Praca w UK

Słuszne powody zwolnienia

Jeśli Twój pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu Cię z pracy, musi ona mieć słuszne uzasadnienie, np. być następstwem Twojego zachowania w miejscu pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, czym są słuszne przyczyny zwolnienia, a także o tym, jakie prawa przysługują Ci w przypadku zwolnienia.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Twoje zachowanie

Jeśli Twój pracodawca zwolnił Cię z pracy z powodu Twojego zachowania, zwykle oznacza to, ze złamałeś  jeden lub więcej zapisów Twojej umowy o pracę. Na przykład:
• notorycznie byłeś nieobecny w pracy
• nie zachowywałeś dyscypliny w pracy
• nadużywałeś alkoholu, lub narkotyków
• dokonałeś kradzieży, lub w inny sposób naruszyłeś prawo

Przed zwolnieniem Cię z pracy z powodu Twojego zachowania, Twój pracodawca powinien podporządkować się odpowiednim procedurom dyscyplinarnym.

Procedury dyscyplinarne – Disciplinary procedures


Twoje umiejętności

Jeśli Twój pracodawca zwolnił Cię z pracy ze względu na Twoje zdolności do pracy, może to oznaczać, że Twoja sposób w jaki pracujesz nie odpowiada wyznaczonym standardom, lub że nie potrafisz wykonywać swojej pracy właściwie. Na przykład:
• nie byłeś w stanie nadążyć za zmianami technologicznymi w Twoim zakładzie pracy (na przyklad po wprowadzeniu systemów komputerowych)
• nie umiesz współpracować ze swoimi kolegami
• długa lub przewlekła choroba uniemozliwia Ci wykonywanie Twojej pracy

Twój pracodawca musi zadbać o to, byś mógł skorzystać z odpowiedniego szkolenia na rzecz wykonywanej przez Ciebie pracy. Jeśli pracujesz w sposób nieadekwatny, zazwyczaj powinieneś otrzymać wcześniejsze ostrzeżenie co do tego, że Twoja praca jest źle oceniana, tak by mieć szanse poprawy, zanim ostateczna decyzja o Twoim zwolnieniu zostanie podjęta.


Choroba

Jeśli z powodu przewlekłej choroby jesteś na ciągłym zwolnieniu, lub  od dłuższego już czasu nieprzerwanie chorujesz, Twój pracodawca, przed podjęciem ostatecznej decyzji o zwolnieniu Cię z pracy, powinien sprawdzić wszelkie inne alternatywy. Na przykład, powinien się upewnić, czy to przypadkiem sam charakter Twojej pracy nie jest przyczyną Twojej choroby, i czy to on nie powinien zostać zmieniony. Jednak wciąż możesz zostać zwolniony, jeśli jesteś na przedłużającym się zwolnieniu. Twój pracodawca, w normalnych warunkach, powinien  wyznaczyć Ci odpowiednią ilość czasu na to, byś mógł wrócić do zdrowia po swojej chorobie. Faktyczna jego długość będzie uzależniona od następujących czynników:
• jak długo zająć Ci może czas powrotu do zdrowia
• na ile Twój powrót do zdrowia jest pewny (w przypadku niektórych chorób, jak złamania kości, zwykle ten czas jest oczywisty, natomiast jak idzie na przykład o stress, pewności tej mieć już nie można)
• jak łatwo jest znaleźć dla Ciebie zastępstwo
• Czy Twoje stanowisko może być utrzymywane bez obsady

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną (a przewlekła choroba jest typem niepełnosprawności), Twój pracodawca ma prawny obowiązek rozejrzenia się za innym niż zwolnienie sposobem rozwiązania problemu. Musi on umieć przystosować się „w granicach rozsądku“ do tego gdzie i/lub w jaki sposób wykonujesz swoją pracę. Zwolnienie z pracy spowodowane niepełnosprawnością może być uznane za niezgodny z prawem akt dyskryminacyjny.

Dyskryminacja w pracy z powodu niepełnosprawności – Disability discrimination at work


Zwolnienia planowane

Planowane zwolnienia stanowią typ zwolnienia z pracy. Planowane zwolnienia mają miejsce, jeśli dyrekcja stwierdzi, że nie ma już wystarczającego, lub jakiegokolwiek, zapotrzebowania na danego pracownika zatrudnionego w firmie. Jeśli zostaniesz objęty planowanym zwolnieniem, Twój pracodawca, w celu upewnienia się, że Twoje zwolnienie ma charakter słuszny,  ma wobec Ciebie kilka obowiązków.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Planowane zwolnienia, a odejście z pracy – Zwolnienia


Przejście na emeryturę

Jeśli Twój pracodawca rozwiązuje z Tobą umowę o pracę ze względu na to, że osiągnąłeś już wiek emerytalny, sytuacja ta stanowi rodzaj zwolnienia z pracy. Twoje zwolnienie w tej sytuacji może zostać uznane za słuszne, jeśli Twój pracodawca, podejmując decyzję o rozwiązaniu z Tobą umowy, będzie przestrzegał specjalnych zapisów dotyczących ustawowego wieku emerytalnego (DRA).  DRA jest obecnie stopniowo wycofywany. Twój pracodawca może skorzystać z DRA wyłącznie w wypadku, jeśli wręczył Ci wypowiedzenie związane z Twoim przejściem na emeryturę przed dniem 6 kwietnia 2011 roku i albo:
• przed 30 września 2011 roku osiągniesz wiek 65, lub więcej lat , albo
• przed 30 września 2011 roku osiągnąłeś wyznaczony przez Twojego pracodawcę wiek emerytalny (jeśli wynosi on więcej niż 65 lat)

Twój pracodawca, jeśli chce korzystać z DRA,  musi przestrzegać zgodnej z prawem procedury związanej z przechodzeniem na emeryturę. W tych okolicznościach, jeśli będziesz miał życzenie pozostać w pracy mimo upływu wieku emerytalnego, Twój pracodawca będzie musiał przyjąć Twoje podanie.

Jeśli Twój pracodawca przed 6 kwietnia 2011 roku nie poinformował Cię o tym, że zbliża się Twój wiek emerytalny, wciąż pozostaje mu prawo decydowania, w jakim wieku przechodzisz na emeryturę. Jednak w przypadku, gdy jego decyzja zostanie zakwestionowania, będzie musiał ją uzasadnić przed Sądem Pracy. Zmiany te oznaczają, że w większości wypadków to do Ciebie będzie należała decyzja, co do tego, kiedy przejdziesz na emeryturę.

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego – jakie masz możliwości – Working past State Pension age – your options


Ograniczenia statutowe

Twój pracodawca może Cię zwolnić z pracy, jeśli dalsze zatrudnianie Cię oznaczałoby złamanie prawa – na przykład, jeśli jesteś kierowcą, i straciłeś prawo jazdy. Zanim jednak zostaniesz zwolniony, Twój pracodawca powinien spróbować znaleźć dla Ciebie inną, odpowiednią dla Ciebie pracę.


Inny istotny powód

Nacisk jest tu kładziony przede wszystkim na słowo „istotny“.  „Inny istotny powód “ dotyczy sytuacji, gdy Twój pracodawca jest w posiadaniu bardzo poważnego powodu, dla którego musi Cię zwolnić z pracy. Zanim jednak zwolnienie nastąpi, będzie on musiał poszukać innych odpowiednich dróg rozwiązania tej sytuacji. Powody, jakie już wcześniej zostały zaliczone do tej kategorii obejmują:
• więzienie
• konflikt osobowości między Tobą a Twoim pracodawcą, ktorego nie da się zlikwidować
• jeśli firma zostaje przeniesiony w inne miejsce, lub kiedy nastąpi przejęcie, a dalsze zatrudnianie Cię nie jest możliwe z powodów ekonomicznych, technicznych, lub organizacyjnych
• bez uzasadnionego powodu nie jesteś skłonny przyjąć reorganizacyjnych działań Twojej firmy, które mają zmienić warunki Twojego zatrudnienia

Zmiana miejsca pracy – Zmiana miejsca pracy. Zmiany w umowie o pracę – Zmiany w umowie. Ochrona zatrudnienia podczas przeniesienia firmy, lub przejęcia – Employment protection during business transfers and takeovers (TUPE)


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 06.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

Jeden komentarz do “Słuszne powody zwolnienia”

  1. Barbara pisze:

    Witam mam pytanie jestem zatrudniona na czas określony 1 rok zastępuje osobę na macierzyński,ta osoba nie wróci na swoje stanowisko pracy, a mi nie chcą przedłóżyć kontraktu, został mi zapropowany pół roczny kontrakt na innych warónkach, ale zostałam poinformowana o tym 1 dzień po zakączenu przyjmowania aplikacji, nie mniałam żadnych problemów z wykonywaniem moich obowiązków zawodowych, jedyną żeczą było to iż przyczniłam się do zwolnienia koordynatora na tle sexualnym, czy mam jakieś prawa w tej sprawie


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Słuszne powody zwolnienia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL