Praca w UK

Podważanie decyzji pracodawcy

Jeśli złożyłeś zażalenie w miejscu pracy, ale nie satysfakcjonuje Cię decyzja podjęta ostatecznie przez pracodawcę, dowiedz się, jak wygląda procedura odwoławcza. Mogą także istnieć alternatywne sposoby rozwiązania problemu.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Odwołanie się od decyzji pracodawcy

Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej przez pracodawcę w związku ze złożonym przez Ciebie zażaleniem lub jeśli uważasz całą związaną z nim procedurę za niewłaściwą, powinieneś mieć możliwość złożenia odwołania.
Powinieneś bezzwłocznie złożyć takie odwołanie na piśmie. Pracodawca ma obowiązek dać Ci na to wystarczająco dużo czasu, a informacja o okresie, w którym możesz to zrobić, powinna znajdować się w opisie całej procedury dotyczącej zażaleń. Jeśli taka informacja jest niedostępna, odwołaj się bez względu na wszystko, z zastrzeżeniem, że dostarczysz więcej informacji w późniejszym okresie.
Postaraj się postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi w Twoim miejscu pracy. Gdybyś musiał założyć sprawę w sądzie pracy, uwzględni on to przy wydawaniu ostatecznej decyzji.
W piśmie odwoławczym skierowanym do pracodawcy powinieneś wyjaśnić, dlaczego odwołujesz się od jego decyzji, tłumacząc jasno, dlaczego się z nią nie zgadzasz. Pracodawca powinien zorganizować kolejne spotkanie w celu omówienia złożonego przez Ciebie odwołania. Jeśli to możliwe, odwołanie powinno trafić do innego lub zajmującego wyższe stanowisko menadżera.
Spotkania dotyczące odwołań mają podobny przebieg do tych, dotyczących pierwotnego zażalenia i tak samo może Ci na nich towarzyszyć osoba trzecia. Po spotkaniu pracodawca powinien pisemnie poinformować Cię o ostatecznej decyzji.


Alternatywne rozwiązania

Jeśli decyzja podjęta przez pracodawcę w dalszym ciągu Cię nie zadowala, możesz rozważyć inne sposoby rozwiązania problemu. Więcej informacji na temat procedury składania zażaleń w pracy można znaleźć w ulotce „Postępowanie dyscyplinarne i składanie skarg w pracy. Poradnik Acas“, przygotowanej przez Acas, organizację zajmującą się doradztwem, ugodami i arbitrażem. Ulotka ta ma za zadanie ułatwić pracownikom i pracodawcom:
• zrozumienie Kodu Postępowania Acas, obowiązującego w procedurach składania skarg na pracodawcę oraz podejmowania działań dyscyplinarnych
• odniesienie opisanych w nim zasad do swoich zachowań i procedur

Jeśli próby rozwiązania zaistniałego problemu w inny sposób nie powiodą się lub jeśli zastosowanie innych sposobów nie jest możliwe, możesz rozważyć wniesienie sprawy do sądu pracy. Nie zapominaj, że w rozpatrywaniu zażaleń sądy pracy uwzględniają Kodeks Acas.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Pobierz ulotkę „Postępowanie dyscyplinarne i składanie skarg w pracy. Poradnik Acas“ – Download ‘Discipline and grievances at work. The Acas guide’ (PDF, 21K). Sądy pracy – Sądy pracy – Wprowadzenie


Łamanie zasad przy składaniu zażaleń

W przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących składania zażaleń, sąd pracy nie uzna automatycznie odpowiedzialności jednej ze stron. Stwierdzenie nieuzasadnionego złamania tych zasad przez Ciebie lub pracodawcę może jednak doprowadzić do zmiany przyznanej Ci kwoty zadośćuczynienia. Jeśli sąd pracy utrzyma w mocy Twoje stanowisko, kwota ta może ulec zmianie nie większej niż 25%.

Pobierz „Kodeks postępowania Acas obowiązujący w procedurach składania skarg na pracodawcę oraz podejmowania działań dyscyplinarnych“ – Download ‘Acas Code of Practice on disciplinary and grievance procedures’ (PDF, 57K)


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Ochrona prawna

Złożenie uzasadnionej skargi w związku z którymś z przysługujących Ci praw pracowniczych, np. dotyczących dyskryminacji, nie powinno doprowadzić do Twojego zwolnienia z pracy lub gorszego traktowania. Nie powinno to wpłynąć na przykład na Twoje możliwości awansu. Prawo chroni Cię zarówno przed utratą pracy, jak i gorszym traktowaniem, jeśli podjąłeś swoje działania z uwagi na dobro ogółu lub w celu ujawnienia nieprawidłowości w miejscu pracy.

Ochrona informatorów – Protection of whistleblowers


Irlandia Północna

W Irlandii Północnej obowiązują odrębne procedury rozwiązywania sporów. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem do strony nidirect.

nidirect: Zatrudnienie – nidirect: Employment


Gdzie uzyskasz pomoc

Acas to organizacja oferująca darmowe i bezstronne doradztwo w zakresie praw pracowniczych. Możesz też skorzystać z darmowych i bezstronnych porad w najbliższej placówce Citizens Advice Bureau (CAB). Jej adres znajdziesz w książce telefonicznej lub w Internecie. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz tam uzyskać pomoc, porady i wsparcie.

Strona organizacji Asac – Acas. Znajdź najbliższe Biuro Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau. Więcej informacji o związkach zawodowych – Związki zawodowe – Wstęp


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podważanie decyzji pracodawcy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL