Praca w UK

Zwolnienie z pracy

Pracodawca może zwolnić Cię z pracy (dismiss) z wielu różnych powodów. W przypadku zwolnienia lub zerwania przez pracodawcę umowy o pracę, przysługują Ci określone prawa, które pozwolą Ci upewnić się, że decyzja pracodawcy jest uzasadniona.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Czym jest zwolnienie z pracy?

Zwolnienie następuje wtedy, gdy Twój pracodawca powoduje, że okres Twojego zatrudnienia się kończy. Może to nastąpić na kilka sposobów, co obejmuje między innymi sytuację, kiedy Twój pracodawca:
• informuje Cię z wcześniejszym wyprzedzeniem, lub bez, że Twój okres zatrudnienia zakończył się
• skutecznie doprowadza do Twojego zwolnienia, naruszając postanowienia umowy o pracę w takim stopniu, że zostajesz zmuszony do odejścia
• określony czas zatrudnienia nie zostaje odnowiony


Obowiązki pracodawcy

Jeśli Twój pracodawca zwolnił Cię z pracy, musi jednocześnie wykazać, że
• jest w posiadaniu ważnego powodu, który jest w stanie usprawiedliwić tę decyzję (na przykład, że nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy)
• jego działania były sensowne w danych okolicznościach (na przykład, jeśli nie było dostępu do odpowiednich szkoleń, lub do jakiejkolwiek innej pomocy)

Twój pracodawca, zanim Cię zwolni z pracy,  musi udowodnić, że odpowiednio wcześniej dokonał pełnego sprawdzenia sytuacji. Jeśli pracodawca działał uczciwie, ale doszedł do niewłaściwych wniosków (na przykład uzyskał niewłaściwe informacje), nie musi to oznaczać, że zwolnienie Cię z pracy nie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Twój pracodawca musi dowieść, że w swoich działaniach jest konsekwentny, a więc nie doszło do sytuacji, że zostałeś zwolniony z pracy za coś, co w przypadku innych pracowników, uważa się  normalne. Możesz mieć prawo do złożenia skargi na niesprawiedliwe zwolnienie z pracy, jeśli będziesz w stanie wykazać, że Twój pracodawca nie poinformował Cię wcześniej o pewnych istotnych, obowiązujących w firmie, zasadach.

Pogwałcenie postanowień umowy – Naruszenie warunków umowy. „Konstruktywne“ zwolnienie – Konstruktywne zwolnienie. Pracownicy zatrudnieni na czas określony – Zatrudnienie na czas określony. Usprawiedliwione powody zwolnienia – Słuszne przyczyny zwolnienia. Niesprawiedliwe zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Niesprawiedliwe zwolnienie

Do niesprawiedliwego zwolnienia dochodzi, gdy Twój pracodawca zwalnia Cię z pracy (lub zmusza Cię do odejścia), nie przedstawiając przy tym żadnego dobrego powodu zwolnienia, lub nie przestrzega odpowiednich procedur. Zwolnienie z pracy może zostać uznane za niesprawiedliwe w sposób automatyczny,  jeśli jest wynikiem tego, że próbowałeś się upominać o jedno ze swoich statutowych praw pracowniczych. Faktycznie jednak, potrzebujesz mieć zaliczony przynajmniej rok nieprzerwanej pracy, zanim wolno Ci będzie złożyć skargę na niesprawiedliwe zwolnienie.

Niesprawiedliwe zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Zwolnienie bezprawne

Zwolnienie bezprawne występuje w przypadku, gdy Twój pracodawca, doprowadzając do Twojego zwolnienia, łamie postanowienia Twojej umowy o pracę, lub faktycznie zmusza Cię do odejścia. Na przykład, może się zdarzyć, że zostaniesz zwolniony z pracy bez uprzedniego powiadomienia, lub z pominięciem całego procesu dyscyplinarnego. Może dojść do sytuacji, kiedy zwolnienie z pracy będzie traktowane zarówno jako niesprawiedliwe, jak i bezprawne.

Procedury dyscyplinarne – Postępowanie dyscyplinarne. Pogwałcenie postanowień umowy – Naruszenie warunków umowy


Czas poinformowania o zwolnieniu

Twój pracodawca zazwyczaj musi Cię poinformować o zwolnieniu przynajmniej w terminie zarysowanym w postanowieniach Twojej umowy o pracę, lub w statutowo określonym terminie, który zawsze jest dłuższy.

Zwolnienie natychmiastowe  stanowi zwolnienie bez uprzedzenia i dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach ‘oczywistego złamania zasad’. Chodzi tu o sytuacje na tyle poważne, że Twój pracodawca zmuszony jest do zwolnienia Cię z pracy bez ostrzeżenia (na przykład, w przypadku zachowań agresywnych). Twój pracodawca powinien jednak, przed podjęciem decyzji o zwolnieniu, przeprowadzić odpowiednie dochodzenie mające na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do poważnego naruszenia zasad.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Sposoby wyliczania dnia, w którym kończy się Twoja umowa o pracę

Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci wyprzedzające wypowiedzenie, wówczas dzień ustania Twojej umowy o pracę będzie ostatnim dniem zapisanym w wypowiedzeniu. Jeśli jednak będziesz wykonywał swoją pracę mimo upływu terminu wypowiedzenia, ostatni dzień Twojej pracy i tak będzie stanowił ostatni dzień zapisany w otrzymanym przez Ciebie wypowiedzeniu. Jeśli Twoja umowa o pracę ustanie bez wręczenia Ci przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia, a jednocześnie nie masz uprawnień do uzyskania wypowiedzenia (na przykład ze względu na poważne naruszenie zasad), ostateczną datą ustania Twojej umowy o pracę, jest data wręczenia Ci wypowiedzenia. Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie o krótszym terminie obowiązywania, niż wskazuje na to termin ustalony w umowie, Twoja umowa o pracę dobiegnie końca w dniu, w którym by się zakończyła w przypadku, gdyby wręczone Ci wypowiedzenie było skonstruowane właściwie. Jeśli jesteś zatrudniony na czas określony, Twoja umowa o pracę dobiega końca we wcześniej ustalonym terminie. Jeśli otrzymujesz odprawę, ostateczna data ustania Twojej umowy o pracę, stanowi ostatni dzień Twojej pracy w firmie. Twoje prawo do uzyskania odprawy powinno być zapisane w Twojej umowie o pracę.

Okresy wypowiedzenia – Okres wypowiedzenia. Wręczanie, lub odbieranie wypowiedzenia – Wręczanie wypowiedzenia


Prawo do pisemnego uzasadnienia

Stanowi słuszną praktykę, by pracodawca zawsze przedstawiał dobre powody zwolnienia pracownika. Masz prawo uzyskania od swojego pracodawcy pisemnego uzasadnienia zwolnienia, w którym Twój pracodawca przedstawi swoje powody, dla których Cię zwolnił, jeżeli:
• jesteś pracownikiem i przepracowałeś w swojej firmie co najmniej rok
• jesteś zatrudniony na czas określony, a Twój okres zatrudnienia dobiegł końca i nie jest planowane jego odnowienie
• zostałaś zwolniona podczas ciąży, względnie w trakcie urlopu macierzyńskiego, lub urlopu związanego z adopcją

Zrozumienie swoich praw pracowniczych – Ustal status swojego zatrudnienia. Praca i rodzina – Praca a rodzina


Jeśli masz problemy

Jeśli przysługuje Ci prawo do otrzymania pisemnego uzasadnienia swojego zwolnienia, możesz złożyć zażalenie do Sądu Pracy, w przypadku gdy:
• Twój pracodawca nie dostarczy Ci powodów twojego zwolnienia
• nie uważasz, że powody, jakie Ci zostały przedstawione, są prawdziwe

Zanim jednak złożysz zażalenie, może się zdarzyć, że będziesz chciał skorzystać z przewidzianych przez Twoją firmę procedur odwoławczych, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli uważasz, że  zwolnienie Cię z pracy było niesprawiedliwe, możesz rozważyć złożenie skargi na niesprawiedliwe zwolnienie do Sądu Pracy.

Problemy w pracy – Problemy w pracy


Gdzie uzyskać pomoc

W celu uzyskania więcej informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy, prosimy o zajrzenie na  odpowiednie strony. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz również zwrócić się do niego o pomoc.

Kontakty dotyczące prawa pracy – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

11 komentarzy do “Zwolnienie z pracy”

 1. PIOTR pisze:

  WITAM ZGADZAM SIE Z KOLEZAN OLĄ ZWIAZKI NIE SĄ WARTE POBIERAJĄ SKŁADKI .OKŁAMUJA PETENTÓW NAP ŻE PRZYSŁUGUJE ADWOKAT ORAZ TŁUMACZ W JEZYKU POLSKIM. NA DOKŁADKE POUFNE INFORMACJE NIE KONSULTUJĄC SIE Z OSOBĄ KTÓRA SKŁADA SKARGE ,WYSYŁAJĄ BESPOSREDNIO DO HR.CZYLI OSOBA KTÓRA ZAUFAŁA ZWIAZKĄ UNITET UNION JEST ATAKOWANA PRZEZ DEPARTAMENT HR SŁYNNA FIRMA CARGIIL A TERAZ AVARA

 2. Czes pisze:

  Czy dostane zasilek (JSA) jesli zostane zwolniony z pracy?

 3. Jacek Ch pisze:

  Zaczol Prace w Gr[…] Ca[…] .
  Po 6 miesiacach pierwszy raz byłem w biurze i pierwszy raz skladalem oficjalny podpis, umowa o pracę.
  Supervisor który dał mi umowę do podpisania ,sprawdził je na koniec.
  Po czym położył inne papiery z odbytych szkolen,treningow itd przeprowadzonej moim Menagerem.
  Spojrzałem a w wielu różnego rodzaju pismach widnieje moje nazwisko (Podrobiony Podpis)z daleka wyglądem przypominający wlasny.Z bliska dziecko by się poznało.
  Zgłosiłem to do Head Menager (Boss) .
  odpowiedział : A TO STARE I NIE WAŻNE PAPIERY .
  Żadnej reakcji emocjonalnej ani słownego, wyjaśnienia .
  Menager który widniał,nazwiskiem na tamtych papierach z fałszywymi podpisami to mój przełożony .
  Od tego czasu Praca zabrała mi zdrowie fizyczne (wrzody zoladka) na punkcie nerwowym . Spotkania z psychologiem.
  Przez ok rok po zgłoszeniu zmieniono moje dni pracy ,wiedząc że moja partnerka też tam pracuje na 5dni po 6godz gdzie droga do pracy i powrót zajmował 12 godz w np Soboty
  Prosząc o zmianę na jakiekolwiek inne dni lub zmianę godzin żeby nie czekać 4-5 na pierwszy bas,poczym godz drogi w stronę domu i ok 40min spaceru do domu.
  20:00 – 02:00 szift co niedzielę i 3 innych pracowników z tego samego działu w jednym czasie na zmywaku w dzień w którym nie było co robić .
  Prosiłem ,tłumaczyłem że mam dzieci i chciał bym chociasz je widzieća 1x dziennie.
  6godz szift +12godz : dojazd i powrót wracam na 2-3godz do domu spać.
  Mając 2 ludzi na ty stanowisku,nic nie dało się zrobić.
  Moja żona pracowała 2dni w tygodniu w tym samym miejscu pracujac.
  Nie wstawienia się na mitingi ,to inwestigation dzień później ,lecz powód był wpisywany inny nisz faktycznie.
  Wiedząc że 7dni w tyg jest jedno z nas w pracy na noc .
  Zadali abyśmy stawiali się na mitingach w dzień po nocnej zmianie i przed.
  Prosiliśmy i tłumaczyliśmy że musi ktoś być z nas 2ga z dziećmi to nie było dla nich usprawiedliwieniem !!!
  Patrzałem jak robią z nas głupców,stawiają nas w sytuacji gdzie nie możemy być we dwoje,
  Dziecko spadło że schodów – Inwestigation
  Wypadek autem jadąc do pracy – inwestigation
  Nie przejezdne drogi ,transport publiczny Odwołany – inwestigation
  Atak innego pracownika na mnie i obawa o własne życie po tym -Inwestigacion + zawieszenie w pracy
  Bo zareagowałem krzykiem na atak
  Wykonując polecenie przełożonego,wykonując moją pracę,zostałem zwolniony
  Bez szkolenia,bez rozmowy ,bez pouczeń kazano mi robić coś co nie było moim obowiązkiem i nie mialem pojęcia że robię coś źle (widział za to przełożony) ale nie powiedział nic !!przyglądał się asz złamie prawo w pracy nie mówiąc nic .
  Gdy zapytałem się go: CZEMU WIDZAC,PATRZAC SIE NA MNIE ZE ROBIE COS W BREW ZASAD,WIEDZAC ZE TO NIE MOJE PRACA.ROBILEM CO MI KAZANO NIE MAJAC POJECIA CO I JAK.
  INWESTIGACJION !!!
  Przed przesłuchaniem wyjaśniłem że nie potrafię mówić tak dobrze w języku angielskim żeby wyjaśnić sytuację,dlatego staf frend miał być lada chwila w pracy i chce go za świadka i tłumacza !!!
  Ale partii na mnie że nie ma czasu itd
  Przesłuchano mnie, mimo tego że tłumaczyłem iż moj angielski jest za słaby.
  Zostałem zwolniony za agresywne zachowanie podczas zadawania pytania przełożonemu ;
  Dla czego pozwolił mi zrobić coś w brew przepisom,widząc mnie i mając czas na reakcję jakąkolwiek ???
  Dlaczego czekał na to żebym się pomylił wykonując nie swoją pracę nie mając szkoleń ??? Śmiał sie .
  Dla czego czlowiek na stanowisku ,łamiący prawo ,fałszujący podpisy i co najgorsze Znęcanie się psychiczne i pokazywanie że jesteś niczym.Rozbil mi życie i nie poniósł konsekwencji żadnych do tego Kryty przez Head Menagera!!!
  NIE chodzi tu o pracę a o to co znaczy łamanie prawa pracy w Anglii,i fałszowanie podpisów nie jest niczym nienormalnym – STARE PRZECIESZ TO PAPIERY BYLY

 4. Gracjan pisze:

  Witam . Chcialbym sie dowiedziec ile wyniosi okres wypowiedzenia kontraktu słownego jezeli pracuje 2 lata i 10 miesiecy ,bo szukam w internecie i nie moge znalesc . Wiem ze do 2 lat jest tydzien a po ponad 2 latach ????

 5. Barbara pisze:

  Witam mam pytanie jestem zatrudniona na czas określony 1 rok zastępuje osobę na macierzyński,ta osoba nie wróci na swoje stanowisko pracy, a mi nie chcą przedłóżyć kontraktu, został mi zapropowany pół roczny kontrakt na innych warónkach, ale zostałam poinformowana o tym 1 dzień po zakączenu przyjmowania aplikacji, nie mniałam żadnych problemów z wykonywaniem moich obowiązków zawodowych, jedyną żeczą było to iż przyczniłam się do zwolnienia koordynatora na tle sexualnym, czy mam jakieś prawa w tej sprawie

 6. Adrian pisze:

  Witam zrezygnowałem z pracy w agencji
  Nie wykorzystałem Uroku 8 dni moje pytanie jest takie:
  Ile pracodawca ma czasu na wypłacenia zaległego urlopu

 7. olek pisze:

  witam .chciałem sie doradzić co moge zrobic w przypadku zwoniena dyscyplinarnego gdy zostaje osoba zwoniona pomowiana przez wspolpracownikow, chodzi o to ze kilka osob mowi nie prawde na jakis temat a gora (HR)im wierzy i zostaje zwolniony czy i gdzie moge pojsc czy oskarzyc te osoby za znieslawienie

  • dorgal pisze:

   PONAD 3 LATA PRACUJE PRZEZ AGENCJE W FIRMIE KTORA PAKUJE SWIECZKI JEST TO PRACA NA TEL.TO ZNACZY DZIENNIE DOSTAJE SMSA.DO NIEDAWNA BYLO W MIARE DOBRZE JAKIES DWA MIESIACE TEMU ZASLABLAM W PRACY ODWIEZLI MNIE DO DOMU .KILKA DNI TEMU SYTUACJA SIE POWTORZYLA ZA KAZDYM RAZEM PRAWDOPODOBNIE INFORMOWALI SZEFA O ZDARZENIU I TYM RAZEM SCIAGNELI OSOBE Z AGENCJI DO FIRMY KTORA ODWIOZLA MNIE DO DOMU,POINFORMOWALA MNIE W DRODZE ZE MOGE OTRZYMAC CHOROBOWE I MUSZE PRZYNIESC ZASWIADCZENIE SZEFOWI FIRMY W KTOREJ PRACUJE ZE JESTEM ZDROWA I MOGE PRACOWAC, INACZEJ NIE PRZYJMNA MNIE DO PRACY ,ZROBILAM TO PO DWOCH DNIACH ,POKAZUJAC PRACOWNIKOWI AGECJI TO ZASWIADCZENIE DOWIEDZIALAM SIE ZE SZEF FIRMY NIE ZGADZA SIE NA MOJ POWRUT DO PRACY,WYSZLO NA TO ZA MAM ZABLOKOWANA PRACE W TEJ FIRMIE TYLKO NIE WIEM PRZEZ KOGO CZY AGENCJE CZY PRZEZ SZEFA CO MOGE TERAZ ZROBIC ABY ODZYSKAC PRACE I CZY TO BYLO ZGODNE Z PRAWEM A MOZE AGENCJA ZAWINILA

 8. marek pisze:

  mam pytanie jestem na zwolnieniu lekarskim juz 2 i pół miesiąca na kręgosłup ostatnio pracodawca chciał żebym wrócił do pracy ale potrzebuje na zwolnieniu od lekarza żeby zaznaczył że mogę wykonywać drobne prace chciałbym wiedzieć czy jak lekarz podpisze mi że coś tam mogę robić czy dalej będę dostawał chorobowe i dodatkowe wynagrodzenie za pracę jak to wygląda prawnie

 9. Ola pisze:

  Nie radzę nikomu, zgłaszać się do związków zawodowych. Nam niestety nie pomogli, a wręcz zaszkodzili.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zwolnienie z pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL