Praca w UK

Szkolenia w godzinach pracy

Dowiedz się więcej o prawach pracowników do ubiegania się umożliwienie nauki lub udziału w szkoleniach (czyli o przyznanie tzw. „czasu na szkolenie“ – time to train). Jeśli prawo to Ci przysługuje, aby z niego skorzystać powinieneś podjąć kroki opisane poniżej.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Prawo do „czasu na szkolenia“

Jeśli jesteś pracownikiem organizacji zatrudniającej przynajmniej 250 osób, prawo gwarantuje Ci możliwość wystąpienia do pracodawcy z prośbą o czas wolny na naukę lub udział w szkoleniach. Jest to tzw. „czas na szkolenia“ (time to train). Od 6 kwietnia 2011 prawo to będzie przysługiwało wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, w jak dużej organizacji są zatrudnieni. Nie musisz powoływać się na to prawo w przypadku każdego szkolenia. Jeśli Twój pracodawca posiada istniejący system składania wniosków o udział w szkoleniu, możesz z niego korzystać. Aby ubiegać się o przysługujący ustawowo „czas na szkolenia“, musisz spełnić następujące warunki:
• być pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę (employee)
• w chwili składania wniosku musisz być zatrudniony przez tego pracodawcę w sposób ciągły przez okres przynajmniej 26 tygodni

Prawo do „czasu na szkolenia“ nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli:
• jesteś zatrudniony przez agencję
• jesteś członkiem sił zbrojnych
• obejmuje Cię jeszcze obowiązek szkolny
• jesteś młodą osobą i już korzystasz z przysługującego Ci ustawowo czasu wolnego na naukę lub szkolenia
• masz 16-18 lat i już oczekuje się od Ciebie udziału w szkoleniach lub kontynuowania edukacji


O jaki rodzaj szkolenia możesz się ubiegać

Możesz wystąpić o czas wolny tylko na określone rodzaje szkoleń. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku o umożliwienie udziału w szkoleniu, upewnij się, że przysługuje Ci czas wolny na dany rodzaj szkolenia.

Szkolenie, o które masz prawo ubiegać się w pracy – Training you have the right to request at work


Składanie wniosku

Jeśli zdecydujesz się wystąpić o przyznanie „czasu na szkolenia“, jest kilka czynników, które musisz wziąć pod uwagę. Upewnij się, że Twój wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje.

Składanie wniosku o „czas na szkolenie“ – Making a ‘time to train’ request


Omówienie wniosku

Jeśli złożyłeś oficjalny wniosek o „czas na szkolenie“, pracodawca ma obowiązek zastosować się do obowiązujących zasad w procesie jego rozpatrywania. Musi on udzielić Ci odpowiedzi przed upływem określonego czasu oraz poprosić Cię o spotkanie, jeśli chce omówić kwestie dotyczące Twojej prośby.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Omówienie wniosku o „czas na szkolenie“ – Discussing your ‘time to train’ request


Decyzja pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek rozważyć Twój wniosek. Może on go odrzucić wyłącznie, jeśli posiada odpowiednie uzasadnienie biznesowe. Pracodawca musi także przestrzegać odpowiedniej procedury, informując Cię o ostatecznie podjętej przez niego decyzji.

Decyzja w sprawie przyznania „czasu na szkolenie“ – Decisions on your ‘time to train’ request


Odwołanie od decyzji

Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię decyzja podjęta przez pracodawcę, możesz się od niej odwołać zgodnie z ustaloną procedurą. W przypadku, gdy wynik odwołania w dalszym ciągu nie jest zadowalający, możesz podjąć dalsze kroki. Pamiętaj jednak, że najlepszym wyjściem jest polubowne rozwiązanie problemu w rozmowie z pracodawcą.

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania „czasu na szkolenie“ – Appealing a ‘time to train’ decision


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Szkolenia w godzinach pracy”

  1. Robert pisze:

    Było by bardzo pomocne wszelkie podpowiedzi na temat ochrony pracownika przed przymusowymi szkoleniami ktore sa przyczyna wykorzystywania pracowników,i powodem pozostawania u pracodawcy z powodu braku pieniedzy na spłate kosztów szkolen. Co zrobic gdy pracodawca ukrywa koszt szkolen i potraca je z wypłaty .Czy jest to legalne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Szkolenia w godzinach pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL