Praca w UK

Prawo do odprawy

Jeśli zostałeś zwolniony w ramach redukcji etatów, może przysługiwać Ci ustawowa odprawa (statutory redundancy pay) w przypadku, gdy przepracowałeś u danego pracodawcy przynajmniej dwa lata. Przysługująca Ci kwota będzie zależna od Twoich tygodniowych zarobków, wieku oraz ciągłości zatrudnienia u obecnego pracodawcy.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Podstawowe zasady odpraw statutowych

Prawo do odprawy uzyskujesz w wypadku, gdy pracowałeś dla swojego pracodawcy nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat i zostałeś objęty zwolnieniem grupowym. Odprawa należy Ci się również w sytuacji gdy Twoja umowa o pracę na czas określony co najmniej na dwa lata wygasa i z powodu zwolnień grupowych nie zostaje odnowiona. Nie masz obowiązku zwracać się o wypłacenie Ci odprawy. Jest ona Ci wypłacana w sposób automatyczny. Jeśli Twój pracodawca nie chce Ci wypłacić odprawy, mimo że jesteś do niej uprawniony, powinieneś zwrócić się do niego na piśmie z prośba o odpowiednią wypłatę. W przypadku gdy pracodawca wciąż odmawia wykonania tego obowiązku, lub nie jest w stanie go zrealizować, możesz się w tej sprawie odwołać do Sądu Pracy. Wysokość Twojej odprawa zależy od następujących czynników:
• jak długo pracowałeś dla swojej firmy
• ile masz lat
• ile zarabiałeś

Obliczanie wysokości odprawy  – Obliczanie odprawy


Odprawa wynikająca z umowy o pracę

Twój pracodawca może Ci zaproponować dodatkową odprawę, wynikającą z zapisów umowy o pracę. Na przykład, może Ci on zaproponować wyższą stawkę wynagrodzeniową, lub zawęzić kryteria kwalifikujące do odprawy w taki sposób, by większa liczba pracowników została objęta systemem odpraw. Powinieneś zapoznać się ze szczegółami swojej umowy o pracę w zakresie dotyczącym odprawy wynikającej z kontraktu. Twój pracodawca w umowie o pracę nie ma prawa zaproponować Ci odprawy w wysokości niższej, niż ma to miejsce w przypadku odprawy statutowej.

Praca alternatywna

Nie przysługuje Ci prawo do odprawy statutowej, jeśli Twój pracodawca zaproponuje Ci którekolwiek z następujących rozwiązań:
• zaproponuje Ci dalsze zatrudnienie
• zaproponuje Ci pracę alternatywną, którą Ty odrzucisz bez dobrego powodu

Jeśli odejdziesz z pracy i podejmiesz nową przed upływem okresu wypowiedzenia, może to również mieć wpływa na Twoje prawo do uzyskania odprawy.

Krótkoterminowe i tymczasowe zwolnienia pracowników

Może przysługiwać Ci prawo do odprawy także w sytuacji, jeśli zostałeś zwolniony na okres:
• ponad czterech kolejnych tygodni
• ponad sześciu tygodni przez okres 13 tygodni

Powinieneś zwrócić się do swojego pracodawcy w formie pisemnej, informując go, że będziesz ubiegał się o statutową odprawę. Musisz to zrobić w ciągu czterech tygodni od ostatniego dnia wolnego, w okresie czterech lub sześciu tygodni. Przed upływem siedmiu dni od otrzymania Twojego pisma,  pracodawca może wysłać Ci kontr-wypowiedzenie, jeśli tylko dojdzie do wniosku, że Twoja normalna praca może zostać wznowiona w ciągu najbliższych czterech tygodni i będzie kontynuowana przez okres co najmniej 13 tygodni. Jeśli Twój pracodawca nie odrzuci Twojego wniosku w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania, powinieneś skierować do niego kolejne pismo. w którym już prześlesz swoje wymówienie.

Wypłata w okresie wypowiedzenia

Zależnie od okoliczności, Twój pracodawca, obok zwykłej odprawy, przez cały okres wypowiedzenia powinien Ci wypłacać Ci Twoje stałe wynagrodzenie lub rekompensatę (pay in lieu), czyli  pieniądze, które otrzymujesz w zamian za to, że zostałeś  zwolniony bez pełnego okresu wypowiedzenia. Szczegóły dotyczące Twojego okresu wypowiedzenia znajdziesz w swojej umowie o pracę.

Pisemne oświadczenie dotyczące statutowej odprawy

W przypadku przyznania Ci statutowej odprawy, Twój pracodawca musi Cię poinformować na piśmie o sposobach wyliczenia wysokości Twojej odprawy. W przypadku gdy pracodawca nie poinformował Cię o tym, w jaki sposób wyliczył Twoją odprawę, powinieneś zwrócić się do niego na piśmie o przekazanie Ci tego wyliczenia. Jeśli mimo Twojej prośby wciąż nie wiesz, w jaki sposób Twoja odprawa została skalkulowana, powinieneś zwrócić się o radę do Acas (doradczej, pojednawczej i rozjemczej służby).

Pracodawcy niewypłacalni

Jeśli Twój pracodawca ogłosił niewypłacalność, lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie może wypłacić Ci statutowej odprawy, możesz zwrócić się o jej wypłatę bezpośrednio do Krajowego Funduszu Ubezpieczeniowego (National Insurance Fund). Zanim to jednak zrobisz, powinieneś zwrócić się w formie pisemnej do swojego pracodawcy o wypłacenie Ci odprawy. W przypadku odmowy, powinieneś wypełnić druk RP1, który uzyskasz od właściwej służby (Insolvency Service)

Odprawa: znajdowanie pracy i przeniesienie – Nowe stanowisko lub inna praca. Tymczasowe zwolnienia – Tymczasowe zwolnienie z pracy. Wypłata w okresie wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wynagrodzenia. Wybór pracowników do zwolnienia i okresy wypowiedzenia – Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia. Dane kontaktowe Acas – Acas contact details. Pobierz druk RP1 ze strony Insolvency Service – Download a RP1 form from the Insolvency Service (PDF 100K)


Pracownicy bez prawa do odpraw

Niektórzy pracownicy nie są uprawnieni do otrzymywania odpraw statutowych. W pewnych szczególnych okolicznościach, pracownik, który normalnie powinien otrzymać odprawę, mogą  to prawo utracić.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Znajdowanie nowej pracy

Jeśli zostałeś przeznaczony do zwolnienia grupowego, może się zda żyć, że zanim upłynie Twój termin wypowiedzenia, znajdziesz pracę w innej firmie. Jeśli odejdziesz z pracy, z której zostałeś zwolniony, jeszcze przed upływem okresu wypowiedzenia, może dojść do sytuacji, że stracisz przysługujące Ci prawo do otrzymania odprawy.

Zwolnienie dyscyplinarne

Nie przysługuje Ci odprawa statutowa, w przypadku gdy Twoje zwolnienie ma charakter dyscyplinarny:
• bez wypowiedzenia
• ze skróconym okresem wypowiedzenia
• z opinią pracodawcy, że Twoje zwolnienie mogłoby być przeprowadzone bez wypowiedzenia

Jednakże, Twój pracodawca, nawet w tych okolicznościach, musi w sposób uczciwy przestrzegać standardowych procedur towarzyszącym zwolnieniu, w przeciwnym bowiem wypadku będziesz miał możliwość zaskarżenia jego decyzji do Sądu Pracy. Taka sytuacja może się jednak zdarzyć tylko w przypadkach rażącego naruszenia procedur.

Akcje strajkowe w okresie wypowiedzenia

Jeśli weźmiesz udział w akcji strajkowej podczas okresu wypowiedzenia, wciąż przysługują Ci prawa dotyczące osób objętych zwolnieniami zbiorowymi. Twój pracodawca jednak może wręczyć Ci pismo, w którym będzie od Ciebie wymagał, byś już po upływie okresu wypowiedzenia przepracował dodatkowo dni, jakie spędziłeś prowadząc strajk. Procedura ta nosi nazwę  „serving a notce of extension“.

Jeśli nie wyrazisz zgody na odpracować utraconych dniówek, Twój pracodawca może mieć prawo wstrzymania Twojego prawa do statutowej odprawy.

Pracownicy bez prawa do odprawy

W przypadku gdy zakwalifikujesz się do którejkolwiek z poniższych kategorii, nie będzie Ci przysługiwało prawo do statutowej odprawy:
• odbywasz służbę w siłach zbrojnych
• jesteś pracownikiem administracji w Parlamencie
• odbywasz pewien rodzaj praktyk – choć  w tym wypadku powinieneś przejrzeć swoją umowę o pracę
• w pewnych sytuacjach, kiedy zostałeś zatrudniony na czas określony przed 1 października 2002 roku – powinieneś sprawdzić zapisy swojej umowy o pracę
• pracujesz jako służba domowa u osób prywatnych, jednocześnie będąc członkiem najbliższej rodziny pracodawcy
• pracujesz jako rybak, jednak nie na podstawie umowy o pracę, lecz otrzymujący wynagrodzenie na podstawie wyniku połowów
• pracujesz na rzecz Korony, lub jesteś zatrudniony w służbie państwowej
• pracujesz dla rządu poza granicami kraju

Dla uzyskania informacji co do swoich uprawnień związanych z odprawą, skonsultuj się ze swoim pracodawcą.

Zwolnienia grupowe: znajdowanie pracy i przeniesienie – Nowe stanowisko lub inna praca. Zwolnienia dyscyplinarne – Zwolnienie z pracy


Gdzie uzyskać pomoc

W przypadku gdy jesteś pozbawiany swoich praw, przede wszystkim porozmawiaj ze swoim pracodawcą. Jeśli masz swojego przedstawiciela (na przykład działacza związkowego), możesz skorzystać z jego pomocy. Jeśli to nie przyniesie skutku, możesz złożyć skargę, korzystając ze wewnętrznych procedur odwoławczych obowiązujących w Twojej firmie. Acas (doradcza, pojednawcza i arbitrażowa służba) udziela bezpłatnych, poufnych i bezstronnych porad we wszelkich kwestiach pracowniczych. Więcej informacji odnośnie koniecznej pomocy w kwestiach pracowniczych uzyskasz, wchodząc na stronę kontaktów.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów.Kontakty w sprawach pracowniczych – Employment contacts. Wstępowanie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 18.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

9 komentarzy do “Prawo do odprawy”

 1. Brzezowski pisze:

  Pracodawca zwolnil mnie po 12 latach pracyw dniu 16 09 2020po uplywie 28 tygodni ..a zwolnienie mam jeszcze do 06 10 2020 . motywujac zlym stanem zdrowia i brakiem perspektyw na powrot.. czy pszysluguje mi odprawa?

 2. Mariola Zielinska pisze:

  Jestem na zwolnieniu SSP1 ,za dwa tyg.bede miała komisja lekarska o orzeczeniu na rentę, przepracowalam 13 lat w firmie w Tym transfery z dwóch firm ,ostatni transfer 5 lat temu ,gdybym nie dostała orzeczenia ,że nie jestem zdolna do pracy ,i się zwolniła sama ,czy należy mi się odprawa?

 3. Anonim pisze:

  Sama zrezygnowalam z pracy po 4 latach z powodu powrotu do Polski.Czy należy mi się odprawa?

 4. Jon strong pisze:

  Po wypadku choruje bylem 6miesiecy na chorobowym i dalej choruje dostalem ssp1 i na tym koniec czy nalezy mi sie odprawa przepracowalem w szkocji w tym zakladzie 9 lat.

 5. AL pisze:

  Witam, moja firma poszla pod administracje, jestem w 33 tyg ciazy wiem ze moge starac sie o maternity od panstwa,moje pytanie jest nastepujace co z moja odprawa? Czy to ma jakis wplyw na pobieranie maternity ??

 6. Mieczyslaw Drozdziel pisze:

  Dzien dobry skoncze w grudniu 65 lat pracuje w angli13 lat w jednej firmie w grudniu odchodze na emeryture i chce spytac czy z pracy nalerzy mi sie odprawa za pszepracowane lata z tei firmy

 7. les pisze:

  Pracuje jako kierowca autobusowy od 8 lat dla tej samej firmy i w chwili obecnej zamykaja kolejne depo i transferuja mnie do innego..To bedzie moje 3 depo w tej firmie tym razem oddalone od mca zamieszkania o 35 km…Pozwalniali swojakow dajac im odprawy a min mi zaproponowali kolejny transfer…Mam 59 lat i moglbym w Polsce przejsc na wczesniejsze swiadczenia emerytalne,powiadomilem ich i poprosilem o zwolnienie objete redukcja ,ale odmowili..Sa zgodni z prawem ,czy dyskryminuja i kantuja?Moze ktos odpowiedziec?

 8. kott katarzyna pisze:

  Pracuje w firmie od 2008r.W 2009 w grodniu mialam
  wypadek samochodowy,od tamtej pory choruje.Na poczatku
  2010r.dostalam zwolnienie lekarskie,nastepnie wrocilam
  do pracy,aby sprawdzic czy nadaje sie do jakiej kolwiek
  pracy(na zlecenie,lekarza ).Mialo to trwac kilka
  miesiecy.Niestety byl problem z jakakolwiek praca,i od
  chyba 2011r.jestem caly czas na chorobowym i nadal
  jestem zatrudniona i jednoczesnie zapisana
  automatycznie
  w JC . Wyplacono mi chorobowe z zakladu pracy i z JC .
  Choroba nie ustepuje ,pogarsza sie,raczej nie wroce do
  pracy. Czy w takiej sytuacji nalezy sie pracownikowi

  odprawa pracownicza i jak to zrobic,zeby ja dostac,do
  kogo sie zwrocic z zapytaniem i pomoc ?

  • Newcastle pisze:

   Mam podobna sytuacje jak wyzej . Byl bym bardzo wdzieczny za odpowiedz Pani u gory jak Pani sytuacja sie zakonczyla lub dalej trwa i czy sa jakies postepy z gory dziekuje. Artur


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawo do odprawy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL