji zarejestrowanych jest więcej osób niż jest dostępnych stanowisk. W ten sposób agencja jest w stanie sprostać większemu zapotrzebowaniu w sezonie. Jeżeli agencja nie zaproponowała Ci jeszcze żadnej pracy zapytaj ich o powody takiej sytuacji. Jeśli dzieje się tak z powodu złych referencji od poprzedniego pracodawcy, agencja powinna to wyjaśnić oraz wysłuchać Twojego stanowiska. Powodem braku pracy dla Ciebie może być również brak zapotrzebowania na pracę, którą wykonujesz. Jeżeli tak jest w Twoim przypadku powinieneś zastanowić się nad rozszerzeniem swojego profilu o inne zajęcia, których możesz się podjąć. Jeśli to nie pomoże spróbuj zarejestrować się w innej agencji. Nie ma limitu ilości agencji, za pośrednictwem których poszukujesz pracy. Jeżeli nadal agencja nie zapewni Ci pracy, jedyne co możesz zrobić to dalej czekać, chyba że uważasz, że agencja dyskryminuje Cię z jakiegoś powodu.

Dyskryminacja w miejscu pracy – Dyskryminacja w pracy


Gdzie szukać pomocy?

Infolinia ds. płacy i praw pracowniczych udzieli Ci pomocy oraz rady w sprawie Twoich praw jako pracownika agencyjnego. Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące Twoich praw jako pracownika agencyjnego lub jeżeli chcesz zgłosić skargę dotyczącą Twojej agencji skorzystaj z jednego z formularzy online.

Formularz ogólnego zapytania – Pay and Work Rights general enquiry form . Formularz zgłoszenia skargi – Pay and Work Rights complaint form.


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawa pracowników agencyjnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL