Praca w UK

Obliczanie nocnych godzin pracy

Jeśli pracujesz w godzinach nocnych, średnia godzin przepracowanych w ciągu nocy nie powinna przekraczać 8. Za godziny nocne uważa się zazwyczaj okres między 23:00 a 6:00. Możesz bez problemu obliczyć średnią liczbę godzin pracy, aby sprawdzić, ile z nich średnio przypada na okres nocny.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Okres referencyjny

Średnia liczba przepracowanych godzin nocnych jest zazwyczaj obliczana w oparciu o 17-tygodniowy okres referencyjny (reference period) lub o całkowity okres zatrudnienia u danego pracodawcy, jeśli jest on krótszy niż 17 tygodni. Zasada ta może zostać zmieniona w porozumieniu z pracodawcą w ramach układu zbiorowego pracy (collective agreement). Układy takie powstają w wyniku negocjacji między pracodawcą i związkiem zawodowym.

Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Obliczania przy prostym systemie zatrudnienia

Średnią liczbę godzin nocnych uzyskasz, dzieląc całkowitą liczbę godzin przepracowanych w okresie referencyjnym przez liczbę dni w tym okresie. Nie wliczają się w to przysługujące Ci dni wolne od pracy.

Przykład:

Pracujesz na nocnej zmianie, zazwyczaj cztery 12-godzinne zmiany w tygodniu:
1) Pomnóż liczbę tygodni w okresie referencyjnym (17) przez liczbę godzin przepracowanych w każdym tygodniu: 17 x (4 x 12) = 816
2) 17 tygodni to 119 dni (17 x 7). W okresie tym przysługuje Ci 17 dni wolnych od pracy, w związku z czym maksymalna liczba dni, które możesz przepracować, wyniesie: 119 – 17 = 102 dni
3) Aby obliczyć dzienną średnią godzin pracy, podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez maksymalną liczbę dni, w których mógłbyś pracować: 816 dzielone przez 102 = 8 godzin

Oznacza to, że Twój średni dzień pracy liczy 8 godzin, czyli mieści się w limicie wyznaczonym dla pracy w godzinach nocnych.


Obliczenia dla systemu zmianowego

Jeśli jesteś zatrudniony w systemie zmianowym lub skorzystałeś z urlopu w okresie referencyjnym, obliczenia mogą być nieco bardziej złożone.

Przykład:

Pracujesz w godzinach nocnych, a Twój harmonogram pracy obejmuje pięć 10-godzinnych zmian, po których przysługują Ci trzy dni wolne od pracy. Cykl ten zaczyna się na początku okresu referencyjnego. Załóżmy, że skorzystałeś także z dwóch tygodni urlopu, a co pięć tygodni (w tygodniu piątym, dziesiątym i piętnastym) przepracowujesz 6 godzin nadliczbowych.
1) Aby obliczyć ile cyklów obejmuje okres referencyjny, podziel liczbę dni w (17-tygodniowym) okresie referencyjnym przez liczbę dni składających się na jeden cykl pracy: 17 x 7 = 119, a następnie 119 / 8 = 15 cykli (w zaokrągleniu)
2) Oblicz łączną liczbę godzin przepracowanych we wszystkich cyklach: 15 x (5ni x 10-godzinne zmiany) = 750 godzin
3) Następnie dodaj 6 nadgodzin x 3 tygodnie = 18 + 750 = 768 przepracowanych godzin
4) Odejmij przysługujące Ci dni wolne od pracy (bez względu na to, ile dni wolnych od pracy w rzeczywistości wykorzystałeś), aby obliczyć maksymalną liczbę dni, które mógłbyś przepracować: 119 – 17 = 102 dni
5) Na koniec podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez maksymalną liczbę dni roboczych: 768 / 102 = 7,53

Oznacza to, że Twój średni dzień pracy liczy 7,53 godziny, czyli mieści się w limicie wyznaczonym dla pracy w godzinach nocnych. Wykorzystany urlop nie wpływa na obliczanie średniego czasu pracy.


Egzekwowanie praw

Jeśli uważasz, że liczba Twoich nocnych godzin pracy jest powyżej wyznaczonego limitu:
• może to oznaczać, że pracodawca narusza umowę
• Urząd ds. BHP (Health and Safety Executive) może wszcząć postępowanie przeciwko Twojemu pracodawcy

Jeśli podejrzewasz, że nie są przestrzegane Twoje inne prawa związane z pracą w godzinach nocnych, możesz:
• porozmawiać z przełożonym i spróbować rozwiązać problem od ręki – pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek prowadzić wykaz przepracowanych przez Ciebie godzin
• poprosić o poradę w tej sprawie przedstawiciela związku zawodowego lub osobę odpowiedzialną za BHP w Twojej firmie
• spróbować rozwiązać problem polubownie lub złożyć zażalenie, przestrzegając procedury zawartej w Twojej umowie o pracę

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Naruszenie umowy – Breach of contract. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Health and safety at work


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udziela darmowych i poufnych porad w kwestiach dotyczących godzin pracy.

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Inne przydatne linki

Rady serwisu Business Link dla osób pracujących w godzinach nocnych – Advice for employers on working at night from Business Link


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie nocnych godzin pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL