Praca w UK

Wynagrodzenie i płaca minimalna w sektorze rolniczym

Wysokość wynagrodzenia, które powinieneś otrzymywać za pracę w sektorze rolniczym, zależeć będzie od stopnia i kategorii Twojego zatrudnienia. Poza płaca minimalną mogą przysługiwać Ci także dodatki, jak np. dodatek za stan gotowości do pracy (stand-by allowance) czy dodatek na utrzymanie psa.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Płaca minimalna w sektorze rolniczym

Pracownikom zatrudnionym w sektorze rolniczym przysługuje prawo do płacy minimalnej dla tego sektora (Agricultural Minimum Wage) w wysokości odpowiedniej dla ich kategorii zatrudnienia. Jeśli stawka ta jest niższa niż krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), obowiązującą stawką minimalną jest stawka krajowa. Więcej informacji o tym, jakie obowiązki kwalifikują się jako praca przy obliczaniu należnego wynagrodzenia, znajdziesz w poniższym artykule dotyczącym limitowanego czasu pracy.

Wysokość krajowej płacy minimalnej – Wysokość krajowej płacy minimalnej. Limit czasu pracy (48-godzinny tydzień pracy) – Tygodniowy czas pracy


Stawki za nadgodziny

Wszystkim osobom zatrudnionym w sektorze rolniczym przysługuje wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny. Wynagrodzenie to przysługiwać Ci będzie, jeśli przepracowałeś:
• ponad 39 podstawowych godzin w tygodniu
• ponad 8 godzin w ciągu dnia
• więcej godzin niż liczba określona w Twojej umowie o pracę
• święto państwowe lub dzień ustawowo wolny od pracy
• dzień wolny od pracy, uznany za taki przez Twojego pracodawcę (np. dzień urlopu wypoczynkowego)

Jeśli Twoja umowa o pracę weszła w życie przed 1 października 2006, do nadgodzin należy także praca wykonana:
• w niedziele
• w poniedziałki przed godziną, o której przeważnie zaczynasz pracę, pod warunkiem, że zacząłeś pracę w niedzielę i kończysz w poniedziałek

Przykładowa sytuacja: Twoja umowa o pracę została zawarta przed 1 października 2006, przy czym zazwyczaj zaczynasz pracę w poniedziałki o godzinie 15.00. Jeśli zacząłeś pracę w niedzielę o 11.00 i pracowałeś do 2.00 w nocy w poniedziałek, stawka za nadgodziny przysługuje Ci za cały przepracowany okres. Minimalna stawa za nadgodziny jest zależna od kategorii Twojego zatrudnienia. Jeśli dopiero uczysz się zawodu i wykonujesz swoje obowiązki jako praktykant (trainee), sprawdź, do której kategorii najlepiej pasują Twoje kwalifikacje oraz obowiązki, które wykonujesz.

Stopnie i kategorie zatrudnienia w rolnictwie – Stopnie i kategorie pracowników rolnych


Sześciostopniowa skala zatrudnienia

Jeśli zgodnie z umową Twój podstawowy wymiar zatrudnienia wynosi 39 godzin tygodniowo (nie uwzględniając nadgodzin), przysługuje Ci wynagrodzenie według tygodniowych stawek minimalnych dla rolnictwa. Stawki godzinowe znajdują zastosowanie w przypadku umów dotyczących zatrudnia w podstawowym wymiarze nieprzekraczającym 39 godzin tygodniowo. Jeżeli pracodawca oferuje stawkę wyższą od minimalnej, informacja taka powinna znaleźć się w zawartej umowie zatrudnienia.

Minimalna stawka tygodniowa w £/tydzień Stawka godzinowa w £/godzinę Stawka za nadgodziny w £/godzinę
Stopień pierwszy – osoby objęte obowiązkiem szkolnym 3,05 4,58
Stopień pierwszy – osoby nieobjęte obowiązkiem szkolnym 237,90 6,10 9,15
Stopień drugi 264,03 6,77 10,16
Stopień trzeci 290,55 7,45 11,18
Stopień czwarty 311,61 7,99 11,99
Stopień piąty 329,94 8,46 12,69
Stopień szósty 356,46 9,14 13,71

Elastyczne godziny pracy na pełny i niepełny etat

Poniższe stawki obowiązują jedynie w przypadku umów zawartych przed 30 września 2009. Stawki tygodniowe obowiązują w przypadku osób zatrudnionych w elastycznych godzinach pracy i na pełny etat, obejmujący 39 godzin pracy na tydzień. Podstawa ta może też być uśredniana w okresach dwu- lub trzytygodniowych. W przypadku pracowników pracujących w elastycznych godzinach na niepełny etat obowiązują stawki godzinowe, które dotyczą podstawowego wymiaru zatrudnienia. W przypadku wszystkich dodatkowo przepracowanych godzin wynagrodzenie powinno być wypłacane według stawek za nadgodziny.

Liczba dni, w ciągu których wypracowano podstawę godzinową Stawka za godzinę w £/godzinę Stawka tygodniowa w £/tydzień Stawka za nadgodziny w £/godzinę
Stopień I od 4 do 5 6,41 249,99 9,15
6 6,53 254,67 9,15
Stopień II od 4 do 5 7,11 277,29 10,16
6 7,24 282,36 10,16
Stopień III od 4 do 5 7,82 304,98 11,18
6 7,97 310,83 11,18
Stopień IV od 4 do 5 8,39 327,21 11,99
6 8,55 333,45 11,99
Stopień V od 4 do 5 8,88 346,32 12,69
6 9,05 352,95 12,69
Stopień VI od 4 do 5 9,60 374,40 13,71
6 9,78 381,42 13,71

Stażyści

Stażystom (apprentice) w pierwszym i drugim roku stażu przysługuje prawo do wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż stawka minimalna dla rolnictwa. W trzecim roku i w latach kolejnych obowiązuje stawka minimalna odpowiadająca drugiemu stopniowi zatrudnienia dla pracowników zwyczajnych.

Wiek Wynagrodzenie tygodniowe w £/tydzien’ Wynagrodzenie godzinowe w £/ godzine; Wynagrodzenie za nadgodziny w £/godzine;
Pierwszy rok stażu / zaawansowany staż
Dowolny 139,23 3,57 5,36
Drugi rok i kolejne lata stażu / zaawansowany staż
16-17 143,52 3,68 5,52
18-20 194,22 4,98 7,47
21+ 237,12 6,08 9,12

Stażyści mają też prawo do:
• wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych
• wynagrodzenia za okres urlopu
• grantów z tytułu narodzin lub adopcji dziecka
• dodatku na utrzymanie psa
• wynagrodzenia za okres choroby według stawek obowiązujących w sektorze rolniczym (po przepracowaniu w sposób ciągły 52 tygodni)


Stawki za pracę w godzinach nocnych

Za pracę wykonaną między godziną 19.00 a 6.00 pracodawca musi wypłacić Ci wynagrodzenie według stawek za pracę w godzinach nocnych. Stawka godzinowa za przepracowane godziny nocne powinna być o £1,33 wyższa od stawki podstawowej.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Praca w godzinach nocnych – Praca w godzinach nocnych


Dodatek za stan gotowości

Dodatek za stan gotowości przysługuje pracownikowi, jeśli nie przychodzi on do pracy, ale umówił się z pracodawcą, że:
• będzie można się z nim kontaktować w określony sposób
• będzie on w stanie dotrzeć do miejsca pracy w określonym czasie

Dodatek ten powinien wynosić tyle, co wynagrodzenie za dwie nadgodziny obliczone według stawek obowiązujących dla kategorii zatrudnienia danego pracownika.
Jeśli w takiej sytuacji zostaniesz wezwany do pracy, powinieneś otrzymać:
• wynagrodzenie według odpowiadających Twojemu stopniowi stawek za przepracowane nadgodziny lub
• wynagrodzenie za dwie godziny pracy według stawek za nadgodziny odpowiadających Twojemu stopniowi zatrudnienia

Przysługiwać Ci będzie wyższa z dwóch powyższych kwot.


Dodatek na utrzymanie psa

Jeśli wykonywana przez Ciebie praca wymaga posiadania przynajmniej jednego psa, przysługuje Ci dodatkowe wynagrodzenie w wysokości  £7,42 na każdego psa na tydzień.


Wynagrodzenie w razie niepogody

Jeśli złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki sprawią, że pracodawca nie jest w stanie zapewnić Ci zajęcia, w dalszym ciągu przysługiwać Ci będzie prawo do wynagrodzenia. Powinieneś otrzymać wynagrodzenie za liczbę godzin, które powinieneś był przepracować zgodnie z obowiązującą umową zatrudnienia. Jeśli wysokość Twojego wynagrodzenia jest zależna od ilości wykonanej pracy, to jest to tzw. praca na akord (piece work). Dotyczy to np. sytuacji, w której otrzymujesz zapłatę za każdy zebrany karton owoców. Wynagrodzenie, które otrzymujesz w tym trybie, nie powinno być niższe niż minimalna stawka za pracę w sektorze rolniczym (w tym stawki za nadgodziny) po przeliczeniu jej na wynagrodzenie za przepracowane godziny.


Granty z tytułu narodzin lub adopcji dziecka

Wszystkim pracownikom po narodzinach dziecka przysługuje grant wypłacany z tej okazji przez pracodawcę. Podobna zasada obowiązuje w przypadku adopcji. Aby kwalifikować się do jego otrzymania, musisz:
• być rodzicem lub rodzicem adopcyjnym dziecka
• przedstawić pracodawcy akt urodzenia lub postanowienie o adopcji dziecka do trzech miesięcy po narodzinach lub adopcji

Jeśli oboje rodzice pracują dla tego samego pracodawcy, grant przysługuje każdemu z nich. Pracodawca powinien doliczyć należną kwotę do pierwszej wypłaty po tygodniu złożenia wniosku przez rodzica.


Gdzie uzyskać pomoc?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub porad w zakresie praw przysługujących pracownikom rolnym, możesz skontaktować się z infolinią Pay and Work Rights Helpline lub skorzystać z jej formularza dostępnego w internecie. Jeśli uważasz, że Twoje wynagrodzenie jest niższe niż ustawowa płaca minimalna dla sektora rolniczego, spróbuj porozmawiać o tym z pracodawcą i rozwiązać problem w sposób polubowny. Możliwe, że jest to jedynie kwestia błędu rachunkowego lub zwykłego nieporozumienia. Jeżeli rozmowa z pracodawcą nie przyniesie rezultatu, możesz złożyć skargę, korzystając z formularza dostępnego pod poniższym linkiem.

Formularz kontaktowy infolinii ds. płac i zatrudnienia – Pay and Work Rights general enquiry form. Infolinia ds. płac i zatrudnienia – Pay and Work Rights Helpline. Formularz do składania skarg dotyczących praw związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem – Pay and Work Rights complaint form


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 08.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wynagrodzenie i płaca minimalna w sektorze rolniczym”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL