Praca w UK

Tygodniowy czas pracy

Dowiedz się więcej o prawie, zgodnie z którym nie musisz pracować więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo, chyba że sam się na to zdecydujesz lub wykonujesz zawód objęty osobnymi zasadami. Godziny pracy powinny być określone w Twojej umowie o pracę lub w dokumencie opisującym szczegóły zatrudnienia.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Tygodniowy limit godzin pracy

Dorośli pracownicy nie mogą być zmuszani do pracy w wymiarze godzin większym niż średnio 48 godzin tygodniowo. Średnia ta jest zazwyczaj obliczana na podstawie 17-tygodniowego okresu. Możesz więc przepracować ponad 48 godzin w jednym tygodniu, pod warunkiem, że średnia liczba godzin przepracowanych tygodniowo w okresie 17 tygodni wyniesie mnie niż 48. Przepisy dotyczące czasu pracy nie obowiązują osób, które:
• mogą dowolnie regulować swoje godziny pracy (np. pracując jako dyrektor zarządzający)
• pracują w siłach zbrojnych, służbach alarmowych lub policji – w określonych sytuacjach
• są zatrudnione jako służba w prywatnym domu
• pracują w transporcie wodnym (na morzach, szlakach wodnych śródlądowych lub jeziorach) bądź na pokładach morskich łodzi rybackich

Od 1 sierpnia 2009 roku 48-godzinny limit czasu pracy dotyczy także lekarzy-stażystów.


Rezygnacja z 48-godzinnego limitu czasu pracy

Jeśli masz ukończone 18 lat i chcesz pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, możesz dobrowolnie zrezygnować z 48-godzinnego limitu. Decyzja ta musi być podjęta przez Ciebie dobrowolnie i zawarta na piśmie. Zasada taka nie może obejmować wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Odmowa takiej rezygnacji nie może stanowić podstawy do zwolnienia czy niesprawiedliwego traktowania (pracodawca nie może z tego powodu uniemożliwić Ci awansu czy pracy w nadliczbowych godzinach). Z rezygnacji z limitu możesz wycofać się w każdej chwili – nawet jeśli stanowi ona część Twojej umowy o pracę. Masz jednak obowiązek poinformować pracodawcę o swojej decyzji z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Okres ten może wynosić więcej (do trzech miesięcy), jeśli uprzednio pracodawca uzgodnił go z Tobą na piśmie. Pracodawca nie może wymusić na Tobie wycofania się z decyzji o rezygnacji z 48-godzinnego limitu czasu pracy.


Przykładowe oświadczenie

Ja, (imię i nazwisko), zgadzam się pracować średnio więcej niż 48 godzin tygodniowo. Jeśli w przyszłości zmienię zdanie, poinformuję o tym pracodawcę z (okres czasu – maksymalnie trzy miesiące) wyprzedzeniem na piśmie.

Podpis ……………………………………………

Data ……………………………………….

Rezygnacja z 48-godzinnego limitu czasu pracy w języku angielskim – Example of opt-out agreement


Co jest uwzględniane jako praca?

Poza wykonywaniem zwykłych obowiązków, za pracę uznaje się także:
• szkolenia związane z pracą
• czas spędzony na dojazdach w związku z wykonywaną pracą, np. w przypadku przedstawicieli handlowych
• obiady służbowe (o charakterze spotkań biznesowych)
• czas przepracowany za granicą, jeśli pracujesz w firmie z siedzibą w Wielkiej Brytanii
• opłacane, a czasem także bezpłatne, nadgodziny
• czas spędzony w miejscu pracy, w którym pracownik jest dostępny „na wezwanie“ pracodawcy (on call)


Co nie jest uwzględniane jako praca?

W przepracowane godziny nie wlicza się:
• przerw wolnych od pracy, takich jak przerwa na lunch
• dojazdu do/z pracy
• czasu spędzonego poza miejscem pracy, w którym pracownik jest dostępny „na wezwanie“
• dziennych i wieczorowych zajęć i kursów niezwiązanych z pracą
• czasu poświęconego na dojazdy poza godzinami pracy
• bezpłatnych nadgodzin przepracowanych dobrowolnie (np. zostanie dłużej w pracy w celu zakończenia wykonywanych zadań)
• urlopu płatnego i bezpłatnego


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Nadgodziny – Nadgodziny. Przerwy na odpoczynek – Przerwy na odpoczynek


Młodzi pracownicy

Młody pracownik (young worker) to osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, ale nie jest już objęta obowiązkiem szkolnym. Młodzi pracownicy przeważnie nie powinni pracować dłużej niż osiem godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo. W przypadku młodych pracowników limity te nie podlegają uśrednieniu. Pracownicy tacy nie mogą także zrezygnować z obowiązujących limitów.

Młodzi pracownicy a godziny pracy – Young workers and working hours


Praca na dwóch posadach

Jeśli posiadasz więcej niż jednego pracodawcę, łączna liczba przepracowanych dla nich godzin nie powinna przekraczać 48-godzinnego limitu. Posiadając dwa miejsca zatrudnienia, możesz:
• podpisać zgodę na rezygnację z obowiązującego limitu, jeśli całkowita liczba godzin pracy wynosi więcej niż 48 godzin lub
• zredukować liczbę godzin pracy tak, aby była ona niższa niż 48


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udziela darmowych i poufnych porad w kwestiach dotyczących godzin pracy. Aby skorzystać z darmowej i poufnej porady w kwestiach dotyczących godzin pracy, zadzwoń na numer 0800 917 2368

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 10.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

4 komentarze do “Tygodniowy czas pracy”

 1. wiking pisze:

  Jesli na liscie obecnosci wypisuje zakonczenie 17,30 ,czy jest to godzina wyjscia z pracy ?

 2. sgrabowski pisze:

  Witam ja pracuję 60 godzin tygodniowo czy tak może być.

 3. ula pisze:

  ile dni w tygodniu trzeba przepracowac przy 12h pracy

 4. czaniecka pisze:

  wszyscy piszecie o 48 godzinach pracy a jak sie odnies do 14 godzin pracy bo agencja wiecej nie daje daja cigle offy czy jest jakas ustawa ile godzin agencja powinna mi zapewnic godzin pracy


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Tygodniowy czas pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL