Praca w UK

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Dyskryminowanie, krzywdzące traktowanie, czy znęcanie się nad pracownikiem ze względu na jego orientację seksualną lub podejrzenia dotyczące jego orientacji seksualnej są wbrew prawu. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli jesteś traktowany niesprawiedliwie w związku ze swoją orientacją seksualną.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Ochrona przed dyskryminacją

Jesteś objęty ochroną przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną jeżeli:
• jesteś lesbijką, gejem, osobą biseksualną, czy heteroseksualną
• ludzie podejrzewają, że jesteś lesbijka, gejem, lub osobą heteroseksualną, podczas gdy jest inaczej
• masz przyjaciół o orientacji homoseksualnej, lub odwiedzasz kluby dla osób homoseksualnych

Ochrona przed dyskryminacją rozpoczyna się w momencie złożenia przez Ciebie wniosku o pracę, i trwa przez cały okres zatrudnienia. Ochrona ta obejmuje:
• rekrutację
• zasady i warunki zatrudnienia (włącznie z benefitami takimi jak emerytury)
• płacę
• status zatrudnienia (np. to czy jesteś pracownikiem fizycznym czy umysłowym)
• szkolenia
• awans oraz możliwości transferu
•  zwolnienia zbiorowe
• zwolnienia dyscyplinarne

Związki partnerskie

Jeśli żyjesz w homoseksualnym związku partnerskim, jesteś upoważniony do uzyskiwania tego samego rodzaju świadczeń co osoba żyjąca w związku małżeńskim. Dotyczyć to może na przykład świadczeń wypłacanych z funduszu pracowniczego osobom,  które doświadczyły śmierci partnera. Będą one realizowane o ile zostały wprowadzone z dniem 5 grudnia 2005, a więc z dniem obowiązywania Ustawy o Związkach Partnerskich. Jeśli Twój pracodawca udziela świadczeń pracowniczych osobom pozostającym w związkach heteroseksualnych,  małżeńskich czy nie-małżeńskich (na przykład partner pracownika może prowadzić firmowy  samochód), odmowa przyznania tego samego świadczenia osobom pozostającym w związku homoseksualnym będzie traktowana jako przejaw dyskryminacji.


Orientacja seksualna i kwestie wyznaniowe

Może się zdarzyć, że kolega z pracy ze względów religijnych posiada bardzo zdecydowane poglądy odnośnie Twojej orientacji seksualnej. Nie może to jednak oznaczać, że z tego tylko powodu może on Cię w jakikolwiek prześladować, czy dręczyć. W miejscu pracy wszyscy maja prawo być traktowani z szacunkiem, bez względu na wykazywaną przez siebie orientację seksualną.


Ujawnienie swojej seksualności

Niektórzy pracodawcy zwracają się z zapytaniem do swoich pracowników odnośnie ich orientacji seksualnej . Może to mieć miejsce albo ze względu na potrzebę monitorowania celów, lub stanowić część kwestionariusza prowadzonego na rzecz tworzenia równych szans. Nie masz obowiązku przekazywania tego typu informacji.

Dokumenty poświadczające związek partnerski

Po wejściu w związek partnerski, powinieneś uzyskać ‘zaświadczenie o życiu w związku partnerskim’. W przypadku gdy Ty lub Twój partner macie zamiar zmienić nazwisko, pracodawca ma obowiązek zaakceptować powyższe zaświadczenie jako dowód zmiany nazwiska.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jeśli jesteś dyskryminowany

Jeśli jesteś przekonany, że jesteś w swoim zakładzie pracy dyskryminowany, prześladowany lub dręczony ze względu na swoją orientację seksualną, porozmawiaj na ten temat ze swoim pracodawcą, lub  z pracownikiem działu kadr. Jeśli należysz do związku zawodowego, możesz w tej sprawie również zwrócić się do przedstawiciela związku. W przypadku gdy nie ma możliwości rozwiązania twojego problemu w sposób nieformalny, możesz skorzystać z gwarantowanych Twoją umową o pracę procedur i złożyć formalne zażalenie. Dobrze jest zawsze zachowywać pisemną dokumentację wszelkich przypadków dręczenia, tak by można je bylo przedłożyć pracodawcy.

Możesz złożyć wniosek do Sądu Pracy w sprawie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, jeżeli:
• nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki Twój pracodawca odniósł się do Twojej skargi na dyskryminację
• zostałeś zwolniony z pracy ze wzgledu na swoją orientację seksualną
• podejrzewasz, ze nie zostałeś przyjęty do pracy ze względu na swoją orientację seksualną

Problemy w pracy – Rozwiązywanie problemów. Procedury zażaleniowe – Składanie zażaleń. Umowa o pracę – Umowa o pracę. Sądy pracy – Sądy pracy – wprowadzenie


Gdzie uzyskać pomoc

W celu uzyskania informacji odnośnie wymaganej pomocy w kwestiach pracowniczych. prosimy zajrzeć na stronę kontaktów odnośnie spraw pracowniczych, lub poszukać informacji na temat związków zawodowych.

Kontakty pracownicze – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe – wstęp


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 14.07.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL