Praca w UK

Referencje i oferty pracy

Referencje pomogą pracodawcy zadecydować, czy jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko i czy można polegać na Tobie, jako na pracownikowi. Zanim przyjmiesz ofertę pracy, dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują i jakie są oczekiwania pracodawcy względem Twojej osoby.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Referencje

1) Czy pracodawca ma obowiązek udzielić Ci referencji?

W przypadku zmiany pracy prawdopodobnie będzie zależało Ci na uzyskaniu referencji. Ich wystawienie jest przejawem dobrej praktyki ze strony pracodawcy, ale nie jest to bynajmniej jego obowiązek, chyba że wymaga tego umowa lub przepisy regulujące sektor, w którym jesteś zatrudniony (obowiązek taki istnieje np. w sektorze finansowym).

2) Informacje zawarte w referencjach

Referencje muszą zawierać informacje zgodne z prawdą i nie powinny być mylące dla pracodawcy, który o nie prosi. Oznacza to, że jeśli pracodawca udzielający referencji prowadził wobec Ciebie postępowanie dyscyplinarne, informacja ta może stanowić część referencji. Bez Twojej zgody nie można jednak umieścić w referencjach informacji na temat Twojego zdrowia lub toczących się wobec Ciebie postępowań karnych (informacje te nie są uważane za stanowiące element referencji). W przypadku, gdy udzielone Ci referencje zawierają informacje niezgodne z prawdą lub mylące, mogą one zostać uznane oszczerstwo (defamation) i dawać Ci tym samym prawo do wytoczenia pracodawcy sprawy o zniesławienie (libel). Jeśli zdecydujesz się na ten krok, powinieneś najpierw porozmawiać z prawnikiem. Jeżeli w dalszym ciągu jesteś zatrudniony w firmie, sytuacja taka może być uznana za wymuszenie przez pracodawcę złożenia wypowiedzenia, czyli tzw. „konstruktywne“ zwolnienie z pracy (constructive dismissal).

Pracodawca może zdecydować się na umieszczenie w referencjach wyłącznie informacji o datach zatrudnienia. Jest to zgodne z prawem, chyba że inni pracownicy otrzymują pełne referencje, a działanie pracodawcy stanowi przejaw dyskryminacji wobec Twojej osoby.

3) Odmowa udzielenia referencji

Jeśli oskarżyłeś pracodawcę o dyskryminację i w rezultacie odmawia on udzielenia Ci referencji, możesz oskarżyć go o niesprawiedliwe traktowanie, czyli wiktymizację (victimization).

4) Jeśli potrzebujesz referencji w okresie trwania zatrudnienia

Jeżeli podejrzewasz, że prośba przyszłego pracodawcy o referencje wystawione przez obecnego pracodawcę może stanowić problem, poinformuj o tym osobę prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną. Przyszły pracodawca może zdecydować się odłożyć wystąpienie z prośbą o referencje do momentu, w którym poinformujesz obecnego pracodawcę o swoich planach odejścia z pracy. Przepisy nie gwarantują Ci w tym przypadku żadnej ochrony, ale jeśli zostałeś zwolniony w wyniku uzyskania przez pracodawcę prośby o referencje, sytuacja taka może podlegać pod bezzasadne zwolnienie z pracy (unfair dismissal).

5) Prośba o ujawnienie referencji po podjęciu nowej pracy

Kiedy rozpoczniesz nową pracę, możesz poprosić swojego szefa o kopię referencji, które nadesłali Twoi poprzedni pracodawcy. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych (data protection law) jest on zobowiązany przedstawić Ci stosowne dokumenty.

Umowy o pracę – Umowa o pracę. „Konstruktywne“ zwolnienie – „Konstruktywne“ zwolnienie. Niesłuszne zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie. Dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych – Find out more about data protection


Oferty pracy

1) Oferta warunkowa

Jeśli spodobasz się potencjalnemu pracodawcy, możesz otrzymać listownie warunkową ofertę pracy (conditional offer), która powinna zawierać:
• nazwę i krótki opis stanowiska
• miejsce pracy
• warunki, które musisz spełnić (np. satysfakcjonujące referencje i historia zdrowia)
• warunki zatrudnienia (np. wynagrodzenie, godziny pracy, przysługujący Ci urlop)
• datę rozpoczęcia pracy i informacje o okresie szkoleniowym (induction period)
• szczegóły dotyczące tego, co i do kiedy powinieneś zrobić

2) Oferta bezwarunkowa

Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w pisemnej ofercie pracy, powinieneś dostać pismo zawierające bezwarunkową ofertę (unconditional offer). Jeśli to możliwe, wstrzymaj się ze złożeniem wypowiedzenia do chwili jego otrzymania.

3) Przyjęcie oferty bezwarunkowej

Z chwilą przyjęcia przez Ciebie bezwarunkowej oferty zostaje zawarta umowa o pracę między Tobą i nowym pracodawcą.

4) Jeśli nie dostaniesz pracy

Jeśli nie udało Ci się dostać pracy, o którą się ubiegałeś, warto poznać przyczyny. Pracodawca nie ma jednak obowiązku udzielić Ci jakiejkolwiek informacji zwrotnej.


Wycofanie oferty pracy przez pracodawcę

Jeśli oferta pracy została wycofana, zanim zdążyłeś ją zaakceptować, lub jeśli nie spełniłeś postawionych przez pracodawcę warunków (np. nie dostarczyłeś odpowiednich referencji), nie możesz nic zrobić, chyba że decyzja o wycofaniu oferty była przejawem nieuzasadnionej dyskryminacji. W przypadku jednak, gdy zaakceptowałeś bezwarunkową ofertę pracy, w chwili wycofania jej przez pracodawcę możesz domagać się odszkodowania, powołując się na naruszenie umowy.

Dowiedz się więcej o dyskryminacji – Dyskryminacja w pracy. Więcej informacji o sytuacji naruszenia umowy – More about breach of contract


Zmiana decyzji po zaakceptowaniu oferty

Jeśli przyjąłeś już ofertę pracy, ale teraz masz wątpliwości co do słuszności swojej decyzji, porozmawiaj z nowym pracodawcą – może pozwoli Ci się wycofać. Złóż wypowiedzenie najszybciej, jak to tylko możliwe – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Nowy pracodawca z pewnością nie będzie zachwycony taką sytuacją i może oskarżyć Cię o naruszenie umowy, jeśli nie złożysz wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie o pracę lub w treści oferty.

Naruszenie umowy – Breach of contract. Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia


Dalsze postępowanie

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące nowego pracodawcy, przed lub po przyjęciu oferowanego przez niego stanowiska, powinieneś najpierw przeprowadzić z nim nieformalną rozmowę, która może pomóc w rozwiązaniu problemu. Jeżeli czujesz się dyskryminowany, możesz udać się do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal). W przypadku naruszenia umowy, możesz dochodzić swoich praw przed zwykłym sądem.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Referencje i oferty pracy”

  1. aga pisze:

    Mam pytanie ile czasu ma pracodawca na zatwierdzenie twojego urlopu


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Referencje i oferty pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL