Praca w UK

Zmiana miejsca pracy

Czasami firmy zmieniają lokalizację. Może się tak zdarzyć w związku z próbą obniżenia kosztów działalności, potrzebą większych pomieszczeń, restrukturyzacją lub połączeniem z inną firmą – dowiedz się, jakie są w takim wypadku Twoje prawa i obowiązki.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Czy musisz zmienić miejsce pracy

Jeśli pracodawca przeniesie swoją działalność w nowe miejsce, Twoja sytuacja będzie zależała od warunków określonych Twoją umową o pracę. Niektóre umowy zawierają „klauzulę mobilności“ (mobility clause), która zastrzega, że pracownik musi być gotów na przeniesienie w inne miejsce. Powinna ona zawierać także informacje dotyczące maksymalnej odległości. Jeśli Twoja umowa zawiera taki warunek, pracodawca ma zazwyczaj prawo oczekiwać od Ciebie zmiany miejsca pracy w zakresie określonym umową, chyba że oczekiwania te są całkowicie nierealne (np. jeśli pracodawca oczekuje, że przeniesiesz się do innego kraju z dnia na dzień).

Zmiana miejsca pracy może być dla Ciebie niedogodna, jeśli:
• wiąże się ona z większym kosztem i wydłużonym czasem dojazdów
• oznacza ona konieczność przeprowadzki w droższe miejsce, na mieszkanie w którym cię nie stać, lub jeśli nie chcesz się przeprowadzać
• nie pozwala na to Twoja sytuacja rodzinna, np. masz starszych rodziców, którymi musisz się zaopiekować
• Twoje dzieci uczęszczają do szkoły w obecnym miejscu zamieszkania

Jeśli Twoja umowa nie zawiera klauzuli mobilności, a miejsce pracy zostanie przeniesione na znaczną odległość, możesz odmówić zatrudnienia w nowym miejscu. W takiej sytuacji pracodawca może zwolnić Cię z pracy.

Umowa o pracę – Umowa o pracę. Twoje prawa w przypadku zwolnienia w ramach redukcji etatów – Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów


Kiedy odmowa przeniesienia oznacza zwolnienie z pracy

Jeśli odmówisz przeniesienia się do nowej siedziby pracodawcy, możesz zostać zwolniony, ponieważ:
• Twoje dotychczasowe miejsce zatrudnienia przestało istnieć
• zaoferowano Ci alternatywne stanowisko, ale odrzuciłeś tę ofertę, gdyż nie spełniała ona Twoich oczekiwań

To, czy w przypadku takiego zwolnienia dostaniesz odprawę, zależy od wielu czynników, włącznie z Twoim stażem zatrudnienia u danego pracodawcy. Najistotniejszą kwestią będzie jednak ustalenie, czy Twoja odmowa była „zasadna“ (reasonable). Nie istnieje określona prawem, dopuszczalna odległość, którą uznaje się za „rozsądną“ – wiele zależeć będzie od Twojej indywidualnej sytuacji. Jeśli nowe miejsce pracy znajduje się zaledwie kilka mil od Twojego miejsca zamieszkania i możesz bez problemu dojeżdżać do pracy samochodem lub publicznymi środkami transportu, odmowa przeniesienie prawdopodobnie zostanie uznana za „bezzasadną“. Jeśli jednak dojazd, pomimo niewielkiej odległości, jest utrudniony lub wpłynie negatywnie na Twoje życie osobiste, np. obowiązki rodzinne lub edukację dzieci, odmowa może być „zasadna“. W sytuacji gdy grozi Ci zwolnienie, możesz skorzystać z prawa do okresu próbnego na alternatywnym stanowisku, oferowanym przez pracodawcę. Zwolnienie z pracy oznacza, że masz prawo oskarżyć pracodawcę o niesłuszne zwolnienie, jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany.

Twoje prawa w przypadku zwolnienia w ramach redukcji etatów – Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów. Niesłuszne zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Argumenty za zmianą

1) Atrakcyjny pakiet relokacyjny

Pracodawca nie ma obowiązku w jakikolwiek sposób rekompensować przeniesienia, chyba że warunek taki został zawarty w umowie o pracę. Mimo tego może on zaoferować pomoc finansową, włączając:
• pomoc w pokryciu kosztów prawnych
• pokrycie dodatkowych kosztów dojazdu
• pokrycie kosztów przeprowadzki
• tymczasowe zakwaterowanie

Jeśli zdecydujesz się odrzucić propozycję pracy w nowym miejscu, a zaoferowano Ci rekompensatę, w przypadku zwolnienia możesz nie otrzymać odprawy.

2) Lepsze perspektywy

Praca w nowym miejscu może różnić się od poprzedniej, ale może być także lepiej płatna lub oferować dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego. Warto rozważyć skorzystanie z okresu próbnego, aby sprawdzić w praktyce możliwości dojazdu lub skorzystać z tymczasowego zakwaterowania w nowym miejscu, zanim podejmiesz ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Szczegółowe ustalenia dotyczące okresu próbnego dobrze jest poczynić z odpowiednim wyprzedzeniem i zawrzeć je na piśmie. Jeśli w razie nieprzyjęcia nowej posady grozi Ci zwolnienie, ustawowo przysługuje Ci prawo do 4-tygodniowego okresu próbnego. Jeżeli ostatecznie zdecydujesz się na przeniesienie, zachowujesz ciągłość zatrudnienia oraz wszystkie prawa gwarantowane ustawą, nawet jeśli zmieniło się Twoje stanowisko.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jeśli przedsiębiorstwo zostało przejęte

W takiej sytuacji obowiązują specjalne przepisy chroniące pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, znane jako TUPE – Transfer of Undertakings (Protection of Employment) – zgodnie z którymi wszelkie przysługujące Ci prawa, w tym także prawa gwarantowane umową oraz ochrona w przypadku zwolnienia z pracy, pozostają niezmienione. W takim wypadku fakt, że za zmianą siedziby stoi nowy właściciel, nie ma znaczenia.

Dowiedz się więcej o przepisach chroniących pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa – Read more about TUPE


Dalsze postępowanie

Jeśli pracodawca zdecyduje się na przeniesienie działalności w inne miejsce:
• sprawdź, czy Twoja umowa o pracę zawiera „klauzulę mobilności“
• dowiedz się, czy pracodawca oferuje pakiet relokacyjny, a jeśli tak, to na ile jest on dla Ciebie korzystny
• omów sytuację z rodziną i znajomymi, w tym także ze znajomymi z pracy
• poinformuj pracodawcę, czy jesteś gotów na przeniesienie i podaj uzasadnienie – możesz uzyskać od niego pomoc, jeśli powiesz mu o swoich obawach lub potencjalnych problemach
• jeśli zdecydujesz się na przeniesienie, omów z pracodawcą kwestię okresu próbnego w nowym miejscu/na nowym stanowisku
• jeśli zdecydujesz się na rezygnację z pracy, powiedz o tym pracodawcy i uzasadnij swoją decyzję
• w razie sytuacji spornej najpierw spróbuj porozmawiać z pracodawcą – jeśli masz swojego przedstawiciela w miejscu pracy (np. członka związku zawodowego), możesz skorzystać z jego pomocy

• jeśli zdecydujesz się odrzucić propozycję pracy w nowym miejscu, a pracodawca uzna tę decyzję za bezzasadną i odmówi wypłacenia odprawy, możesz wnieść sprawę do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal), który zadecyduje o tym, czyje postępowanie jest uzasadnione

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach związanych z zatrudnieniem, odwiedź poniższą stronę z danymi kontaktowymi lub dowiedz się więcej o związkach zawodowych.

Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 17.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zmiana miejsca pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL