Praca w UK

Przedstawiciele związków zawodowych

Jeśli Twój pracodawca ma do czynienia ze związkami zawodowymi (trade unions), może się zdarzyć, że Twoje interesy w miejscu pracy będą reprezentowane przez przedstawicieli związków. Sam również możesz  zgłosić chęć zostania przedstawicielem związku i reprezentowania współpracowników w kontaktach z pracodawcą.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Kim jest przedstawiciel związku zawodowego?

Przedstawiciel związku zawodowego (rep) jest członkiem organizacji związkowej, który reprezentuje swoich kolegów z pracy w kontaktach z pracodawcą. Często jego zadaniem jest dostarczanie bezpośrednio swoim kolegom porad w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Przedstawiciele związków nazywani są również “przedstawicielami niezależnymi”, w celu odróżnienia ich od osób, które są zatrudnione przez związek. Przedstawiciele związku zawodowego wykonują swoją pracę nieodpłatnie. Jako przedstawiciele, nie otrzymują za swoją pracę  dodatkowego wynagrodzenia, choć wielu z nich, w celu odpowiednio skutecznego wykonywania swoich zadań,  ma prawo do bezpłatnego urlopu.

Jak wstąpić do związku – Jak wstąpić do związku zawodowego


Zadania przedstawiciela związku zawodowego

Przedstawiciele związku zawodowego mają za zadanie:
• omawiać wszelkie Twoje sprawy z pracodawcą
• towarzyszyć  Ci w przesłuchaniach dyscyplinarnych, lub przy składaniu przez Ciebie zażaleń
• reprezentować Cię w zbiorowych sporach o podwyżkę płacy, lub w rozmowach na temat warunków pracy
• prowadzić rozmowy z pracodawcą w celu rozwiązania wszelkich problemów związanych z miejscem pracy
• współpracować z pracodawcą na rzecz usprawnienia wszelkich praktyk w różnych miejscach pracy, takich jak związane  ze  zdrowiem i bezpieczeństwem

Twój pracodawca powinien nawiązywać współpracę z przedstawicielem związku, jeśli:
• dochodzi do transferu biznesu, lub do przejęcia
• w ciągu kolejnych 90 dni, firma planuje zwolnienie  co najmniej 20 pracowników

Transfery biznesowe i przejęcia: prawo do konsultacji – Business transfers and takeovers: right to consultation. Planowane zwolnienia: prawo do konsultacji – Redundancy: your rights to consultation


Twoje prawo do reprezentacji

Możesz zwrócić się do przedstawiciela związku zawodowego, by towarzyszył Ci podczas spotkania z pracodawcą, tam gdzie masz prawo do posiadania przedstawiciela, na przykład w trakcie spotkań, podczas których:
• Twój pracodawca planuje omówić z Tobą skierowane pod Twoim adresem zarzuty dyscyplinarne
• masz zamiar złożyć pod adresem swojego pracodawcy zażalenie
• Twój pracodawca zamierza dyskutować z Tobą Twoją prośbę o nie przechodzenie na emeryturę

Twój związek zawodowy nie ma obowiązku znalezienia Ci  przedstawiciela, który Ci będzie towarzyszył w rozmowach. Może się zdarzyć, że będziesz miał przed sobą spotkanie, podczas którego nie przysługuje Ci prawo do reprezentacji, lub kiedy to nie będzie w pobliżu nikogo, kto mógłby Ci towarzyszyć. W tego typu sytuacji, wciąż możesz się zwrócić do swojego pracodawcy o pozwolenie na to, by podczas spotkania towarzyszyła Ci dodatkowa osoba.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Procedury związane ze składaniem zażaleń – Składanie zażaleń. Procedury dyscyplinarne – Procedury dyscyplinarne


Jak zostać przedstawicielem związku zawodowego?

Jeśli zamierzasz zostać przedstawicielem związku zawodowego, więcej odpowiednich informacji możesz znaleźć na internetowej stronie Twojego związku, lub bezpośrednio u przedstawiciela związku w swoim zakładzie pracy. Stanowisko przedstawiciela możesz uzyskać albo drogą powołania, lub w rezultacie wyborów. Kiedy już zostaniesz przedstawicielem związku, może się zdarzyć, że Twój związek zwróci się do Ciebie z prośbą o skorzystanie z urlopu w celu odbycia odpowiedniego szkolenia, lub w związku z konkretnymi zadaniami związkowymi. Twój pracodawca powinien zagwarantować Ci wystarczającą ilość wolnego czasu, tak byś mógł poświęcić się tym zajęciom. Jeśli Twój związek zawodowy jest oficjalnie uznawany przez Twojego pracodawcę, powinien Ci on udzielić bezpłatnego urlopu na rozsądnie długi okres czasu.

Wolny czas przeznaczony na obowiązki i działalność związkową – Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych


Inne rodzaje przedstawicielstwa związkowego

Istnieje kilka rodzajów przedstawicieli załóg, którzy nie są przedstawicielami  związkowymi, działających na przykład tam, gdzie w danym zakładzie pracy żaden związek zawodowy nie jest oficjalnie uznany. Zaliczać się tu mogą:
• przedstawiciele branż związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem
• reprezentanci wybrani lub powołani,  w celu służenia pomocą pracownikom w trakcie zwolnień, lub transferów biznesowych
• przedstawiciele wybrani, lub powołani zgodnie z porozumieniem co do informacji i konsultacji

Przedstawiciele w branży zdrowotnej, lub związanej z bezpieczeństwem – Health and safety representatives. Zwolnienia: prawo do konsultacji – Redundancy: your rights to consultation. Informacje dotyczące pracodawcy oraz konsultacji – Employee information and consultation


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Przedstawiciele związków zawodowych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL