Praca w UK

Prawo do odprawy

Jeśli zostałeś zwolniony w ramach redukcji etatów, może przysługiwać Ci ustawowa odprawa (statutory redundancy pay) w przypadku, gdy przepracowałeś u danego pracodawcy przynajmniej dwa lata. Przysługująca Ci kwota będzie zależna od Twoich tygodniowych zarobków, wieku oraz ciągłości zatrudnienia u obecnego pracodawcy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Podstawowe zasady odpraw statutowych

Prawo do odprawy uzyskujesz w wypadku, gdy pracowałeś dla swojego pracodawcy nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat i zostałeś objęty zwolnieniem grupowym. Odprawa należy Ci się również w sytuacji gdy Twoja umowa o pracę na czas określony co najmniej na dwa lata wygasa i z powodu zwolnień grupowych nie zostaje odnowiona. Nie masz obowiązku zwracać się o wypłacenie Ci odprawy. Jest ona Ci wypłacana w sposób automatyczny. Jeśli Twój pracodawca nie chce Ci wypłacić odprawy, mimo że jesteś do niej uprawniony, powinieneś zwrócić się do niego na piśmie z prośba o odpowiednią wypłatę. W przypadku gdy pracodawca wciąż odmawia wykonania tego obowiązku, lub nie jest w stanie go zrealizować, możesz się w tej sprawie odwołać do Sądu Pracy. Wysokość Twojej odprawa zależy od następujących czynników:
• jak długo pracowałeś dla swojej firmy
• ile masz lat
• ile zarabiałeś

Obliczanie wysokości odprawy  – Obliczanie odprawy


Odprawa wynikająca z umowy o pracę

Twój pracodawca może Ci zaproponować dodatkową odprawę, wynikającą z zapisów umowy o pracę. Na przykład, może Ci on zaproponować wyższą stawkę wynagrodzeniową, lub zawęzić kryteria kwalifikujące do odprawy w taki sposób, by większa liczba pracowników została objęta systemem odpraw. Powinieneś zapoznać się ze szczegółami swojej umowy o pracę w zakresie dotyczącym odprawy wynikającej z kontraktu. Twój pracodawca w umowie o pracę nie ma prawa zaproponować Ci odprawy w wysokości niższej, niż ma to miejsce w przypadku odprawy statutowej.

Praca alternatywna

Nie przysługuje Ci prawo do odprawy statutowej, jeśli Twój pracodawca zaproponuje Ci którekolwiek z następujących rozwiązań:
• zaproponuje Ci dalsze zatrudnienie
• zaproponuje Ci pracę alternatywną, którą Ty odrzucisz bez dobrego powodu

Jeśli odejdziesz z pracy i podejmiesz nową przed upływem okresu wypowiedzenia, może to również mieć wpływa na Twoje prawo do uzyskania odprawy.

Krótkoterminowe i tymczasowe zwolnienia pracowników

Może przysługiwać Ci prawo do odprawy także w sytuacji, jeśli zostałeś zwolniony na okres:
• ponad czterech kolejnych tygodni
• ponad sześciu tygodni przez okres 13 tygodni

Powinieneś zwrócić się do swojego pracodawcy w formie pisemnej, informując go, że będziesz ubiegał się o statutową odprawę. Musisz to zrobić w ciągu czterech tygodni od ostatniego dnia wolnego, w okresie czterech lub sześciu tygodni. Przed upływem siedmiu dni od otrzymania Twojego pisma,  pracodawca może wysłać Ci kontr-wypowiedzenie, jeśli tylko dojdzie do wniosku, że Twoja normalna praca może zostać wznowiona w ciągu najbliższych czterech tygodni i będzie kontynuowana przez okres co najmniej 13 tygodni. Jeśli Twój pracodawca nie odrzuci Twojego wniosku w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania, powinieneś skierować do niego kolejne pismo. w którym już prześlesz swoje wymówienie.

Wypłata w okresie wypowiedzenia

Zależnie od okoliczności, Twój pracodawca, obok zwykłej odprawy, przez cały okres wypowiedzenia powinien Ci wypłacać Ci Twoje stałe wynagrodzenie lub rekompensatę (pay in lieu), czyli  pieniądze, które otrzymujesz w zamian za to, że zostałeś  zwolniony bez pełnego okresu wypowiedzenia. Szczegóły dotyczące Twojego okresu wypowiedzenia znajdziesz w swojej umowie o pracę.

Pisemne oświadczenie dotyczące statutowej odprawy

W przypadku przyznania Ci statutowej odprawy, Twój pracodawca musi Cię poinformować na piśmie o sposobach wyliczenia wysokości Twojej odprawy. W przypadku gdy pracodawca nie poinformował Cię o tym, w jaki sposób wyliczył Twoją odprawę, powinieneś zwrócić się do niego na piśmie o przekazanie Ci tego wyliczenia. Jeśli mimo Twojej prośby wciąż nie wiesz, w jaki sposób Twoja odprawa została skalkulowana, powinieneś zwrócić się o radę do Acas (doradczej, pojednawczej i rozjemczej służby).

Pracodawcy niewypłacalni

Jeśli Twój pracodawca ogłosił niewypłacalność, lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie może wypłacić Ci statutowej odprawy, możesz zwrócić się o jej wypłatę bezpośrednio do Krajowego Funduszu Ubezpieczeniowego (National Insurance Fund). Zanim to jednak zrobisz, powinieneś zwrócić się w formie pisemnej do swojego pracodawcy o wypłacenie Ci odprawy. W przypadku odmowy, powinieneś wypełnić druk RP1, który uzyskasz od właściwej służby (Insolvency Service)

Odprawa: znajdowanie pracy i przeniesienie – Nowe stanowisko lub inna praca. Tymczasowe zwolnienia – Tymczasowe zwolnienie z pracy. Wypłata w okresie wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wynagrodzenia. Wybór pracowników do zwolnienia i okresy wypowiedzenia – Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia. Dane kontaktowe Acas – Acas contact details. Pobierz druk RP1 ze strony Insolvency Service – Download a RP1 form from the Insolvency Service (PDF 100K)


Pracownicy bez prawa do odpraw

Niektórzy pracownicy nie są uprawnieni do otrzymywania odpraw statutowych. W pewnych szczególnych okolicznościach, pracownik, który normalnie powinien otrzymać odprawę, mogą  to prawo utracić.

Znajdowanie nowej pracy

Jeśli zostałeś przeznaczony do zwolnienia grupowego, może się zda żyć, że zanim upłynie Twój termin wypowiedzenia, znajdziesz pracę w innej firmie. Jeśli odejdziesz z pracy, z której zostałeś zwolniony, jeszcze przed upływem okresu wypowiedzenia, może dojść do sytuacji, że stracisz przysługujące Ci prawo do otrzymania odprawy.

Zwolnienie dyscyplinarne

Nie przysługuje Ci odprawa statutowa, w przypadku gdy Twoje zwolnienie ma charakter dyscyplinarny:
• bez wypowiedzenia
• ze skróconym okresem wypowiedzenia
• z opinią pracodawcy, że Twoje zwolnienie mogłoby być przeprowadzone bez wypowiedzenia

Jednakże, Twój pracodawca, nawet w tych okolicznościach, musi w sposób uczciwy przestrzegać standardowych procedur towarzyszącym zwolnieniu, w przeciwnym bowiem wypadku będziesz miał możliwość zaskarżenia jego decyzji do Sądu Pracy. Taka sytuacja może się jednak zdarzyć tylko w przypadkach rażącego naruszenia procedur.

Akcje strajkowe w okresie wypowiedzenia

Jeśli weźmiesz udział w akcji strajkowej podczas okresu wypowiedzenia, wciąż przysługują Ci prawa dotyczące osób objętych zwolnieniami zbiorowymi. Twój pracodawca jednak może wręczyć Ci pismo, w którym będzie od Ciebie wymagał, byś już po upływie okresu wypowiedzenia przepracował dodatkowo dni, jakie spędziłeś prowadząc strajk. Procedura ta nosi nazwę  „serving a notce of extension“.

Jeśli nie wyrazisz zgody na odpracować utraconych dniówek, Twój pracodawca może mieć prawo wstrzymania Twojego prawa do statutowej odprawy.

Pracownicy bez prawa do odprawy

W przypadku gdy zakwalifikujesz się do którejkolwiek z poniższych kategorii, nie będzie Ci przysługiwało prawo do statutowej odprawy:
• odbywasz służbę w siłach zbrojnych
• jesteś pracownikiem administracji w Parlamencie
• odbywasz pewien rodzaj praktyk – choć  w tym wypadku powinieneś przejrzeć swoją umowę o pracę
• w pewnych sytuacjach, kiedy zostałeś zatrudniony na czas określony przed 1 października 2002 roku – powinieneś sprawdzić zapisy swojej umowy o pracę
• pracujesz jako służba domowa u osób prywatnych, jednocześnie będąc członkiem najbliższej rodziny pracodawcy
• pracujesz jako rybak, jednak nie na podstawie umowy o pracę, lecz otrzymujący wynagrodzenie na podstawie wyniku połowów
• pracujesz na rzecz Korony, lub jesteś zatrudniony w służbie państwowej
• pracujesz dla rządu poza granicami kraju

Dla uzyskania informacji co do swoich uprawnień związanych z odprawą, skonsultuj się ze swoim pracodawcą.

Zwolnienia grupowe: znajdowanie pracy i przeniesienie – Nowe stanowisko lub inna praca. Zwolnienia dyscyplinarne – Zwolnienie z pracy


Gdzie uzyskać pomoc

W przypadku gdy jesteś pozbawiany swoich praw, przede wszystkim porozmawiaj ze swoim pracodawcą. Jeśli masz swojego przedstawiciela (na przykład działacza związkowego), możesz skorzystać z jego pomocy. Jeśli to nie przyniesie skutku, możesz złożyć skargę, korzystając ze wewnętrznych procedur odwoławczych obowiązujących w Twojej firmie. Acas (doradcza, pojednawcza i arbitrażowa służba) udziela bezpłatnych, poufnych i bezstronnych porad we wszelkich kwestiach pracowniczych. Więcej informacji odnośnie koniecznej pomocy w kwestiach pracowniczych uzyskasz, wchodząc na stronę kontaktów.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów.Kontakty w sprawach pracowniczych – Employment contacts. Wstępowanie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 18.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

9 komentarzy do “Prawo do odprawy”

 1. Brzezowski pisze:

  Pracodawca zwolnil mnie po 12 latach pracyw dniu 16 09 2020po uplywie 28 tygodni ..a zwolnienie mam jeszcze do 06 10 2020 . motywujac zlym stanem zdrowia i brakiem perspektyw na powrot.. czy pszysluguje mi odprawa?

 2. Mariola Zielinska pisze:

  Jestem na zwolnieniu SSP1 ,za dwa tyg.bede miała komisja lekarska o orzeczeniu na rentę, przepracowalam 13 lat w firmie w Tym transfery z dwóch firm ,ostatni transfer 5 lat temu ,gdybym nie dostała orzeczenia ,że nie jestem zdolna do pracy ,i się zwolniła sama ,czy należy mi się odprawa?

 3. Anonim pisze:

  Sama zrezygnowalam z pracy po 4 latach z powodu powrotu do Polski.Czy należy mi się odprawa?

 4. Jon strong pisze:

  Po wypadku choruje bylem 6miesiecy na chorobowym i dalej choruje dostalem ssp1 i na tym koniec czy nalezy mi sie odprawa przepracowalem w szkocji w tym zakladzie 9 lat.

 5. AL pisze:

  Witam, moja firma poszla pod administracje, jestem w 33 tyg ciazy wiem ze moge starac sie o maternity od panstwa,moje pytanie jest nastepujace co z moja odprawa? Czy to ma jakis wplyw na pobieranie maternity ??

 6. Mieczyslaw Drozdziel pisze:

  Dzien dobry skoncze w grudniu 65 lat pracuje w angli13 lat w jednej firmie w grudniu odchodze na emeryture i chce spytac czy z pracy nalerzy mi sie odprawa za pszepracowane lata z tei firmy

 7. les pisze:

  Pracuje jako kierowca autobusowy od 8 lat dla tej samej firmy i w chwili obecnej zamykaja kolejne depo i transferuja mnie do innego..To bedzie moje 3 depo w tej firmie tym razem oddalone od mca zamieszkania o 35 km…Pozwalniali swojakow dajac im odprawy a min mi zaproponowali kolejny transfer…Mam 59 lat i moglbym w Polsce przejsc na wczesniejsze swiadczenia emerytalne,powiadomilem ich i poprosilem o zwolnienie objete redukcja ,ale odmowili..Sa zgodni z prawem ,czy dyskryminuja i kantuja?Moze ktos odpowiedziec?

 8. kott katarzyna pisze:

  Pracuje w firmie od 2008r.W 2009 w grodniu mialam
  wypadek samochodowy,od tamtej pory choruje.Na poczatku
  2010r.dostalam zwolnienie lekarskie,nastepnie wrocilam
  do pracy,aby sprawdzic czy nadaje sie do jakiej kolwiek
  pracy(na zlecenie,lekarza ).Mialo to trwac kilka
  miesiecy.Niestety byl problem z jakakolwiek praca,i od
  chyba 2011r.jestem caly czas na chorobowym i nadal
  jestem zatrudniona i jednoczesnie zapisana
  automatycznie
  w JC . Wyplacono mi chorobowe z zakladu pracy i z JC .
  Choroba nie ustepuje ,pogarsza sie,raczej nie wroce do
  pracy. Czy w takiej sytuacji nalezy sie pracownikowi

  odprawa pracownicza i jak to zrobic,zeby ja dostac,do
  kogo sie zwrocic z zapytaniem i pomoc ?

  • Newcastle pisze:

   Mam podobna sytuacje jak wyzej . Byl bym bardzo wdzieczny za odpowiedz Pani u gory jak Pani sytuacja sie zakonczyla lub dalej trwa i czy sa jakies postepy z gory dziekuje. Artur


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawo do odprawy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL