Praca w UK

Praca w niepełnym wymiarze godzin

Praca w niepełnym wymiarze godzin (part time) może być idealnym sposobem na pogodzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi. Pracując na niepełny etat masz prawo do takiego samego traktowania, jak Twoi współpracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co to jest niepełny etat?

Osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin (part-time worker) to osoba, której tydzień pracy jest krótszy, niż ma to miejsce w przypadku pracownika pełnoetatowego (full-time worker). Liczba godzin stanowiących pełny etat nie jest uregulowana żadnymi przepisami, ale zazwyczaj za pracownika pełnoetatowego uznaje się osobę, która pracuje przynajmniej 35 godzin tygodniowo.


Korzyści

Każdy może kierować się innymi pobudkami, decydując się na pracę w niepełnym wymiarze godzin. Może to być czysta wygoda lub też obowiązki, związane z opieką nad kimś bliskim, które nie pozwalają na pracę na pełny etat. Jeśli rozważasz zmianę godzin pracy, przeczytaj artykuł dotyczący elastycznych warunków zatrudnienia.

Elastyczne godziny pracy a równowaga między życiem zawodowym i osobistym – Flexible working and work-life balance


Podział etatu

Wspólny etat (jobsharing) to szczególny rodzaj pracy na niepełny etat, w którym jedno pełnoetatowe stanowisko jest podzielone między dwie osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin. Obowiązki mogą być rozdzielone na wiele sposobów, tak, aby najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych osób. Przykładowo, możesz pracować rano, podczas gdy druga osoba będzie przychodziła do pracy na popołudnia. Innym rozwiązaniem może być podział tygodnia – w którym każde z Was pracuje przez trzy określone dni, w tym jeden z nich dzielicie pomiędzy siebie. Taki podział etatu jest korzystny zarówno dla Ciebie, jak i dla pracodawcy, gdyż godziny pracy są z góry znane. Dzięki temu Ty możesz zaplanować opiekę nad dzieckiem, a pracodawca wie, że wszystkie obowiązki zostaną wykonane na czas.


Praca w systemie semestralnym

Model zatrudnienia odwzorowujący rok szkolny (term-time working) to rodzaj zatrudnienia na niepełny etat, który umożliwi Ci redukcję godzin pracy lub wzięcie wolnego w trakcie ferii szkolnych. Pozwala to rodzicom na zajęcie się dziećmi, a pracodawcy daje czas na zapewnienie zastępstw na okres nieobecności pracownika.


Twoje prawa na niepełnym etacie

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługują te same prawa w miejscu pracy, co pozostałym pracownikom. Nie istnieje wyznaczony dolny limit godzin, które należy przepracować w celu nabycia podstawowych praw pracowniczych. Jako pracownik zatrudniony na niepełny etat masz prawo:
• otrzymywać wynagrodzenie według tych samych zasad, co pracownicy pełnoetatowi
• korzystać z udostępnianych przez pracodawcę szkoleń
• nabywać prawa urlopowe proporcjonalne do liczby przepracowanych przez Ciebie godzin
• mieć dostęp do urlopów rodzicielskich i innych świadczeń związanych z przerwą w aktywności zawodowej w takim samym zakresie, co inni pracownicy
• do równego traktowania w przypadku zwolnień grupowych

Prawa przysługujące młodym pracownikom – Employment rights for young people


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Zmiana godzin pracy

Jeśli postanowisz zmienić swoje godziny pracy, może to wpłynąć na równowagę między Twoim życiem prywatnym i zawodowym. Czasami zmiana liczby godzin zatrudnienia może być konieczna ze względu na sytuację firmy. Jednak bez względu na to, czy pracujesz na pełny etat, czy też nie, pracodawca będzie musiał uzyskać Twoją zgodę, zanim wprowadzi jakiekolwiek zmiany do Twojej umowy. Jeśli pracujesz na niepełny etat, a pracodawca nalega na zwiększenie godzinowego wymiaru Twojego zatrudnienia, możesz mieć do czynienia z pośrednią dyskryminacją ze względu na płeć.

Dyskryminacja płciowa i równość płac – Dyskryminacja płciowa i równość płac


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach związanych z zatrudnieniem, odwiedź poniższą stronę z danymi kontaktowymi lub dowiedz się więcej o związkach zawodowych.

Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 20.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Praca w niepełnym wymiarze godzin”

  1. Anonim pisze:

    Witam jeśli mam kontrakt na 30h;a pracuje okolo 38h urlop mam wyliczony według 30h czy powinni dać mi więcej godzin urlopu za 38h????


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Praca w niepełnym wymiarze godzin”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL