Praca w UK

Obliczanie nocnych godzin pracy

Jeśli pracujesz w godzinach nocnych, średnia godzin przepracowanych w ciągu nocy nie powinna przekraczać 8. Za godziny nocne uważa się zazwyczaj okres między 23:00 a 6:00. Możesz bez problemu obliczyć średnią liczbę godzin pracy, aby sprawdzić, ile z nich średnio przypada na okres nocny.


Rozlicz i odzyskaj swój podatek – Przez internet o 30% taniej !


Okres referencyjny

Średnia liczba przepracowanych godzin nocnych jest zazwyczaj obliczana w oparciu o 17-tygodniowy okres referencyjny (reference period) lub o całkowity okres zatrudnienia u danego pracodawcy, jeśli jest on krótszy niż 17 tygodni. Zasada ta może zostać zmieniona w porozumieniu z pracodawcą w ramach układu zbiorowego pracy (collective agreement). Układy takie powstają w wyniku negocjacji między pracodawcą i związkiem zawodowym.

Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Obliczania przy prostym systemie zatrudnienia

Średnią liczbę godzin nocnych uzyskasz, dzieląc całkowitą liczbę godzin przepracowanych w okresie referencyjnym przez liczbę dni w tym okresie. Nie wliczają się w to przysługujące Ci dni wolne od pracy.

Przykład:

Pracujesz na nocnej zmianie, zazwyczaj cztery 12-godzinne zmiany w tygodniu:
1) Pomnóż liczbę tygodni w okresie referencyjnym (17) przez liczbę godzin przepracowanych w każdym tygodniu: 17 x (4 x 12) = 816
2) 17 tygodni to 119 dni (17 x 7). W okresie tym przysługuje Ci 17 dni wolnych od pracy, w związku z czym maksymalna liczba dni, które możesz przepracować, wyniesie: 119 – 17 = 102 dni
3) Aby obliczyć dzienną średnią godzin pracy, podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez maksymalną liczbę dni, w których mógłbyś pracować: 816 dzielone przez 102 = 8 godzin

Oznacza to, że Twój średni dzień pracy liczy 8 godzin, czyli mieści się w limicie wyznaczonym dla pracy w godzinach nocnych.


Obliczenia dla systemu zmianowego

Jeśli jesteś zatrudniony w systemie zmianowym lub skorzystałeś z urlopu w okresie referencyjnym, obliczenia mogą być nieco bardziej złożone.

Przykład:

Pracujesz w godzinach nocnych, a Twój harmonogram pracy obejmuje pięć 10-godzinnych zmian, po których przysługują Ci trzy dni wolne od pracy. Cykl ten zaczyna się na początku okresu referencyjnego. Załóżmy, że skorzystałeś także z dwóch tygodni urlopu, a co pięć tygodni (w tygodniu piątym, dziesiątym i piętnastym) przepracowujesz 6 godzin nadliczbowych.
1) Aby obliczyć ile cyklów obejmuje okres referencyjny, podziel liczbę dni w (17-tygodniowym) okresie referencyjnym przez liczbę dni składających się na jeden cykl pracy: 17 x 7 = 119, a następnie 119 / 8 = 15 cykli (w zaokrągleniu)
2) Oblicz łączną liczbę godzin przepracowanych we wszystkich cyklach: 15 x (5ni x 10-godzinne zmiany) = 750 godzin
3) Następnie dodaj 6 nadgodzin x 3 tygodnie = 18 + 750 = 768 przepracowanych godzin
4) Odejmij przysługujące Ci dni wolne od pracy (bez względu na to, ile dni wolnych od pracy w rzeczywistości wykorzystałeś), aby obliczyć maksymalną liczbę dni, które mógłbyś przepracować: 119 – 17 = 102 dni
5) Na koniec podziel całkowitą liczbę przepracowanych godzin przez maksymalną liczbę dni roboczych: 768 / 102 = 7,53

Oznacza to, że Twój średni dzień pracy liczy 7,53 godziny, czyli mieści się w limicie wyznaczonym dla pracy w godzinach nocnych. Wykorzystany urlop nie wpływa na obliczanie średniego czasu pracy.


Egzekwowanie praw

Jeśli uważasz, że liczba Twoich nocnych godzin pracy jest powyżej wyznaczonego limitu:
• może to oznaczać, że pracodawca narusza umowę
• Urząd ds. BHP (Health and Safety Executive) może wszcząć postępowanie przeciwko Twojemu pracodawcy

Jeśli podejrzewasz, że nie są przestrzegane Twoje inne prawa związane z pracą w godzinach nocnych, możesz:
• porozmawiać z przełożonym i spróbować rozwiązać problem od ręki – pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek prowadzić wykaz przepracowanych przez Ciebie godzin
• poprosić o poradę w tej sprawie przedstawiciela związku zawodowego lub osobę odpowiedzialną za BHP w Twojej firmie
• spróbować rozwiązać problem polubownie lub złożyć zażalenie, przestrzegając procedury zawartej w Twojej umowie o pracę

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Naruszenie umowy – Breach of contract. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Health and safety at work


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udziela darmowych i poufnych porad w kwestiach dotyczących godzin pracy.

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Inne przydatne linki

Rady serwisu Business Link dla osób pracujących w godzinach nocnych – Advice for employers on working at night from Business Link


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie nocnych godzin pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL