Praca w UK

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia

Jeśli odchodzisz z pracy, w okresie wypowiedzenia powinny przysługiwać Ci określone świadczenia i wynagrodzenie. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn pracodawca nie może wypłacić Ci wynagrodzenia, możesz podjąć odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania należnej zapłaty.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Prawa w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia (notice period) zazwyczaj będziesz miał prawo do swojego normalnego wynagrodzenia, bonusów i dodatkowych świadczeń (np. samochodu służbowego), określonych w Twojej umowie o pracę.


Prawo do płacy minimalnej

Jeśli liczba godzin, które musisz przepracować tygodniowo (np. 39 godzin na tydzień) jest określona w Twojej umowie o pracę, w okresie wypowiedzenia może także przysługiwać Ci minimalna stawka godzinowa za każdy czas, w którym:
• byłeś na zwolnieniu lekarskim
• miałeś urlop
• pozostawałeś czasowo bezrobotny
• byłeś na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/adopcyjnym
• nie miałeś żadnych obowiązków, przy których mógłbyś być zatrudniony, pomimo Twojej gotowości i chęci do pracy

Jeśli liczba godzin, które musisz przepracować tygodniowo, nie jest określona w Twojej umowie o pracę, w dalszym ciągu w okresie wypowiedzenia przysługuje Ci minimalna stawka godzinowa za czas w którym nie pracowałeś  z powodu:
• choroby
• urlopu
• czasowego pobytu na bezrobociu
• urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/adopcyjnego
• braku obowiązków, przy których wykonywaniu mógłbyś być zatrudniony, pomimo Twojej gotowości i chęci do wykonywania rozsądnej ilości pracy


Obliczanie należnej płacy

Aby obliczyć wypłatę należną za te okresy, należy podzielić średnie tygodniowe wynagrodzenie przez zwykle przepracowywaną tygodniowo liczbę godzin.

Obliczanie wynagrodzenia – Obliczanie wynagrodzenia – podstawowe informacje


Wyjątki od prawa do płacy minimalnej

Płaca minimalna w okresie wypowiedzenia nie będzie Ci przysługiwać, jeśli:
• pracujesz przez okres wypowiedzenia dłuższy o przynajmniej tydzień, niż minimalny okres wypowiedzenia
• po złożeniu wypowiedzenia weźmiesz udział w akcji strajkowej
Minimalna stawka wynagrodzenia nie będzie Ci przysługiwała za czas wolny od pracy, o który poprosisz w okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji możesz jednak podlegać osobnej ochronie, np. jeżeli czas wolny jest Ci potrzebny:
• na poszukiwanie pracy lub szkolenie, w przypadku gdy grozi Ci zwolnienie w ramach redukcji etatów
• na działalność związkową
• w związku z prenatalną opieką zdrowotną


Niewypłacalność pracodawcy

Z niewypłacalnością (insolvency) mamy do czynienia, jeśli pracodawca nie jest w stanie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań pieniężnych wobec swoich wierzycieli, w związku z czym musi poczynić pewne kroki, które pomogą mu w spłacie długów. Możliwe, że pracodawca będzie chciał wypowiedzieć Twoją umowę o pracę, ale z racji niewypłacalności nie będzie w stanie wypłacić Ci należnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji możesz zwrócić się o wypłatę należności do organu lub osoby, która przejęła zarząd nad niewypłacalnym przedsiębiorstwem (insolvency practitioner)

Twoje prawa w przypadku niewypłacalnego pracodawcy – Find out what happens if your employer is insolvent


Postępowanie w razie problemów

W przypadku sporu z pracodawcą w sprawie wypłaty za okres wypowiedzenia powinieneś najpierw postarać się rozwiązać problem polubownie. Jeśli to się nie uda, rozpocznij postępowanie zgodne z procedurami składania zażalenia, obowiązującymi w Twoim zakładzie pracy. W sytuacji kiedy w dalszym ciągu nie uda Ci się osiągnąć porozumienia, możesz wnieść sprawę o naruszenie umowy do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal).

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w miejscu pracy – Guidance on resolving a problem at work. Więcej informacji o sytuacji naruszenia umowy – More about breach of contract


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 07.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL