Praca w UK

Ustawowy urlop z tytułu adopcji

Jeśli adoptujesz dziecko, może przysługiwać Ci z tego tytułu 52-tygodniowy ustawowy urlop (Statutory Adoption Leave). Dowiedz się więcej o tym, jakie warunki musisz spełniać, aby móc skorzystać z ustawowego urlopu z tytułu adopcji oraz w jaki sposób powinieneś poinformować pracodawcę o swoich planach.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Pomoc w ustaleniu przysługującego Ci urlopu i zasiłku

Korzystając ze specjalnego narzędzia online, możesz uzyskać informacje o tym, do jakiego urlopu i wynagrodzenia jesteś  uprawniony w związku z adopcją. Aplikacja przedstawi informacje dopasowane do sytuacji, w jakiej się znajdujesz, w formie zaświadczenia o przysługującym Ci w związku z adopcją urlopie (Statutory Adoption Leave) i zasiłku (Statutory Adoption Pay).

Indywidualny przewodnik dotyczący obowiązków i praw związanych z adopcją – Personalised guidance on your adoption rights and responsibilities


Zakładowe programy w przypadku adopcji

Twój pracodawca może mieć własną politykę dotyczącą urlopu dla rodziców adopcyjnych, w ramach której może on oferować więcej, niż gwarantowane przez prawo minimum. Informacja taka powinna być zawarta w Twojej umowie o pracę lub informatorze dla pracowników (staff handbook). Możesz też poprosić o nią pracodawcę. Pracodawca nie może zaoferować mniej, niż określone prawem minimum.


Komu przysługuje urlop z tytułu adopcji

Osoby spełniające określone kryteria mogą skorzystać z 52 tygodni ustawowego urlopu z tytułu adopcji. Na okres ten składa się 26-tygodniowy urlop podstawowy (ordinary adoption leave) i 26-tygodniowy urlop dodatkowy (additional adoption leave).
Aby móc skorzystać z ustawowego urlopu z tytułu adopcji, musisz:
• być osobą zatrudnioną na umowę o pracę (mieć status tzw. employee)
• posiadać od niedawna informację, że ośrodek adopcyjny znalazł dla Ciebie dziecko (tj. przekazano Ci dane dziecka, które mogłoby być przez Ciebie adoptowane)
• pracować u obecnego pracodawcy przez przynajmniej 26 tygodni przed pierwszym dniem tygodnia, w którym ośrodek adopcyjny znalazł dla Ciebie dziecko

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i poinformujesz pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, możesz skorzystać z ustawowego urlopu z tytułu adopcji niezależnie od:
• wymiaru godzinowego Twojego zatrudnienia
• wysokości Twojego wynagrodzenia

Musisz przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające, że przysługuje Ci prawo do płatnego urlopu z tytułu adopcji. Będzie to przeważnie matching certificate wydawany przez agencję adopcyjną. Agencja taka musi być uznana na terenie Zjednoczonego Królestwa.
Ustawowy urlop i zasiłek adopcyjny nie będą przysługiwały Ci, jeżeli:
• adoptujesz dziecko w wyniku prywatnych ustaleń
• opiekujesz się dzieckiem jako tzw. special guardian
• adoptowane dziecko jest Twoim pasierbem lub pasierbicą
• dziecko pochodzi od surogatki

W przypadku adoptowania dziecka pochodzącego z innego kraju obowiązują inne zasady.

Ustawowy urlop z tytułu adopcji (adopcja zagraniczna) – Statutory Adoption Leave (overseas adoptions)


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jeśli nie przysługuje Ci urlop z tytułu adopcji

Jeżeli nie spełniasz kryteriów, które umożliwiłyby Ci skorzystanie z ustawowego urlopu związanego z adopcją, porozmawiaj z pracodawcą. Możliwe, że oferuje on więcej, aniżeli zagwarantowane przepisami minimum. Zawsze możesz też rozważyć skorzystanie z urlopu płatnego, bezpłatnego lub rodzicielskiego.


Wykorzystanie urlopu

Możesz zacząć ustawowy urlop przysługujący Ci z tytułu adopcji:
•  z chwilą zamieszkania dziecka z Tobą
• do 14 dni przed planowaną datą wprowadzenia się dziecka

Urlop może zacząć się w dowolnym dniu tygodnia.
Musisz poinformować pracodawcę, że zamierzasz skorzystać z ustawowego urlopu z tytułu adopcji, przed upływem siedmiu dni od momentu otrzymania potwierdzenia z agencji adopcyjnej. Jeśli nie możesz poinformować pracodawcy przed upływem siedmiu dni, zrób to tak szybko, jak to tylko możliwe.
Równocześnie musisz poinformować pracodawcę:
• kiedy spodziewasz się przybycia dziecka
• kiedy chciałbyś zacząć ustawowy urlop z tytułu adopcji

Możesz zmienić datę rozpoczęcia urlopu, pod warunkiem, że uprzedzisz pracodawcę o takim zamiarze z przynajmniej 28-dniowym wyprzedzeniem.
Pracodawca powinien poinformować Cię o dacie zakończenia urlopu w ciągu 28 dni po otrzymaniu informacji od Ciebie. Urlop ten będzie trwał 52 tygodnie. Możesz wrócić do pracy wcześniej, ale musisz poinformować pracodawcę o takim zamiarze z ośmiotygodniowym wyprzedzeniem.


Dodatkowy urlop ojcowski

Osobie adoptującej dziecko wspólnie z Tobą może przysługiwać prawo do 26-tygodniowego dodatkowego urlopu ojcowskiego (Additional Paternity Leave). Urlop ten może przysługiwać Twojemu partnerowi dodatkowo, obok dwóch tygodni ustawowego urlopu ojcowskiego (Statutory Paternity Leave). Dodatkowy urlop ojcowski można wykorzystać po upływie 20 tygodni, a musi on dobiec końca przed upływem jednego roku, od zamieszkania dziecka z Tobą.

Dodatkowy urlop i zasiłek z tytułu adopcji – Additional Paternity Leave and Pay


Problemy z wykorzystaniem urlopu

W razie problemów z wykorzystaniem ustawowego urlopu z tytułu adopcji porozmawiaj ze swoim pracodawcą; możliwe, że nastąpiło zwykłe nieporozumienie. Jeśli rozmowa taka nie przyniesie rezultatów, możesz złożyć skargę zgodnie z procedurą obowiązującą w Twoim miejscu pracy.

Ustawowy zasiłek z tytułu adopcji – Statutory Adoption Pay. Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 14.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ustawowy urlop z tytułu adopcji”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL