Praca w UK

Twoje prawa w trakcie urlopu macierzyńskiego

Twoje warunki zatrudnienia, np. składki emerytalne i przysługujący Ci urlop, są zabezpieczone przez cały okres trwania ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave). W przypadku zwolnienia z pracy w ramach redukcji etatów w trakcie urlopu macierzyńskiego także przysługują Ci dodatkowe prawa. Dowiedz się więcej o swoich prawach pracowniczych w trakcie urlopu macierzyńskiego.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Ochrona zasad i warunków zatrudnienia

W trakcie ustawowego urlopu macierzyńskiego chronione są wszelkie dotychczas obowiązujące warunki i zasady zatrudnienia (employment terms and conditions).
Zachowujesz także wszelkie prawa pracownika, wraz z przysługującymi Ci z tytułu zatrudnienia korzyściami i benefitami (za wyjątkiem wynagrodzenia) przez cały okres tego urlopu.
Mogą się do tego zaliczać korzyści zawarte w Twojej umowie o pracę, takie jak dostęp do samochodu lub telefonu służbowego. Pracodawca może jednak zawiesić Twój dostęp do nich, jeśli były Ci one udostępnione wyłącznie do użytku służbowego.


Składki emerytalne w okresie urlopu

Jeśli Twój pracodawca odprowadza za Ciebie część składek w ramach zakładowego funduszu emerytalnego, musi on robić to:
• przez cały okres zwykłego urlopu macierzyńskiego – czyli przez pierwsze 26 tygodni ustawowego urlopu macierzyńskiego
• przez cały okres, w którym przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay)
• przez cały okres, w którym przysługuje Ci zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę z tytułu umowy o pracę

Jeśli sama odprowadzasz składki emerytalne, powinnaś dalej to robić, w oparciu o kwotę otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego.


Prawo do urlopu

Wymiar przysługującego ci urlopu zwiększa się także przez cały okres ustawowego urlopu macierzyńskiego. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy zgodnie z umową o pracę przysługuje Ci urlop dłuższy niż minimum ustawowe.
Możesz skorzystać z przysługującego Ci płatnego urlopu bezpośrednio przed lub po ustawowym urlopie macierzyńskim. W przypadku jednak, gdy Twój ustawowy urlop macierzyński przypada na dwa kolejne lata urlopowe, możliwe, że nie będziesz w stanie wykorzystać zaległego urlopu w nowym okresie. Dlatego często dobrym pomysłem jest wykorzystanie przysługującego Ci urlopu bezpośrednio przed urlopem macierzyńskim.


Zwolnienie podczas urlopu

Zwolnienie z pracy, włącznie z redukcją etatów, jest automatycznie uznawane za niesłuszne i równoznaczne z dyskryminacją ze względu na płeć, jeśli ma ono jakikolwiek związek z:
• urlopem macierzyńskim
• ciążą lub urodzeniem dziecka
• urlopem ojcowskim
• urlopem rodzicielskim
• urlopem przysługującym na zajęcie się podopiecznym w nagłych wypadkach

Pracodawca może zwolnić w ramach redukcji etatów pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim, ale musi uzasadnić swoją decyzję. Może się tak stać na przykład wtedy, gdy likwidowana jest sekcja, w której pracownica taka była zatrudniona, w związku z czym wszyscy pracownicy owej sekcji zostają zwolnieni. W takim wypadku, zwolnienie może objąć także pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim. Jeśli jednak zwolnienia grupowe dotyczą całego zakładu pracy, pracodawca nie będzie mógł zwolnić Cię tylko dlatego, że przebywasz lub zamierzasz odejść na urlop macierzyński. W przypadku zwolnienia w trakcie ustawowego urlopu macierzyńskiego przysługują Ci szczególne prawa. Pracodawca powinien zaoferować Ci odpowiednie, alternatywne stanowisko w firmie, nawet jeśli inni pracownicy lepiej nadają się do wykonywania tej pracy. Gdybyś zdecydowała się przyjąć zaoferowane stanowisko, w dalszym ciągu przysługuje Ci czterotygodniowy okres próbny, który rozpocznie się z chwilą Twojego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. W razie zwolnienia w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest zobowiązany poinformować Cię na piśmie o przyczynach zwolnienia. Przysługuje Ci także okres wypowiedzenia lub wynagrodzenie zamiast okresu wypowiedzenia oraz odprawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ramach umowy o pracę.

Zwolnienia z pracy – Zwolnienia


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pozostawanie w kontakcie z pracodawcą

W trakcie urlopu dobrze jest pozostać w stałym kontakcie z pracodawcą.
Pracodawca ma także prawo kontaktować się z Tobą w uzasadnionych przypadkach w trakcie ustawowego urlopu macierzyńskiego, np. aby poinformować Cię o zmianach w miejscu pracy, w tym także o możliwościach awansu lub nowych ofertach pracy. W trakcie ustawowego urlopu macierzyńskiego możesz przepracować do 10 dni, nie tracąc prawa do zasiłku macierzyńskiego, ani  do kontynuowania urlopu. Są to tzw. keeping in touch days, czyli dni „pozostawania w kontakcie”, które możesz przepracować wyłącznie za obopólną zgodą Twoją i pracodawcy. Nie mogą one przypadać na okres tzw. obowiązkowego urlopu macierzyńskiego (compulsory maternity leave), który obejmuje pierwsze dwa tygodnie bezpośrednio po narodzinach dziecka. Dni te możesz wykorzystać na dowolną formę pracy, choć są one szczególnie przydatne w przypadku szkoleń lub imprez firmowych. Mogą one także ułatwić powrót do pracy po urlopie.
Będziesz musiała uzgodnić z pracodawcą, jaki rodzaj prac będziesz wykonywać w przepracowanych dniach i jakie otrzymasz wynagrodzenie.


Ponowne zajście w ciążę

Jeśli w trakcie ustawowego urlopu macierzyńskiego ponownie zajdziesz w ciążę, masz prawo skorzystać z ustawowego urlopu macierzyńskiego na kolejne dziecko.

Urlop rodzicielski – Urlop rodzicielski


Jeśli napotkasz problemy

W razie jakichkolwiek problemów, przede wszystkim porozmawiaj z pracodawcą – możliwe, że to kwestia zwykłego nieporozumienia. Jeśli jednak to nie przyniesie rezultatów, możesz złożyć zażalenie zgodnie z procedurą obowiązującą w Twoim zakładzie pracy.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja zajmująca się doradztwem, zawieraniem ugód i arbitrażem) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau.  Agencja Stosunku Pracy, Irlandia Północna – Labour Relations Agency, Northern Ireland


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 17.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Twoje prawa w trakcie urlopu macierzyńskiego”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL