Praca w UK

Zmiany w umowie

Czasami konieczne jest wprowadzenie zmian do warunków określonych w zawartej umowie o pracę. Dowiedz się, w jakich sytuacjach Twoja umowa może ulec zmianie, jakie prawa przysługują Ci w takiej sytuacji i jak uniknąć lub rozwiązać problemy, które mogą pojawić się w związku z wprowadzaniem zmian.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Umowa o pracę

Umowa o pracę (employment contract) to umowa między Tobą i pracodawcą, określająca prawa i zobowiązania każdej ze stron. Jeśli jeszcze nie zapoznałeś się z artykułem w poniższym linku, możesz znaleźć w nim wiele wartościowych informacji.

Umowa o pracę – Umowa o pracę


Kto może wprowadzić zmiany

Z inicjatywą wprowadzenia zmian do umowy o pracę możesz wyjść zarówno Ty, jak i pracodawca. Żadne z Was nie może jednak zmienić postanowień umowy bez przyzwolenia drugiej strony. Zmiany są zazwyczaj wprowadzanie po negocjacjach i uzgodnieniu ich ostatecznego kształtu.

Wprowadzenie zmian do umowy może odbyć się w wyniku:
• porozumienia między pracownikiem i pracodawcą
• układu zbiorowego pracy (collective agreement) – czyli negocjacji pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym lub związkiem pracowników
• domniemania (implication) – czyli zmiany utartej zwyczajowo i w praktyce (np. jeżeli pracodawca co roku ogłasza 31. grudnia dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników)

Jeśli układ zbiorowy pracy zaowocuje wprowadzeniem zmian do umów o pracę, zmiany te będą Cię obowiązywały bez względu na to, czy jesteś członkiem związku zawodowego lub związku pracowników, który je wynegocjował.


Przyczyny wprowadzania zmian

1) Korzyść pracodawcy

Czasami pracodawca będzie zmuszony do zmiany sposobu prowadzenia działalności ze względu na sytuację ekonomiczną. Firma może wymagać reorganizacji, przeniesienia w nowe miejsce lub zmian w związku z nowelizacją prawa lub obowiązujących przepisów. Zmianie mogą ulec:
• wysokość płac
• czas pracy (zmniejszenie lub zwiększenie wymiaru godzin, inne dni pracy)
• Twój zakres obowiązków
• zakres obowiązków Twojego bezpośredniego przełożonego
• miejsce pracy

Pracodawca może także chcieć wprowadzić zmianę, w celu naprawienia pomyłki popełnionej w pierwotnie spisanej umowie. W zależności od sytuacji poprawienie pomyłki może leżeć także w Twoim interesie. W niektórych przypadkach przeniesienie pracownika na niższe stanowisko lub redukcja wynagrodzenia mogą być dopuszczalne jako działanie dyscyplinarne. Więcej informacji na ten temat uzyskasz, zapoznając się ze szczegółami dotyczącymi postępowania dyscyplinarnego.

2) Korzyść pracownika

Pracownicy także mogą wystąpić o wprowadzenie zmian w umowie o pracę. Mogą oni domagać się np.:
• podwyżki (automatyczne prawo do podwyżki przysługuje tylko wtedy, gdy stanowi część umowy)
• lepszych warunków pracy
• zwiększenia wymiaru przysługującego im urlopu
• zmiany godzin pracy
• elastycznego systemu zatrudnienia
• pracy na niepełny etat

Problemy dyscyplinarne w miejscu pracy – Problemy dyscyplinarne w pracy. Kto może wystąpić o elastyczne warunki zatrudnienia? – Who can request flexible working? Urlop: podstawowe informacje – Urlop i dni wolne. Praca w niepełnym wymiarze godzin – Praca w niepełnym wymiarze godzin


Klauzule elastyczności

Twoja umowa o pracę może zawierać tzw. klauzule elastyczności (flexibility clauses). Pozwalają one pracodawcy na zmianę niektórych warunków zatrudnienia (np. wprowadzenie systemu zmianowego). Umowa może zawierać także klauzulę mobilności (mobility clause), która pozwala na przeniesienie Cię do pracy w innym miejscu. Bardzo ogólnikowa klauzula elastyczności – np. „pracodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zatrudnienia od czasu do czasu“ – nie może służyć jako podstawa do wprowadzania całkowicie bezzasadnych lub nierealnych zmian. Jest tak ze względu na „domniemaną zasadę wzajemnego zaufania“ dotyczącą wszystkich umów, zgodnie z którą pracodawca musi podejmować racjonalne decyzje. Więcej informacji dotyczących domniemanych zasad (implied terms) znajdziesz w artykule „Warunki określone w umowie o pracę“.

Warunki określone w umowie o pracę – Warunki umowy


Czy zmiany muszą być na piśmie?

Uzgodnione zmiany wprowadzane do umowy nie zawsze muszą przybierać formę pisemną. Jeśli jednak dotyczą one zasad zawartych w szczegółowym opisie warunków zatrudnienia (written statement of employment particulars), pracodawca musi dostarczyć Ci nowy opis z zaznaczeniem wprowadzonych zmian do miesiąca od ich wprowadzenia.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Szczegółowy opis warunków zatrudnienia – Written statement of employment particulars


Jeśli chcesz wprowadzić zmiany

Jeśli chciałbyś zmienić coś w swojej umowie o pracę, porozmawiaj o tym z pracodawcą i uzasadnij swoją prośbę. Nie możesz nalegać na wprowadzenie zmian, chyba że sprowadzają się one do Twoich podstawowych praw (np. chcesz zrezygnować z pracy w niedziele lub zapewnić sobie 48-godzinny tydzień pracy). Możliwe, że zmiany, które chcesz wprowadzić w zakresie godzin pracy, są dopuszczalne w ramach prawa dotyczącego elastycznych warunków zatrudnienia.

Kto może wystąpić o elastyczne warunki zatrudnienia? – Who can request flexible working? Praca w niedziele – Praca w niedziele. Ograniczenia czasu pracy (48-godzinny tydzień pracy) – Tygodniowy czas pracy


Jeśli zmiany chce wprowadzić pracodawca

Jeśli pracodawca chce zmienić umowę, powinien on:
• skonsultować się z Tobą lub Twoim przedstawicielem (np. przedstawicielem związku zawodowego)
• podać uzasadnienie
• wysłuchać alternatywnych propozycji

Zmiany mogą być uzgodnione bezpośrednio między Tobą a pracodawcą lub w ramach układu zbiorowego pracy – między pracodawcą i związkiem zawodowym. Takie zmiany mogą być dopuszczalne w ramach obowiązującej Cię umowy o pracę, nawet jeśli nie jesteś członkiem związku zawodowego.

Jeśli nie zgadzasz się na zmianę warunków zatrudnienia – Jeśli nie zgadzasz się na zmianę umowy


Zmiana pracodawcy

Jeśli zmieni się Twój pracodawca, zazwyczaj powinieneś otrzymać pełną wersję nowego, szczegółowego opisu warunków zatrudnienia do dwóch miesięcy od zmiany. Prawo to nie przysługuje Ci wyłącznie, jeżeli:
• zmiana pracodawcy dotyczy wyłącznie nazwy (np. zmieniła się nazwa firmy)
• Twój pracodawca się zmienił, ale nie wiążą się z tym żadne zmiany dotyczące Twojego zatrudnienia (np. w przypadku przekazania przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami chroniącymi pracowników w trakcie przejęcia)

W tych przypadkach pracodawca ma obowiązek poinformować każdego pracownika o zmianie pisemnie, przy pierwszej nadarzającej się okazji. Nie może to jednak nastąpić później, niż w miesiąc od zmiany.

Szczegółowy opis warunków zatrudnienia – Written statement of employment particulars. Ochrona pracowników w przypadku przekazania lub przejęcia przedsiębiorstwa – Employment protection during business transfers and takeovers


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 17.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Zmiany w umowie”

  1. magda pisze:

    Mam pytanie, czy porozumienie ustne (gdzie nie było świadków), o zmianę dni pracy z shift manager jest tak samo ważne jak podpisanie umowy o zmianach?


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zmiany w umowie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL