Praca w UK

Ochrona informatorów

Jeśli masz podstawy sądzić, że w Twoim miejscu pracy dochodzi do zaniedbań lub nieprawidłowości, możesz zasygnalizować wszelkie tego typu zachowania (po angielsku „blow the whistle”, czyli „dmuchnąć w gwizdek”), a prawo ochroni Cię przed utratą pracy i/lub wrogością pracodawcy z tego powodu.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Informowanie o nieprawidłowościach

Oficjalnie, informowanie o nieprawidłowościach rozumiane jest jako ‘ujawnianie nieprawidłowości w interesie publicznym’ , jednak popularnie mówi się w takich wypadkach o informowaniu o nieprawidłowościach. Oznacza to, że jeśli jesteś przekonany, że w Twojej firmie dzieje się źle, jeśli na przykład Twój pracodawca dopuszcza się łamania prawa, możesz, przestrzegając oczywiście odpowiednich procedur, poinformować odpowiednie instytucje o tym, czego byłeś świadkiem, a Twoje prawa pracownicze będą chronione. Jeśli informujesz o nieprawidłowościach mających miejsce w firmie, podlegasz ochronie, a Twój pracodawca nie może podejmować wobec Ciebie nieprzyjaznych kroków, na przykład odmawiając Ci awansu, lub innych nagród, na które w przeciwnym wypadku mógłbyś liczyć. Osoby, które informują o nieprawidłowościach jakie mają miejsce w  firmie czy  instytucji objęte są ochroną w interesie publicznym, po to, by w ten sposób zachęcić innych do ujawniania wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości. Pojecie nieprawidłowości może tu obejmować wszelkie niewłaściwe, bezprawne zachowania, lub zaniedbania ze strony dowolnej osoby zatrudnionej w firmie.


Ochrona osób informujących o nieprawidłowościach

Informując o nieprawidłowościach jesteś chroniony jeśli:
• jesteś osobą zatrudnioną w danej firmie
• rzeczywiście jesteś przekonany, że w firmie dochodzi, dochodziło, lub będzie dochodzić w przyszłości do działań nieprawidłowych
• ujawniasz informacji odpowiedniego typu (‘ujawnienie kwalifikowane’)
• dokonujesz ujawnienia odpowiedniej osobie i we właściwy sposób (co stanowi ‘ujawnienie chronione’)

Jak idzie o przypadek informowania o nieprawidłowościach, pojęcie „osoby zatrudnionej” ma specjalne, szerokie znaczenie. Oprócz podstawowych pracowników, obejmuje pracowników agencji, ale też osoby, które faktycznie nie są jeszcze zatrudnione, ale przebywają na szkoleniu i pracują wspólnie  z innymi pracownikami. Również pojęcie „osób zatrudnionych”, ze względu na publiczną wartość informowania o nieprawidłowościach,  może obejmować niektóre osoby, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, jeśli pracują pod nadzorem, lub poza terenem firmy. Twój pracodawca nie ma prawa ani w Twojej umowie o pracę, ani w jakimkolwiek innym pisemnym porozumieniu między Tobą a firmą,  dokonać zapisu, który pozbawiałby Cię prawa do chronionego informowania o nieprawidłowościach.

Informowanie o nieprawidłowościach poza granicami Wielkiej Brytanii

Podlegasz ochronie nawet jeżeli Twoja informacja dotyczy nieprawidłowości mających miejsce poza granicami Wielkiej Brytanii, nawet w miejscach gdzie nieprawidłowe działania są określane prawem, które nie jest prawem brytyjskim.


Ujawnienie kwalifikowane

Aby być objęty ochroną jako informator, musisz mieć pewność, że Twoje doniesienie ma charakter ‘kwalifikowany’ . Może to dotyczyć następujących przypadków:
• przestępstwa i wykroczenia
• niepodporządkowanie się obowiązującym rozstrzygnięciom prawnym
• niewłaściwe stosowanie prawa
• zagrożenie zdrowia lub życia pojedynczych osób
• szkody środowiskowe
• celowe usiłowanie ukrycia któregoś z powyższych

Istnieją przypadki ujawnień, które nie mogą być traktowane jako ujawnienia kwalifikowane. Nie będziesz chroniony w przypadku, gdy Twoje ujawnienie:
• wiąże się ze złamaniem prawa ( na przykład, jeśli zatrudniając się w danej firmie, jako element swojej umowy o pracę,  podpisałeś klauzulę poufności)
• informacja, jaka ujawniłeś jest chroniona na podstawie zapisów o zawodowej tajemnicy ( na przykład, kiedy konkretną informację pozyskałeś od osoby, której udzielałeś porady prawnej)


Ujawnienie chronione

Twoje ujawnienie podlega prawnej ochronie, jeśli dokonasz go wobec odpowiedniej osoby, oraz w odpowiedni sposób. Musisz:
• przekazywać informacje w dobrej wierze, to znaczy w czystych intencjach i bez złych zamiarów
• być odpowiednio przekonany, że Twoje informacje są co do zasady prawdziwe
• szczerze wierzyć, że daną informację przekazujesz odpowiedniej do tego ‘wyznaczonej osobie lub instytucji’

Jeśli składasz  kwalifikowane zawiadomienie w dobrej wierze swojemu pracodawcy, lub w ramach procedur przyjętych przez Twojego pracodawcę, podlegasz ochronie. Powinieneś jednak sprawdzić zapisy Twojej umowy o pracę, by mieć pewność, że Twój pracodawca przewidział odpowiednie procedury dla informowania o nieprawidłowościach. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie złożyć zawiadomienia o nieprawidłowościach swojemu pracodawcy,  są też inne wyznaczone do tego osoby czy instytucje, które mogą być przez Ciebie poinformowane o nieprawidłowościach. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed podjęciem pierwszych kroków możesz skorzystać z profesjonalnej porady. Każda informacja jaką przekażesz radcy prawnemu, jest automatycznie objęta ochroną. Możesz dokonać kwalifikowanego ujawnienia osobie, która jest zawodowo odpowiedzialna za obszar, który Cię interesuje. Na przykład informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy możesz zgłosić przedstawicielowi odpowiedniej komórki BHP. W niektórych okolicznościach możesz ujawnić nieprawidłowości osobie czy instytucji do przyjmowania tego typu skarg nie wyznaczonej. Więcej informacji dotyczących wyznaczonych osób i instytucji zawarte jest w rozdziale  „Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy“.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy – Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy


Zwolnienie z pracy lub przesladowanie za informowanie o nieprawidłowościach

Jeśli za to że poinformowałeś o nieprawidłowościach zostałeś zwolniony z pracy, lub spotkało Cię prześladowanie, przysługująca Ci ochrona zależy od tego, czy jesteś pracownikiem, czy osobą zatrudnioną.

Osoby zatrudnione

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną podlegającej ochronione za informowanie o nieprawidłowościach, i zostałeś zwolniony z pracy z tego powodu, że przekazałeś informacje o nieprawidłowościach w Twoim miejscu pracy, możesz złożyć skargę o niesprawiedliwe zwolnienie z pracy, nawet jeśli jeszcze nie przepracowałeś jednego roku. Jeśli z tego powodu, że poinformowałeś o nieprawidłowościach w zakładzie pracy byłeś prześladowany, lub traktowany w sposób krzywdzący, na przykład zostałeś zdegradowany, lub odmówiono Ci awansu, możesz mieć prawo skierowania swojej sprawy do Sądu Pracy.  Skarga Twoja dotyczyć będzie ‘krzywdzącego traktowania’.

Osoby niezatrudnione

Jeśli nie jesteś osoba zatrudnioną, a Twoja umowa o pracę dobiegła końca, lub byłeś prześladowany w pracy powinieneś mieć prawo skierowania swojej sprawy do Sądu Pracy o “krzywdzące traktowanie”.

Niesprawiedliwe zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie. Sądy pracy – Sądy pracy


Gdzie uzyskać pomoc

Zgłaszanie nieprawidłowości publicznie jest kwestią bardzo poważną, a zatem, jeśli nie masz pewności co do słuszności ujawnienia, zanim do niego dojdzie, powinieneś skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Public Concern at Work to niezależna organizacja zajmująca się zgłaszaniem nieprawidłowości w pracy, która bezpłatnie pomoże Ci zdecydować, czy powinieneś przekazywać informację o nieprawidłowościach, i w jaki sposób to zrobić.

Kontakty dotyczące zatrudnienia – Employment contacts. Jak znaleźć adwokata, lub agencję doradczą – Find a solicitor or advice agency. Strona internetowa Public Concern at Work – Public Concern at Work website


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 08.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ochrona informatorów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL