Praca w UK

Podstawowe prawa pracownicze

Jako pracownikowi, przysługują Ci określone prawa, chroniące Cię przed wykorzystywaniem lub złym traktowaniem. Niektóre z praw będą przysługiwać Ci od momentu rozpoczęcia pracy, inne są zależne od długości zatrudnienia. Dowiedz się więcej o swoich podstawowych prawach.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Linia pomocy ds. płacy i praw pracowniczych

Możesz skontaktować się z linią pomocy ds. płacy i praw pracowniczych w sprawach takich jak:
• krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage)
• praca w rolnictwie
• korzystanie z usług agencji zatrudnienia
• limity czasu pracy
• korzystanie z usług pośredników pracy

Linia pomocy działa w ponad 100 językach. Możesz zadać pytanie również korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej.

Pobierz ulotkę na temat praw pracowniczych – Download ‘Want to know more about your rights at work? (PDF, 690K)


Krajowa płaca minimalna

Większość pracowników jest upoważniona do otrzymywania przynajmniej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Nie ma znaczenia czy pracujesz na pełen etat, na część etatu, na stałe czy przez krótki okres, za pośrednictwem agencji czy bezpośrednio dla danego pracodawcy. Jeżeli Twoje wynagrodzenie zależy od ilości wykonanych przez Ciebie przedmiotów lub zadań oznacza to, że pracujesz na akord. Krajowa płaca minimalna przysługuje także pracownikom akordowym.

Krajowa płaca minimalna – Płaca minimalna


Praca w rolnictwie

Jeśli pracujesz w sektorze rolnictwa Twoje prawa równią się od praw osób pracujących w innych sektorach. Możesz być uprawniony do otrzymywania rolniczej płacy minimalnej (Agricultural Minimum Wage) oraz innych świadczeń. Obowiązują Cię również inne zasady naliczania urlopów i okresów zwolnień lekarskich. Praca w rolnictwie może przyjmować różne formy, np.:
• wszelkie prace na farmie
• uprawa i zbiór żywności, nasion i sadzonek, roślin i kwiatów
• wykorzystywanie gruntu pod pastwiska, sady lub tereny zalesione

Pracownicy w sektorze rolnictwa – Sektor rolniczy


Agencje zatrudnienia

Jeżeli korzystasz z usług agencji zatrudnienia by znaleźć pracę, wówczas przysługują Ci z tego tytułu pewne prawa. Mają one na celu zapewnić, że agencja Cię nie wykorzystuje.

Pobierz ulotkę na temat praw pracowników agencyjnych – Download ‘Agency workers: know your rights’ (PDF, 951K). Pracownicy agencyjni i agencje zatrudnienia – Pracownicy agencyjni


Potrącenia z wynagrodzenia

Pracodawca ma prawo  potrącić Ci pewną kwotę z pensji tylko jeśli:
• są to potrącenia prawnie wymagane lub autoryzowane (np. podatki i ubezpieczenie społeczne)
• jest to przewidziane w Twojej umowie o pracę – musisz mieć kopię umowy, w której jest zapis uprawniający pracodawcę do potrąceń, lub pisemne oświadczenie o powodzie potrącenia, zanim potrącenie zostanie wykonane
• wyraziłeś pisemną zgodę na potrącenie zanim zostało ono wykonane

Jeżeli Twój pracodawca odejmuje jakieś kwoty od Twojego wynagrodzenia powinieneś sprawdzić czy ma on do tego prawo. Twój pracodawca nie może pobierać od Ciebie żadnych kwot jeśli prowadzi to do obniżenia Twojego wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej, nawet jeżeli sam wyraziłeś na to zgodę.

Potrącenia z wynagrodzenia – Odliczenia od wynagrodzenia. Podstawowe informacje na temat obliczania płacy minimalnej – Obliczanie krajowej płacy minimalnej. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia – Poszukiwanie pracy przez agencje pracy


Pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy to osoba fizyczna lub prawna, która dostarcza siłę roboczą (pracowników) do sektorów takich jak:
• rolnictwo
• ogrodnictwo
• rybołówstwo
• połowy skorupiaków
• pakowanie i przetwarzanie produktów spożywczych i napojów

Pośrednicy, którzy dostarczają pracowników muszą posiadać licencję wydaną przez Urząd ds. Pośrednictwa Pracy w Wielkiej Brytanii (Gangmasters Licensing Authority, GLA). Urząd ten zarządza agencjami pośrednictwa pracy oraz zapewnia, że Twoje prawa pracownicze są przestrzegane.


Godziny pracy

Nie powinieneś być zmuszony do pracy więcej niż średnio 48 godzin w tygodniu, chyba że zgodzisz się pracować więcej. Liczba ta zawiera również godziny nadliczbowe. Jesteś uprawniony mieć przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu. Jeżeli pracujesz więcej niż 6 godzin dziennie przysługuje Ci przerwa na odpoczynek o długości przynajmniej 20 minut. Jeżeli korzystasz z usług agencji zatrudnienia lub pośrednika pracy powinni oni mieć na piśmie Twoją zgodę na pracę po godzinach.

Godziny pracy – Godziny pracy


Pozostałe prawa pracownicze

Masz również inne prawa w pracy takie jak np. prawo do umowy o pracę. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie praw pracowniczych skontaktuj się z komisją arbitrażową ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi Acas. Linia telefoniczna Acas jest darmowa oraz oferuje dyskrecję i bezstronność. Linia pomocy Acas funkcjonuje w ponad 100 językach.


Twoja umowa o pracę

Umowa o pracę to umowa pomiędzy Tobą a pracodawcą. Jeżeli jesteś zatrudniony ponad miesiąc wówczas według prawa powinieneś otrzymać na piśmie warunki zatrudnienia. Powinieneś otrzymać taki dokument w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy nawet jeśli przewidywany czas Twojej pracy jest krótszy niż 2 miesiące. Zwykle, aby zmienić warunki umowy Twój pracodawca musi uzyskać Twoją zgodę. Zawsze sprawdź umowę, aby wiedzieć jakie masz prawa. Jeżeli Twoja umowa przewiduje płacę wyższą niż ustawowe minimum (np. wyższą niż krajowa płaca minimalna), wówczas Twój pracodawca powinien Ci tyle wypłacać.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Umowy o pracę i warunki zatrudnienia – Warunki i umowy


Szczegółowy odcinek wypłaty

Powinieneś otrzymać imienny odcinek wypłaty na piśmie w dniu lub w przeddzień dnia wypłaty. Na wydruku musi być wyszczególniona kwota wynagrodzenia brutto (przed opodatkowaniem) oraz wynagrodzenie „na rękę” (po opodatkowaniu i innych odliczeniach). Odliczenia, których kwota może zmieniać się w zależności od tygodnia (np. podatek czy ubezpieczenie społeczne), powinny być wymienione na każdym odcinku wypłaty. Wszelkie odliczenia, które są stałe, mogą być wymienione raz w roku.

Wynagrodzenie i odcinki wypłaty – Wypłata i odcinki z wypłaty


Zasiłek chorobowy

Możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay) w przypadku, gdy nie ma Cię w pracy przez 4 dni z rzędu lub dłużej. Daje Ci to gwarancję, że otrzymasz minimum wynagrodzenia za okres kiedy jesteś chory.

Ustawowy zasiłek chorobowy – Ustawowy zasiłek chorobowy


Urlop

Jesteś upoważniony do minimum urlopowego od pierwszego dnia pracy. Dotyczy to również pracowników na niepełny etat oraz tych pracujących na czas określony.

Dni wolne i urlop – Urlop i dni wolne


Higiena i bezpieczeństwo

Twój pracodawca zgodnie z prawem ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczne i higieniczne miejsce pracy. Bez dodatkowych opłat powinieneś otrzymać:
• informację na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
• szkolenie
• odzież ochronną

Jeżeli Twój pracodawca lub pośrednik pracy zapewnia Ci również mieszkanie, wówczas ono także powinno być zgodne z wszelkimi wymogami. Jeżeli korzystasz z usług agencji pośrednictwa pracy Twój pośrednik lub osoba, dla której pracujesz, muszą ustalić kto jest odpowiedzialny za Twoje bezpieczeństwo w pracy. Takie ustalenie powinno być sporządzone na piśmie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Health and safety at work


Praca a rodzina

Większości pracowników przysługuje płatny urlop na okoliczność narodzin lub adopcji dziecka. Długość takiego urlopu zależy od tego czy jesteś matką czy ojcem oraz od długości Twojego dotychczasowego zatrudnienia u danego pracodawcy. Masz prawo ubiegać się o ustalenie elastycznych godzin pracy lub o przyznanie dodatkowego urlopu bezpłatnego, który przeznaczysz na opiekę nad dziećmi.

Praca a rodzina – Praca a rodzina


Problemy w pracy

Jeżeli masz problem  lub konflikt w pracy możesz skorzystać z wielu sposobów ich rozwiązania. Aby dowiedzieć się więcej na temat problemów w pracy pobierz ulotkę „Problemy w pracy”.

Pobierz ulotkę na temat rozwiązywania problemów w pracy – Download ‘Problems at work? What you need to know. Dealing with problems at work’ (PDF, 248K) . Problemy w pracy – Problemy w pracy


Twoje obowiązki

Musisz posiadać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii oraz powinieneś mieć (lub ubiegać się) o ważny numer ubezpieczenia (National Insurance number).

Pozwolenie na pracę w UK – Pozwolenie na pracę w UK


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Business Link – businesslink.gov.uk


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 04.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

6 komentarzy do “Podstawowe prawa pracownicze”

 1. Emilia pisze:

  Okradli mnie w pracy.to bul mój ostatni dzień w tym miejscu. Wszedł ktoś z zewnątrz ukradł mi laptop telefon dokumenty. Nadmienię ze prywatny laptop służył mi do pracy bo firma nie zapewniła swojego. Do kogo powinnam zwrócić się o pomoc. Mieszkam w Londynie

 2. Halina kiczor pisze:

  Pracowałam w jednym hotelu 7 lał i 6 miesięcy i odeszłam do innego,ale po przerwie 1 miesiąc i 17 dni powróciłam spowrotem do wcześniejszego .Czy powinnam dostać te same warunki:czyli kontrakt pełni i kwotę taka na godzinę jaka bym miała ni odchodząc z niego.

 3. Krolak pisze:

  Czy jest obowiązek odpracowania apojtmentu”państwowego”?chodzi o apojtment dotyczący sprawdzenia elektryczności w domu/ dnia… w godz.8-17? Pismo zostało wysłane przez oficjalna firmę zajmująca się takimi sprawami

 4. Aga pisze:

  Witam czy jesli ktos pracuje 9 lat wxjednym miejscu pracy i zmieniaja sie warunki na gorsze czy jesli ta osoba zrezygmuje z miesjcs pracy nalzezy jej sie odprawa

 5. MonikaH pisze:

  Czy jeśli pracodawca pomylił się w obliczaniu nadgodzin przez kilka miesięcy z rzędu i teraz każe mi oddać różnicę (prawie £1000), to muszę się na to zgodzić?

 6. kazimierz pisze:

  Super, to jest to.Tylko wiecej ofert.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podstawowe prawa pracownicze”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL