Praca w UK

Obliczanie płacy minimalnej – praca na akord

Prawie wszystkim pracownikom przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej. Dowiedz się, jak obliczyć swoją minimalną stawkę, jeśli pracujesz na akord.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Praca na akord

Płaca pracownika akordowego (ang. output worker, piece worker) zależy od ilości wykonanej produkcji (np. sztuk odzieży) lub ilości wykonanych zadań (np. adresowania kopert). Pracownik akordowy zwykle pracuje w domu i sam ustala swoje godziny pracy. Jeśli wykonujesz podobne zadania jednak masz ustalone godziny pracy oznacza to, że jest to praca płatna za godzinę, a nie praca na akord. Jeśli pracujesz na akord Twój pracodawca musi określić czy będzie Ci płacił:
• krajową płacę minimalną (NMW) za każdą przepracowaną godzinę
• ustaloną „uczciwą” stawkę jednostkową za każdą wyprodukowaną rzecz lub wykonane zadanie

Praca z domu – Praca w domu


„Uczciwe” stawki jednostkowe

Istnieją szczegółowe zasady ustalania „uczciwej” stawki jednostkowej. Twój pracodawca musi wiedzieć ile sztuk produkowanych rzeczy lub zadań może wykonać przeciętny pracownik w ciągu godziny. „Uczciwa” stawka jednostkowa wynosi 120% stawki pozwalającej pracownikowi o przeciętnym tempie pracy wypracować krajową płacę minimalną w ciągu godziny. Takie wyliczenie daje szansę wypracowania NMW pracownikom pracującym nieco wolniej (ponieważ np. dopiero zaczęli pracę).

Twój pracodawca jest obowiązany do przekazania Ci pisemnego oświadczenia o wysokości płacy i rodzaju rozliczenia przed rozpoczęciem pierwszego okresu rozliczeniowego. Jeśli warunki umowy ulegną zmianie, nowe oświadczenie powinno zostać wydane przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. Oświadczenie musi zawierać informacje na temat sposobu wyliczenia „uczciwej” stawki jednostkowej oraz musi:
• wyjaśniać, że w celu zapewnienia zgodności z prawem dotyczącym krajowej płacy minimalnej pracodawca będzie traktował Cię jako pracownika wykonującego pracę w określonym czasie
• zawierać informację o tym, że w celu obliczenia tego czasu pracodawca przeprowadził specjalny test lub dokonał wyliczeń szacunkowych na podstawie przeciętnego tempa pracy pracownika wykonującego tę samą pracę co Ty
• określać „średnią wydajność na godzinę” dla danego rodzaju pracy („średnia wydajność na godzinę” to ilość produkowanych przedmiotów lub wykonywanych zadań przez przeciętnego pracownika w ciągu godziny)
• określać stawkę lub sumę jaką będziesz otrzymywał za wykonanie danego zadania
• zawierać numer infolinii o płacy i prawach pracowniczych: 0800 917 2368

Jeśli oświadczenie nie zawiera wszystkich wymienionych informacji wówczas jesteś uprawniony do otrzymania stawki NMW za każdą przepracowaną godzinę. W związku z tym zaleca się prowadzenie rejestru przepracowanych godzin.


Godziny, które liczą się do NMW

Pracownicy akordowi otrzymują również wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż NMW za czas dojazdów związanych z wykonywaniem pracy, np. w przypadku, gdy pracujesz w domu, ale musisz potem zawieźć wyprodukowane przedmioty do siedziby pracodawcy. Jednak, jeśli wykonujesz pracę w siedzibie pracodawcy nie przysługuje Ci zwrot kosztów za czas dojazdu z domu do pracy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak obliczyć czy otrzymujesz NMW?

Jeśli jesteś pracownikiem akordowym, aby obliczyć czy Twoje zarobki uwzględniają stawkę NMW powinieneś pomnożyć stawkę jednostkową jaką otrzymujesz za wykonany przedmiot lub zadanie przez ilość wykonanych przedmiotów/zadań w czasie okresu rozliczeniowego, a następnie podzielić otrzymany wynik przez ilość przepracowanych godzin.

Przykład obliczeń:

Masz 20 lat. Wynagrodzenie otrzymujesz raz w tygodniu, więc twój okres rozliczeniowy to jeden tydzień. Otrzymujesz £2 za każdy gadżet, który wykonasz. W danym tygodniu pracowałeś 30 godzin i wyprodukowałeś 60 gadżetów. Krok pierwszy: pomnóż stawkę jednostkową przez ilość wyprodukowanych przedmiotów (£2 x 60 sztuk = £120). Krok drugi: podziel kwotę wynagrodzenia przez ilość przepracowanych godzin (£120 / 30 godzin = £4 na godzinę). Otrzymana kwota jest poniżej obowiązującej stawki NMW dla 20-latka, która wynosi £4.92. Taka sytuacja może być wynikiem tego, że pracujesz znacznie wolniej niż jest to przewidywane. Twój pracodawca musi ustalić „uczciwą” stawkę jednostkową, a to oznacza, że nawet wolniejszy pracownik powinien być w stanie wypracować NMW. Jeśli uważasz, że tempo Twojej pracy jest bliskie przeciętnemu powinieneś jak najszybciej omówić tę kwestię ze swoim pracodawcą.


Gdzie szukać pomocy?

Aby skorzystać z dyskretnej pomocy lup porady dotyczącej NMW zadzwoń na infolinię o płacy i prawach pracowniczych pod numer 0800 917 2368. Pomoc dostępna jest w ponad 100 językach. Możesz tu również złożyć zażalenie jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia uwzględniającego NMW.

Infolinia o płacy i prawach pracowniczych – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Business Link – businesslink.gov.uk


Więcej informacji

Opracowanie: admin, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? – Napisz do nas


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie płacy minimalnej – praca na akord”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL