Praca w UK

Komu przysługuje krajowa płaca minimalna

Niemalże wszystkim pracownikom w Wielkiej Brytanii przysługują zarobki na poziomie równym co najmniej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Pracodawca, który nie stosuje się do tej zasady, postępuje niezgodnie z prawem. Dzieje się tak niezależnie od sposobu wypłaty wynagrodzenia, treści umowy lub uzgodnień między Tobą a pracodawcą.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Kogo dotyczy krajowa płaca minimalna?

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, w świetle przepisów dotyczących wynagrodzenia jesteś uznawany za pracownika, w związku z czym przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Osoby niezatrudnione na umowę o pracę w dalszym ciągu mogą podlegać przepisom dotyczącym krajowej płacy minimalnej, jeśli osobiście wykonują pracę dla jakiejś osoby lub instytucji (np. w ramach kontraktu lub umowy zlecenia). Tylko osobom stricte samozatrudnionym (self-employed) nie przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej.

Ustal status swojego zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia. Prawa przysługujące młodym pracownikom – Employment rights for young people


Pracownicy bez prawa do krajowej płacy minimalnej

Czasami nie jest oczywiste na pierwszy rzut oka, czy danemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia na poziomie krajowej płacy minimalnej. Oto lista pracowników, którzy powinni otrzymywać wynagrodzenie przynajmniej na tym poziomie:


Zatrudniani przez agencje

Jeśli jesteś zatrudniony przez agencję pośrednictwa pracy, przysługuje Ci prawo do minimalnej płacy krajowej. Za zapewnienie Ci odpowiedniego wynagrodzenia odpowiada podmiot je wypłacający; najczęściej będzie to agencja, a nie osoba czy instytucja, dla której wykonujesz pracę.

Pracownicy zatrudnieni przez agencje pośrednictwa pracy – Agencje pracy


Stażyści

Stażystom (apprentices) przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej – mogą oni mieć prawo do stawki za staż lub do którejś z wyższych stawek. Będzie to zależało od wieku stażysty oraz od długości trwania stażu.

Według przepisów dotyczących krajowej płacy minimalnej stażyści to osoby zatrudnione na podstawie umowy o staż (contract of apprenticeship) oraz pracownicy zatrudnieni w ramach programu szkoleniowego (training scheme) i traktowani jak stażyści. Kwalifikujące się programy szkoleniowe to:
• w Anglii – Apprenticeships oraz Advanced Apprenticeships
• w Szkocji – Modern Apprenticeships
• w Irlandii Północnej – ApprenticeshipsNI oraz Modern Apprenticeships
• w Walii – Foundation Apprenticeships, Modern Apprenticeships, Foundation Modern Apprenticeships oraz Apprenticeships

Staż – Praktyki zawodowe (staż)


Pracownicy zagraniczni

Jeśli pochodzisz spoza Wielkiej Brytanii i pracujesz legalnie na jej terytorium, masz prawo otrzymywać wynagrodzenie przynajmniej na poziomie krajowej płacy minimalnej. Długość Twojego pobytu oraz to, w jakim kraju znajduje się siedziba pracodawcy, nie ma żadnego znaczenia.

Pracownicy zagraniczni – Pracownicy zagraniczni


Zatrudnieni na akord

Jeśli pracodawca płaci Ci za liczbę wyprodukowanych przedmiotów lub ilość wykonanej pracy, powinieneś otrzymywać przynajmniej minimalną stawkę krajową za każdą godzinę pracy lub tzw. „godziwą“ stawkę (fair piece rate) za każdy produkt lub wykonane zadanie. Istnieją określone zasady obliczania tej stawki.

Obliczanie krajowej płacy minimalnej: praca na akord – Obliczanie krajowej płacy minimalnej – praca na akord


Sektor rolniczy

Osoby zatrudnione w sektorze rolniczym są objęte przepisami dotyczącymi pracy w tym sektorze i regulującymi wysokość płacy minimalnej dla sektora rolniczego (Agricultural Minimum Wage). Żaden pracownik zatrudniony w sektorze rolniczym nie może otrzymywać wynagrodzenia według stawki niższej niż krajowa płaca minimalna. W związku z wyższą stawką minimalną dla sektora rolniczego, niektórym pracownikom w tym sektorze może przysługiwać płaca wyższa niż krajowa płaca minimalna.


Wynagradzani prowizjami

Jeśli Twoja wypłata jest całkowicie lub częściowo zależna od wyników Twojej pracy (np. od liczby sprzedanych produktów lub pomyślnie zakończonych transakcji), w dalszym ciągu masz prawo do wynagrodzenia na poziomie równym przynajmniej krajowej płacy minimalnej.


Osoby pracujące w domu

Jeśli wykonujesz swoją pracę, pozostając w domu, w dalszym ciągu przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej, chyba że prowadzisz własną działalność.

Praca w domu – Praca w domu


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Niepełnosprawni

Jeśli jesteś niepełnosprawny, także przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej, chyba że wykonujesz swoją pracę wyłącznie w ramach terapii, bez umowy i bez prawa do wynagrodzenia.

Informacje dla osób niepełnosprawnych – Disabled people section


Pracownicy żeglugi morskiej

Jeśli jesteś pracownikiem żeglugi i zgodnie z umową wykonujesz swoją pracę (stale lub przeważnie) na terenie Wielkiej Brytanii (w tym także na morskich wodach wewnętrznych, tj. w estuariach i na wodach między Wielką Brytanią i należącymi do niej wyspami) przysługiwać Ci będzie wynagrodzenie równe przynajmniej krajowej płacy minimalnej. Kraj, w którym jest zarejestrowany statek, nie będzie miał w tym przypadku znaczenia.

Istnieją także specjalne przepisy dotyczące pracowników żeglugi zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii; pracownikom takim przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej bez względu na to, gdzie znajduje się statek, chyba że pracują oni wyłącznie poza Wielką Brytanią lub nie mieszkają w niej na stałe.


Na otwartym morzu

Jeśli wykonujesz swoją pracę, przebywając stale lub zazwyczaj na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii bądź w brytyjskiej lub zagranicznej strefie szelfu kontynentalnego (np. na platformie wiertniczej), przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej. Zasada ta nie dotyczy pracowników zatrudnionych na statkach w trakcie nawigacji, bagrowania lub połowu.


Programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli bierzesz udział w programie finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego (European Social Fund) i jesteś zatrudniony na umowę o pracę, przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej. Wyjątek stanowią sytuacje, w których jesteś zatrudniony na maksymalnie sześciotygodniowy okres próbny, z możliwością zaoferowania stałej pracy po jego upływie.


Zatrudnieni na okres próbny

Jeśli uczysz się zawodu lub jesteś zatrudniony na okres próbny, w dalszym ciągu przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej. Istnieją jednak wyjątki dotyczące niektórych stażystów oraz pracowników przechodzących szkolenia.

Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna – Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna


Praca za granicą

Jeżeli Twoim miejscem pracy zazwyczaj jest Wielka Brytania, ale tymczasowo pracujesz poza jej granicami, w dalszym ciągu przysługuje Ci krajowa płaca minimalna.

Praca w innym kraju członkowskim UE – Working in another EU Member State


Rządowe programy zatrudnienia

Osoby objęte którymś z rządowych programów zatrudnienia (government employment schemes), takimi jak np. New Deal, mogą mieć prawo do otrzymywania krajowej płacy minimalnej. W przypadku innych programów rządowych, zamiast płacy minimalnej możesz otrzymywać określone benefity. Jeśli bierzesz udział w programie New Deal lub innym programie rządowym, skontaktuj się z jego organizatorami, aby dowiedzieć się, czy możesz liczyć na krajową płacę minimalną.


Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń

Aby skorzystać z darmowej i poufnej porady w kwestiach dotyczących krajowej płacy minimalnej, zadzwoń na numer 0800 917 2368

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Komu przysługuje krajowa płaca minimalna”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL