Praca w UK

Składanie zażaleń

Zażalenia (grievances) to wszelkiego rodzaju problemy i skargi zgłaszanie przez pracowników u pracodawcy. Proces składania zażaleń przez pracowników i ich rozpatrywania przez pracodawców nie są uregulowane prawnie. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, do których zarówno Ty, jak i pracodawca, powinniście się dostosować. Dowiedz się więcej na ten temat.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Kodeks postępowania Acas

Świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu organizacja Acas opracowała specjalny Kodeks postępowania obowiązujący w procedurach składania skarg na pracodawcę oraz podejmowania działań dyscyplinarnych (zwany po prostu Kodeksem). Zawiera on zasady, których przestrzeganie umożliwia pracownikom i pracodawcom zachowanie odpowiednich norm zachowania w procesie rozpatrywania zażaleń.

Pobierz „Kodeks postępowania Acas obowiązujący w procedurach składania skarg na pracodawcę oraz podejmowania działań dyscyplinarnych“ – Download ‘Acas Code of Practice on disciplinary and grievance procedures’ (PDF, 57K)


Polubowne rozwiązanie problemu

Spróbuj przeprowadzić nieformalną rozmowę z szefem przed złożeniem oficjalnego zażalenia.
Problemy, które chcesz poruszyć w rozmowie z pracodawcą, mogą dotyczyć:
• warunków zatrudnienia
• warunków w miejscu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia
• konfliktu z współpracownikami
• dyskryminacji
• nieprzestrzegania Twoich ustawowych praw pracowniczych

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów


Rozwiązanie problemu drogą formalną

Jeśli próbowałeś rozwiązać trapiący Cię problem na drodze nieformalnej, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, powinieneś wejść na drogę formalną. W tym celu należy skorzystać z formalnej procedury składania zażaleń, obowiązującej w Twoim miejscu pracy.
Procedura taka powinna być zawarta na piśmie w którymś z następujących dokumentów:
• w regulaminie firmy (company handbook)
• w informatorze działu personalnego lub działu zasobów ludzkich (HR)
• na intranetowej stronie działu HR
• w umowie zatrudnienia

Pracodawca musi zawrzeć na piśmie przynajmniej dane osoby, do której należy się zwrócić w celu wynagrodzenia szkód (rozwiązania problemu).
Zgodnie z Kodeksem, obowiązująca w miejscu pracy procedura składania zażaleń najczęściej składa się z następujących kroków:
• wystosowanie do pracodawcy pisma przedstawiającego szczegółowy opis przyczyny zażalenia
• spotkanie z pracodawcą celem omówienia problemu
• możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy

Dodatkowe porady można znaleźć w ulotce „Postępowanie dyscyplinarne i składanie skarg w pracy. Poradnik Acas“, która ma pomóc pracownikom i pracodawcom w:
• zrozumieniu Kodeksu
• zastosowaniu opisanych w nim zasad do procedur i zachowań

Poradnik ten nie stanowi części Kodeksu.

Pobierz ulotkę „Postępowanie dyscyplinarne i składanie skarg w pracy. Poradnik Acas“ – Download ‘Discipline and grievances at work. The Acas guide’ (PDF, 21K)


Jak złożyć zażalenie

1) Pismo do pracodawcy

Kiedy tylko zdasz sobie sprawę, że chciałbyś złożyć zażalenie, powinieneś dostarczyć swojemu pracodawcy szczegółowy opis problemu na piśmie. Możesz także przedstawić przy okazji proponowane rozwiązanie. Pamiętaj, aby pismo było opatrzone właściwą datą i koniecznie zachowaj jego kopię.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

2) Spotkanie z pracodawcą

Pracodawca powinien wyznaczyć rozsądny czas i miejsce wstępnego spotkania, na którym omówicie złożoną przez Ciebie skargę. Ty z kolei powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby stawić się na takim spotkaniu.
Przed spotkaniem postaraj się uporządkować myśli. Możesz też zapisać sobie wszystko, co chciałbyś powiedzieć; odczytanie tego w trakcie spotkania jest jak najbardziej stosowne.
Zaplanowanie przebiegu spotkania leży w gestii pracodawcy. Przeważnie będzie on chciał omówić wszystkie poruszone przez Ciebie kwestie, dając Ci możliwość zabrania głosu. Głównym celem spotkania powinno być:
• ustalenie faktów
• znalezienie rozwiązania problemu

Jeśli w trakcie spotkania okaże się, że konieczne jest dokładniejsze zbadanie sprawy, pracodawca powinien rozważyć przerwanie spotkania i dokończenie go w innym terminie.
Zgodnie z prawem, możesz uczestniczyć w spotkaniu wraz z osobą towarzyszącą. Aby skorzystać z tego prawa, musisz poinformować pracodawcę, że zamierzasz przyprowadzić ze sobą osobę trzecią. Może Ci towarzyszyć:
• współpracownik
• przedstawiciel związków zawodowych
• działacz związków zawodowych

Jeśli nie może towarzyszyć Ci żaden ze współpracowników i nie należysz do związku zawodowego, spytaj, czy możesz przyprowadzić ze sobą członka rodziny lub pracownika Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Pracodawca nie musi wyrazić na to zgody, chyba że Twoja umowa o pracę nakłada na niego taki obowiązek. W każdej sytuacji warto jednak poprosić o pozwolenie i wyjaśnić, z jakich względów zależy Ci na obecności osoby towarzyszącej.
Osoba towarzysząca może:
• być obecna na spotkaniu i/lub przedstawić Twój problem
• wypowiadać się w Twoim imieniu
• rozmawiać z Tobą w trakcie spotkania

Osoba ta nie może jednak odpowiadać w Twoim imieniu na pytania. Prawo chroni ją także przed bezprawnym zwolnieniem z pracy lub inną formą złego traktowania w związku z udzieleniem Ci wsparcia.
Po spotkaniu pracodawca powinien bez nieuzasadnionej zwłoki poinformować Cię na piśmie o swojej decyzji, a także o ewentualnych działaniach, które zamierza podjąć w odpowiedzi na złożone zażalenie.


Irlandia Północna

W Irlandii Północnej obowiązują odrębne procedury rozwiązywania sporów. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem do strony nidirect.

nidirect: Zatrudnienie – nidirect: Employment


Gdzie uzyskasz pomoc

Acas to organizacja oferująca darmowe i bezstronne doradztwo w zakresie praw pracowniczych. Możesz też skorzystać z darmowych i bezstronnych porad w najbliższej placówce Citizens Advice Bureau (CAB). Jej adres znajdziesz w książce telefonicznej lub w Internecie. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz tam uzyskać pomoc, porady i wsparcie.

Strona organizacji Asac – Acas. Znajdź najbliższe Biuro Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau. Więcej informacji o związkach zawodowych – Związki zawodowe – Wstęp


Inne przydatne linki

Pobierz ulotkę „Problemy w pracy? Co trzeba wiedzieć, żeby poradzić sobie z problemami w pracy“ – Download ‘Problems at work? What you need to know. Dealing with problems at work’ (PDF, 248K). Poradnik dla pracodawców dotyczący radzenia sobie z problemami dyscyplinarnymi i skargami w portalu Business Link  – Advice for employers about handling discipline and grievance issues from Business Link


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 25.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

2 komentarze do “Składanie zażaleń”

  1. Edek31 pisze:

    Ja mam taki problem że w mojej firmie wszyscy biorą narkotyki a szef nic z tym nie robi. Są to osoby które jeżdżą na wózkach widłowych i które używają elektryczne ppt. Kiedyś wychodzili poza bramę zapalić marihlane albo wciągnąć a teraz Już palą na parkingu. Szef nie reaguje na skargi. Mozna coś z tym zrobić?

  2. jaworska pisze:

    witam,jestem pracownikiem na lini produkcyjnej w zakaładach mięsnych .Jestem zatrudniona przez agencję Mach ,problem polega na tym ,że pracownicy pracujący na linii nie mają wsparcia przez agencję .W pracy jest kilkoro menadżerów którzy potrafią poniżyć nas zwykłych pracowników. Jestem osobą praworęczną ,a głowny menadżer Kris i Kalem powiedzieli ,że mamy nakładać mięso lewą ręką . Jeżeli nie zastosujemy się do tego nakazu ,to będzie żle…,nakładamy mięso ,wędliny w jednych cienkich foliowych rękawicach ,a mięso ma czasami temperaturę poniżej zera ,jest zamrożone oszronione ,tak że po 15 tu minutach pracy nie mamy czucia w palcach.proszę o doradzenie


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Składanie zażaleń”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL