Praca w UK

Stopnie i kategorie pracowników rolnych

Istnieją różne rodzaje zatrudnienia w przemyśle rolniczym, z podziałem na sześć stopni i cztery różne kategorie. Od stopnia i kategorii, do których należysz, zależą prawa i świadczenia przysługujące Ci w ramach wykonywanej pracy, takie jak np. wysokość wynagrodzenia.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Kategorie

Zadania, obowiązki i/lub kwalifikacje jakie posiadasz decydują o tym, w której kategorii pracowników rolnych się znajdujesz.

Praca w pełnym i niepełnym wymiarze, w nienormowanym czasie

Kategorie pracowników pracujących w nienormowanym czasie pracy na pełen etat jak i na jego część zostały zmienione. Jeżeli podpisałeś umowę o pracę w nienormowanym czasie w dniu 1 października 2009 lub później, nie zostaniesz zaklasyfikowany jako pracownik pracujący w nienormowanym czasie. Zamiast tego powinieneś zwrócić uwagę na prawa i świadczenia dostępne dla Twojego stopnia. Jeżeli podpisałeś umowę o pracę w nienormowanym czasie w dniu 30 września 2009 lub wcześniej, nadal obowiązują Cię pewne przejściowe ustalenia. Jesteś pracownikiem pracującym w nienormowanym czasie jeśli:
• posiadasz pisemną umowę o pracę w nienormowanym czasie podpisaną przed 30 września 2009, która trwa przynajmniej rok
• korzystałeś z pomocy związku zawodowego w jakiejkolwiek dyskusji na temat Twojej umowy o pracę w nienormowanym czasie, jeśli zaistniała taka konieczność

Jesteś pracownikiem pracującym w nienormowanym czasie w pełnym wymiarze jeśli pracujesz:
• 39 podstawowych godzin pracy (istnieje możliwość obliczenia średniej z dwóch lub trzech tygodni, godziny pracy mogą być rozłożone na 4 lub 6 dni)
• w ustalonych godzinach i dniach, które nie mogą zostać zmienione bez porozumienia między Tobą a pracodawcą
• maksymalnie 10 podstawowych godzin dziennie
• w niedziele jeśli jest taka konieczność, jednak jeśli to robisz wówczas jesteś upoważniony do dodatkowego dnia wolnego w ciągu tygodnia

Jesteś pracownikiem pracującym w nienormowanym czasie w niepełnym wymiarze jeśli pracujesz:
• mniej niż 39 podstawowych godzin tygodniowo
• w ustalonych godzinach i dniach, które nie mogą zostać zmienione bez porozumienia między Tobą a pracodawcą
• 6 dni w tygodniu
• przynajmniej 8, a maksymalnie 10 podstawowych godzin dziennie
• w niedziele bez wynagrodzenia za nadgodziny

Praktykant

Jeśli jesteś zatrudniony jako praktykant lub starszy praktykant, kwalifikujesz się do kategorii praktykantów.

Stażysta

Jesteś stażystą jeśli:
• jesteś na praktyce zawodowej w ramach programu praktyk rolniczych zatwierdzonego przez Sekretarza Stanu ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności (BIS)
• podejmujesz praktykę zawodową w ramach programu dla 14-19-latków Diploma in Environmental and Land-Based Studies
• bierzesz udział w drugim etapie Europejskiego Programu Leonardo da Vinci i pracujesz w rolnictwie

Praktyki – Praktyki zawodowe (staż)


Stopnie rolnicze

Jeżeli zakwalifikowanie do jednego ze stopni zależy od posiadania konkretnych kwalifikacji, musisz poinformować swojego pracodawcę, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje. Jesteś zobowiązany do okazania pracodawcy dowodu posiadania kwalifikacji jeśli poprosi on na piśmie o takie potwierdzenie. Zakwalifikowanie do konkretnego stopnia obowiązuje od dnia, w którym poinformujesz pracodawcę o swoich kwalifikacjach. Przynależność do danego stopnia nie może być rozpoczęta od dnia nadania kwalifikacji.

Stopień pierwszy – początkujący

Jeśli nie kwalifikujesz się do żadnego z wyższych stopni, jesteś pracownikiem stopnia pierwszego – początkującym. Tacy pracownicy są często zatrudniani do zbiorów i do pakowania. Zwykle pracownicy stopnia pierwszego są nadzorowani. Jeżeli pracujesz u jednego pracodawcy nieprzerwanie przez 30 tygodni, nabywasz prawo do odbycia szkolenia kwalifikującego Cię na stopień drugi. Koszt szkolenia powinien pokryć pracodawca.

Stopień drugi – pracownik standardowy

Jesteś pracownikiem standardowym stopnia drugiego jeśli posiadasz:
• kwalifikacje zawodowe przynajmniej na poziomie NVQ, poziom 2
• jedno świadectwo kwalifikacji w sektorze rolniczym, w którym pracujesz


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jesteś pracownikiem standardowym stopnia drugiego jeśli prawdziwe jest dla Ciebie przynajmniej jedno z poniższych stwierdzeń:
• zwykle pracujesz bez nadzoru
• pracujesz ze zwierzętami
• w swojej pracy korzystasz z urządzeń elektrycznych
•prowadzisz ciągnik rolniczy

Stopień trzeci – pracownik wiodący

Aby zostać zakwalifikowanym jako pracownik trzeciego stopnia, musisz pracować w rolnictwie przynajmniej 2 z ostatnich 5 lat. Musisz również posiadać:
• krajowy certyfikat  rolniczy lub ogrodniczy LUB
• cztery świadectwa kompetencji lub nieakredytowanych kompetencji w dowolnej kombinacji, wliczając wszelkie obowiązkowe świadectwa wymagane w sektorze, w którym pracujesz
Na przykład, pracowałeś w sektorze owiec, nabiału, wieprzowiny lub wołowiny przez ostatnie trzy lata i chcesz zostać pracownikiem rolnym trzeciego stopnia. Wśród świadectw, które musisz posiadać, musi znaleźć się świadectwo kompetencji Basic Stockmanship and Welfare Certificate of Competence.
Alternatywnie, możesz zostać pracownikiem wiodącym jeśli:
• pracujesz w drużynie i jej przewodzisz monitorując zgodność pracy pozostałych pracowników z instrukcjami zarządu jednak bez dyscyplinowania członków drużyny
• Twój pracownik przyporządkuje Cię jako pracownika stopnia trzeciego po zakończeniu okresu próbnego trwającego maksymalnie miesiąc
Kiedy zostaniesz pracownikiem wiodącym stopnia trzeciego, Twój pracodawca powinien wydać Ci podpisane świadectwo uzyskania dwóch kwalifikacji.

Stopień czwarty – specjalista

Jesteś pracownikiem stopnia czwartego jeśli masz:
• kwalifikacje zawodowe NVQ poziom 3
• osiem świadectw kwalifikacji, w tym obowiązkowe świadectwa kompetencji, w sektorze rolniczym, w którym pracujesz

Musisz również:
• pracować w rolnictwie przez 2 z ostatnich 5 lat LUB
• być zatrudniony przez 12 miesięcy od otrzymania nominacji na stopień 4 przez jednego pracodawcę
Istnieją również inne czynniki kwalifikujące pracownika na stopień czwarty. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z linią pomocy Pay and Work Rights Helpline.

Stopień piąty – nadzorca

Kwalifikujesz się jako pracownik stopnia piątego jeśli jesteś odpowiedzialny za:
• codzienne nadzorowanie pracy w gospodarstwie oraz wdrażanie decyzji zarządu, włącznie z decyzjami dyscyplinarnymi LUB
• instruowanie oraz dyscyplinowanie pracowników, jak również ich nadzorowanie

Stopień szósty – kierownik

Jesteś pracownikiem stopnia szóstego jeśli:
• jesteś odpowiedzialny za całe gospodarstwo lub jego część jeśli jest ona prowadzona jako osobne przedsiębiorstwo LUB
• jesteś odpowiedzialny za zatrudnianie, dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników LUB
• jesteś odpowiedzialny za wydawanie zaleceń Twojemu pracodawcy w sprawie zwolnień pracowników, którymi zarządzasz

Prawa pracowników rolnych – Prawa pracowników rolnych. Nieprzerwane zatrudnienie – Ciągłość zatrudnienia


Gdzie szukać pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej porady w sprawie pracy w rolnictwie skontaktuj się z linią pomocy Pay and Work Rights Helpline lub wypełnij internetowy formularz zapytania.

Linia pomocy: formularz zapytania ogólnego – Pay and Work Rights general enquiry form. Linia pomocy: formularz skargi – Pay and Work Rights complaint form. Linia pomocy: kontakt – Pay and Work Rights Helpline contact details


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Stopnie i kategorie pracowników rolnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL