Praca w UK

Doradztwo

Doradztwo (counselling) jest stosowane w wielu różnych sytuacjach i ma ono na celu pomóc pracownikom w rozwiązaniu ich problemów. Dowiedz się o dostępnych formach doradztwa i o tym, jaką rolę może ono odgrywać w procedurach dyscyplinarnych.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Dlaczego możesz potrzebować pomocy?

Jeśli Twoje problemy osobiste odbijają się na tym, jak wykonujesz swoje obowiązki, możesz potrzebować pomocy psychologicznej. Doradztwo psychologiczne może pozwolić na rozwiązanie problemów w nieformalny sposób, zanim staną się one podstawą do postępowania dyscyplinarnego. Niektórzy pracodawcy dają pracownikom dostęp do tego typu usługi, choć nie są do tego zobowiązani przepisami. Co prawda nie musisz skorzystać z pomocy psychologicznej oferowanej przez pracodawcę, ale warto się zastanowić, czy nie jest to lepsze rozwiązanie, niż czekanie, aż sytuacja pociągnie za sobą konsekwencje dyscyplinarne.


Rodzaje pomocy psychologicznej

1) Doradztwo dyscyplinarne

Przybiera ono zazwyczaj formę jednorazowej rozmowy dotyczącej zachowań lub efektywności niespełniających standardów obowiązujących w miejscu pracy. Takie odstępstwa od obowiązujących standardów często mają swoje powody i celem rozmowy jest określenie przyczyn oraz znalezienie sposobu na uporanie się z nimi. Częste nieobecności w pracy mogą na przykład wynikać z nękania ze strony współpracowników. Doradztwo dyscyplinarne to próba podniesienie wydajności pracownika bez uciekania się do działań dyscyplinarnych. W trakcie rozmowy powinieneś zostać poinformowany o tym, jakie są oczekiwania pracodawcy względem Ciebie oraz przez jaki okres czasu Twoja praca będzie monitorowana. Działanie takie może być określane mianem nieformalnego ostrzeżenia, ale samo w sobie nie stanowi ono części postępowania dyscyplinarnego. Powinieneś także dowiedzieć się, po jakim czasie braku poprawy wszczęte zostanie formalne postępowanie dyscyplinarne. Wywiad dyscyplinarny nie powinien nigdy przybierać formy formalnego przesłuchania dyscyplinarnego. Gdyby tak się stało, powinieneś jasno zaznaczyć, że żądasz zakończenia spotkania i uzgodnienia terminu właściwego przesłuchania, co umożliwi Ci skorzystanie z prawa do obecności osoby trzeciej, np. współpracownika lub przedstawiciela związku zawodowego.

2) Pomoc psychologiczna

Może ona być niezbędna, jeśli masz jakieś problemy osobiste i potrzebujesz w związku z tym porady lub wsparcia. Problemy takie mogą wpływać na Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. Do najczęstszych problemów wymagających pomocy psychologicznej należą:
• stress
• nękanie i molestowanie
• depresja
• nadużywanie alkoholu
• nadużywanie narkotyków

Dobry pracodawca dba o zdrowie swoich pracowników. Duże organizacje często dysponują osobnym Działem ds. Zdrowia Pracowników. Istnieją też organizacje oferujące pomoc w zakresie:
• zerwania z uzależnieniem od papierosów, alkoholu lub narkotyków
• radzenia sobie ze stresem
• technik relaksacyjnych
• programów pomocy pracowniczej

Pomoc psychologiczna powinna być udzielana w zaufaniu i przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, bez względu na charakter problemu. Jeśli pracodawca nie zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanej osoby, możliwe, że będzie on w stanie zapewnić Ci pomoc specjalisty spoza firmy. Udział w sesjach może odbywać się kosztem czasu pracy, jednak pracodawca powinien wykazać się w takim wypadku zrozumieniem, choć to od niego zależy, czy otrzymasz wynagrodzenie za opuszczone godziny.

Problemy dyscyplinarne w pracy – Disciplinary issues at work. Nękanie w miejscu pracy – Bullying in the workplace


Radzenie sobie ze stresem

Stres związany z pracą jest bardzo częstym zjawiskiem. W świetle prawa, obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników, w tym także o ich radzenie sobie ze stresem. Agencja ds. BHP (Health and Safety Executive) udostępnia pracownikom informacje oraz normy zarządzania dotyczące radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Jeśli cierpisz z powodu stresu związanego z pracą lub podejrzewasz, że tak może być, dowiedz się, czy Twój pracodawca zatrudnia psychologa, z którym mógłbyś o tym porozmawiać. Jeśli nie, możesz skorzystać z niezależnych usług doradczych oferowanych w ramach programu pomocy pracowniczej.

Stres w pracy – Workplace stress


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Alkohol i narkotyki

Twój pracodawca może oferować także pomoc osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków. Pomoc taka może wiązać się z nieobecnością w pracy w związku z uczęszczaniem na spotkania, a nawet z dłuższym urlopem w celu skorzystania z leczenia. Warunki i zasady zatrudnienia mogą zawierać opis polityki pracodawcy w zakresie spożywania alkoholu i narkotyków. Jeśli nie poszukasz pomocy, a uzależnienie zacznie odbijać się negatywnie na Twojej pracy, pracodawca może mieć podstawy, aby Cię zwolnić.

Informacje dotyczące testów na obecność narkotyków oraz monitorowania pracowników – Information on drug testing and employee monitoring


Pomoc psychologiczna a niepełnosprawność

Depresja lub stany lękowe mogą stanowić formę niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami dotyczącymi dyskryminacji osób niepełnosprawnych, od pracodawcy oczekuje się wyrozumiałości wobec osób niepełnosprawnych w kwestiach dotyczących nieobecności w pracy w związku z leczeniem, w tym także uczęszczaniem na spotkania z terapeutą. Niektóre firmy traktują uzależnienie od narkotyków i alkoholu jak chorobę i prowadzą polityką nastawioną na rehabilitację. Niemniej jednak uzależnienie nie daje uzależnionemu takich samych praw, jakie przysługują osobie niepełnosprawnej.

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w pracy – Dyskryminacja osób niepełnosprawnych


Gdzie uzyskasz pomoc?

Więcej informacji na temat organizacji świadczących pomoc w kwestiach dotyczących zatrudnienia znajdziesz pod poniższym linkiem z danymi kontaktowymi. Możesz też chcieć dowiedzieć się więcej na temat związków zawodowych.

Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Wstąpienie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Inne przydatne linki

Agencja ds. BHP – Health and Safety Executive website. Rady dla pracodawców związane ze szkoleniem w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz świadczenia pomocy psychologicznej, udostępnione w serwisie businesslink.gov.uk – Advice for employers on stress-management training and counselling from businesslink.gov.uk


Przydatne dane kontaktowe

Organizacja Acas świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Urząd pracy – Jobcentre Plus. Informacyjne wsparcie dla biznesu – businesslink.gov.uk. Inne przydatne dane kontaktowe – More useful contacts


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.10.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Doradztwo”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL