Praca w UK

Jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony

Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony z pracy, powinieneś spróbować odwołać się od decyzji swojego pracodawcy stosownie do procedur obowiązujących w Twoim miejscu zatrudnienia. Jeśli to nie poskutkuje, możesz złożyć skargę do Sądu Pracy  (Employment Tribunal, lub Industrial Tribunal w Irlandii Północnej)


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!


Rozwiązanie problemu z pracodawcą

Przed złożeniem formalnej skargi o niesłuszne zwolnienie, powinieneś spróbować rozwiązać kwestię przyczyn Twojego zwolnienia bezpośrednio ze swoim pracodawcą. Ty i Twój pracodawca możecie spróbować skorzystać z procedur koncyliacyjnych oferowanych przez specjalną doradczą, koncyliacyjną i arbitrażową służbę (Acas), gdzie wytypowany specjalista pomoże Wam rozwiązać problem. Inną opcję stanowi arbitraż indywidualny, gdzie niezależny rozjemca wysłuchuje sprawy i podejmuje wiążące prawnie decyzje.

Pamiętaj, aby zachować kopie dokumentów

Należy przechowywać wszystkie kopie wysłanych pism, oraz pisemnych notatek sporządzonych podczas spotkań i rozmów telefonicznych. Podczas poszukiwania nowej pracy, będziesz mógł się ubiegać o Jobseeker’s Alowance, Housing Benefit lub Council Tax Benefit.

Problemy w pracy – Problemy w pracy. Benefity oraz pomoc uzyskiwana w czasie poszukiwania pracy – Jobseeker’s Allowance.Pomoc w uzyskaniu pracy – Szukanie pracy


Wnoszenie skargi do Sądu Pracy

Jeśli planujesz złożyć skargę do Sądu Pracy na niesłuszne zwolnienie, zwykle najpierw będziesz musiał wykazać się nieprzerwaną pracą przez okres co najmniej jednego roku. Jeśli Twoje zwolnienie nastąpiło z przyczyn niesprawiedliwych w sposób automatyczny, możesz złożyć skargę niezależnie od tego, przez jak długi okres pracowałeś.

Nie możesz składać skargi o niesłuszne zwolnienie, jeśli jesteś:
• robotnikiem (a nie pracownikiem)
• członkiem sil zbrojnych
• osobą prowadzącą działalność gospodarczą
• pracownikiem zatrudnionym przez agencję na zasadzie umowy-zlecenia
• rybakiem prowizyjnym
• członkiem sił policyjnych (o ile nie zostałeś zwolniony za podjęcie akcji na rzecz ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa, lub informowanie o łamaniu prawa)
• pozbawiony prawa do skarżenia się na niesprawiedliwe zwolnienie decyzją Ministra Pracy (choć jak na dziś, sytuacja ta nie występuje)

Rozumienie swojej sytuacji pracowniczej – Ustal status swojego zatrudnienia

Zgoda na nieskładanie skargi na niesłuszne zwolnienie

Jeśli udało Ci się osiągnąć rozwiązanie kompromisowe ze swoim pracodawcą, w którym zgodziłeś się nie składać skargi na niesłuszne zwolnienie, w takiej sytuacji nie masz możliwości wniesienia skargi do Sądu Pracy. Jeśli osiągniesz ze swoim pracodawcą porozumienie kompromisowe, miałeś obowiązek uzyskania wcześniej niezależnej opinii prawnej.

Wnoszenie skargi

W przypadku skarg o niesłuszne zwolnienie,  swoją sprawę powinieneś skierować do Sądu Pracy w maksymalnym terminie trzech miesięcy od dnia zwolnienia.
Do Ciebie będzie należało wykazanie, że Twoje zwolnienie miało charakter niesprawiedliwy. Zwykle sytuacja tego typu będzie wystarczająco oczywista, natomiast o wiele trudniej będzie Ci wykazać, że zostałeś zwolniony konstruktywnie.

Zwolnienie niesłuszne – Niesłuszne zwolnienie. Działania koncyliacyjne w zakładzie pracy – Conciliation in workplace disputes. Sądy pracy – Sądy pracy.Zwolnienia konstruktywne –  „Konstruktywne“ zwolnienie


Jeśli odniesiesz sukces

Jeśli Sąd Pracy podejmie decyzję na Twoją korzyść, zwykle zostanie Ci przyznana rekompensata. Niekiedy możesz też uzyskać prawo powrotu do pracy. Oczywiście, nie musisz ponownie przyjmować utraconego stanowiska, jednak wówczas może się zdarzyć, że przyznana Ci rekompensata będzie niższa. Celem rekompensaty jest umożliwienie Ci znalezienia się w miejscu, w którym byś się znajdował, w przypadku nie otrzymania wypowiedzenia. Nie ma czegoś takiego, jak rekompensata za krzywdy moralne (o ile nie uzyskałeś korzystnej decyzji sądu za szkody wynikające z bezprawnej dyskryminacji). Będzie się od Ciebie oczekiwało, byś ograniczył swoje straty finansowe przyjmując nową pracę, lub faktycznie jej poszukując. Sąd Pracy może ograniczyć wysokość Twojej rekompensaty, jeśli uzna, że pewną rolę w Twoim zwolnieniu odegrało Twoje zachowanie.


Środek tymczasowy

W niektórych przypadkach, jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony, możesz zwrócić się do Sądu Pracy o przyznanie Ci środka tymczasowego. Jeśli Sąd Pracy uzna, że w trakcie pełnego wysłuchania istnieje duże prawdopodobieństwa przyznania Ci racji w Twoim wniosku, może zadecydować o:
• przywróceniu Cię do pracy na tym samym stanowisku (co oznacza, że masz być traktowany w taki sposób, jakby Twoje zwolnienie nie miało nigdy miejsca)
• ponownym zatrudnieniu Cię (co oznacza, że zostałeś ponownie przyjęty do pracy, chociaż nie koniecznie do tej samej pracy, na tych samych co poprzednio zasadach)
• czasowym podtrzymaniu Twojej umowy o pracę (co oznacza, ze Twoja umowa o pracę będzie obowiązywała do zakończenia Twojej sprawy przed Sądem)

Masz prawo złożenia wniosku o środek tymczasowy, jeśli uważasz, że zostałeś zwolniony z pracy:
• ze względu na Twoje zaangażowanie związku zawodowym (na przykład przynależności do związku)
• z powodu swoich obowiązków, jako przedstawiciel do spraw zdrowia i bezpieczeństwa, powiernika zakładowego programu emerytalnego, lub przedstawiciela pracowników
• ponieważ ujawniłeś działania na szkodę interesu publicznego
• ponieważ zażyczyłeś sobie, by Ci towarzyszono podczas przesłuchania dyscyplinarnego, lub podczas składania skargi
• ponieważ chciałeś zwrócić się z prośbą, lub rozważałeś zwrócenie się z prośbą o nie przechodzenie na emeryturę, lub chciałeś by Ci towarzyszono podczas przesłuchania w tej sprawie.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 03.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL