Praca w UK

Wycofanie skargi lub ugoda przed rozprawą

W każdej chwili możesz wycofać częściowo lub całkowicie skargę złożoną w sądzie pracy, zarówno przed rozprawą jak i w jej trakcie. Możesz także doprowadzić do ugody przed rozprawą. Pamiętaj, że w przypadku zawarcia ugody lub wycofania skargi musisz poinformować sąd o tym fakcie.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Sposoby ‘osiągania ugody’ w sporze z pracodawcą

Istnieją dwa podstawowe sposoby w jaki Ty i Twój pracodawca możecie osiągnąć ugodę, co pozwoli Wam uniknąć konieczności odwoływania się do decyzji sądu pracy. Oba te sposoby są wiążące z punktu widzenia prawa, co oznacza, że po osiągnięciu ugody, nie będziesz miał dalszej możliwości kierowania swoich pretensji na drodze prawnej. Wedle przepisów prawa, sprawa będzie od tego momentu traktowana jako rozstrzygnięta.

1. Usługi koncyliacyjne ze strony Acas

Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – służba doradcza, koncyliacyjna i arbitrażowa) oferuje wczesną pomoc rozjemczą, która nosi nazwę ‘koncyliacji przedsądowej’. Ten rodzaj pomocy może służyć zarówno Tobie jak i Twojemu pracodawcy do znalezienia sposobu zawarcia ugody w danej sprawie, i uniknięcia konieczności uciekania się do rozwiązań prawnych. Tego rodzaju pomoc jest bezpłatna i w odpowiednich okolicznościach  w każdej chwili dostępna dla Ciebie i Twojego pracodawcy. Jeśli uznasz za konieczne sprawdzenie, czy tego typu pomoc może okazać się konieczna w Twojej sytuacji,  możesz skorzystać z linii pomocy Acas dostępnej pod numerem 08457 474 747.  Acas pozostaje dla Ciebie i Twojego pracodawcy dostępny nawet po tym, jak Twój wniosek zostanie złożony do sądu pracy.  Acas może Wam służyć pomocą przy zawarciu ugody jeszcze zanim dojdzie do pierwszych przesłuchań. Jeśli pojawi się tego typu możliwość,  powinieneś w następnej kolejności wycofać swój wniosek (aby dowiedzieć się, w jaki sposób można przeprowadzić tego typu procedurę, zobacz rozdział poniżej, zatytułowany  ‘Wycofywanie wniosku’). Każde porozumienie osiągnięte przy arbitrażu Acas jest prawnie wiążące. Jeśli uzyskacie odpowiednią ugodę przy pomocy Acas, będziesz poproszony o podpisanie pisemnego oświadczenia, noszącego nazwę ‘COT3’. Jest rzeczą bardzo istotną zachowanie świadomości co do tego, że w momencie gdy, choćby ustnie, przyjąłeś warunki porozumienia, nie ma możliwości powrotu do poprzedniej sytuacji. W przypadku gdy którakolwiek ze stron następnie złamie porozumienie, druga strona ma prawo do skierowania przeciwko partnerowi sporu skargi sądowej. W przypadku gdy do porozumienia doszło za pośrednictwem Acas, odpowiedni urzędnik ma obowiązek poinformowania o wszystkim sądu pracy. Jeśli kara finansowa wynikająca z podpisanych ustaleń nie wpłynie na Twoje konto, możesz poinformować o tym odpowiedniego urzędnika drogą telefoniczną. Skontaktuje się on wówczas z druga stroną, a więc z osobą przeciwko której składałeś swój wniosek, i przypomni jej o jej obowiązkach wynikających z zapisów porozumienia. Jeśli mimo to, nie dojdzie do realizacji umowy, można będzie ją wymusić odwołując sie do decyzji sądów w Anglii i Walii, ewentualnie przez Biuro Szeryfa w Szkocji.

2. Porozumienie kompromisowe

Istnieje też możliwość osiągnięcia prawnie wiążącej ugody przez uzyskanie prywatnego ‘porozumienia kompromisowego’. Dzięki temu rozwiązaniu, w zamian z wycofanie swojej skargi, masz możliwość uzyskania finansowej rekompensaty, ewentualnie innego odszkodowania, w postaci na przykład odpowiedniej pisemnej deklaracji. Do tego typu porozumienia dojść może w przypadku, gdy obie strony posiadają swoich prawnych przedstawicieli, natomiast Acas nie jest w sprawę zaangażowany. Jak idzie jednak o ugody kompromisowe, mamy do czynienia z bardzo konkretnymi wymaganiami – samo pisemne i podpisane oświadczenie nie wystarcza. W przypadku wnioskowania o tego typu porozumienie, musisz korzystać ze specjalistycznej pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, a więc na przykład adwokata. W przypadku dochodzenia do ugody w ten właśnie sposób, najszybciej jak to tylko jest możliwe, powinieneś o aktualnym stanie rzeczy poinformować sąd pracy.

Porozumienia kompromisowe a wypłaty gwarantowane ustawowo

Jeśli przysługuje Ci gwarantowana ustawowo wypłata dodatku macierzyńskiego, zwykłego lub dodatkowego gwarantowanego ustawowo dodatku ojcowskiego, gwarantowanego ustawowo dodatku adopcyjnego, ewentualnie gwarantowanego ustawowo  dodatku chorobowego, Twój pracodawca może zgodzić się na dołączenie wyżej wymienionych sum do deklarowanego kompromisowego porozumienia. Gwarantowana ustawowo wypłata musi bardzo wyraźnie zostać  zaznaczona w treści porozumienia, a deklarowana suma musi być prawnie wiążąca. Pomoże Ci to w przyszłości uniknąć wszelkich ewentualnych  wątpliwości co do zakresu Twoich uprawnień.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Koncyliacja w wypadku sporów pracowniczych – Conciliation in workplace disputes. Dowiedz się więcej na temat ugód z pośrednictwem Acas – Find out more about Acas settlements. Uzyskiwanie pomocy prawnej od adwokata, lub innej agencji prawniczej (Anglia i Walia) – Seek legal advice from a solicitor or advice agency (England and Wales). Jak znaleźć adwokata w Szkocji korzystając z e strony internetowej Szkockiego Towarzystwa Prawniczego – Find a solicitor in Scotland on the Law Society of Scotland website


Podejmowanie decyzji odnośnie zawarcia ugody

Przyjęcie oferty ugody może okazać się znacznie łatwiejsze, niż przechodzenie przez wszystkie procedury związane ze skierowaniem sprawy do sądu. Jednak należy pamiętać, że suma odszkodowania  jaką uzyskasz w przypadku rozstrzygnięcia polubownego może być znacznie niższa niż odszkodowanie uzyskane na drodze sądowej. Również w zapisach porozumienia, Twój pracodawca może zawrzeć inne warunki, takie jak na przyklad klauzulę poufności, co może skutkować tym, że  nie będziesz mógł nikomu ujawnić treści porozumienia. Jeśli nie jesteś do końca pewien, czy pójście na ugodę będzie dla Ciebie dobrym dobrym rozwiązaniem, powinieneś skorzystać z porady odpowiedniego specjalisty, który doradzi Ci najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

Może się zdarzyć, że Twój pracodawca zechce wywierać na Ciebie presję w kwestii przyjęcia propozycji ugody – sugerując Ci na przykład, że w przypadku odrzucenia propozycji ugody, nie otrzymasz żadnej rekompensaty. Może on też na przykład zagrozić Ci, że w przypadku odmowy przyjęcia oferty porozumienia, zwróci się on do sądu pracy o obciążenie Cie kosztami postępowania (w Szkocji zwanymi ‘wydatkami’). Powinieneś pamiętać, że  wybór zawsze należy do Ciebie, co do kosztów natomiast,  są one egzekwowane zaledwie w bardzo nielicznych przypadkach.


Wycofywanie skargi

Może się okazać, że nie widzisz możliwości uzgodnienia jakiegokolwiek wspólnego porozumienia, a więc w tej sytuacji postanawiasz wycofać swój wniosek z sądu. Masz prawo wówczas do wycofania swojej skargi w całości, lub w jakiejkolwiek jej części, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, nawet już w trakcie trwania pierwszych przesłuchań. Jeśli dojdziesz do wniosku, że to jest coś co chcesz zrobić, musisz o swojej decyzji poinformować  na piśmie sąd pracy. Również jesteś zobowiązany do tego, by poinformować o swoim postanowieniu, a więc o wycofaniu skargi, drugą stronę sporu, czy to osobę fizyczną, czy instytucję. I musisz to zrobić najszybciej jak tylko jest to możliwe. Nie wolno Ci też zapominać, że wycofanie skargi w ostatniej chwili może skutkować tym, że Twój pracodawca wystąpi do Ciebie o pokrycie swoich strat, powołując się na nie dość staranne postępowanie z Twojej strony w prowadzeniu Waszej sprawy.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu:  29.09.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wycofanie skargi lub ugoda przed rozprawą”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL