Praca w UK

Pracownicy europejscy w UK

Jeśli mieszkasz w Europie i planujesz przyjechać do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, będziesz musiał sprawdzić, czy jest to zgodne z prawem. Dowiedz się, czy będziesz musiał dokonać rejestracji i jakich dokumentów będzie od Ciebie wymagał pracodawca.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy

Prawie wszyscy obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii są uprawnieni do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii oraz zamieszkania na jej obszarze bez ubiegania się o zezwolenie.

Kraje EOG

Kraje EOG to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia , Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Obywatele państw członkowskich UE, za wyjątkiem nowych: Bułgarii i Rumunii, nie mają obowiązku rejestracji lub ubiegania się o pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii. Pozwolenie nie jest również wymagane w przypadku osób samozatrudnionych.


Studenci z krajów EOG

Jeżeli jesteś obywatelem jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, wówczas możesz pracować w Wielkiej Brytanii bez ograniczeń (nie dotyczy obywateli Bułgarii i Rumunii).


Członkowie rodziny

Jeżeli jesteś członkiem rodziny osoby będącej obywatelem jednego z krajów EOG możesz być uprawniony do pracy w Wielkiej Brytanii dopóki ten członek rodziny „realizuje prawa Traktatu w Wielkiej Brytanii”. Ogólnie oznacza to, że dana osoba jest zatrudniona, samozatrudniona, samowystarczalna lub jest studentem. Omawiane prawo może nie dotyczyć członków rodziny obywateli Bułgarii lub Rumunii. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem jednego z krajów EOG wówczas ta osoba jest członkiem Twojej rodziny. Członkiem rodziny jest również ojciec/matka, dziadek/babcia i dziecko poniżej 21 roku życia jak również małżonek/małżonka lub partner cywilny. Jeżeli obywatel jednego z krajów EOG jest studentem w Wielkiej Brytanii wówczas za członka jego rodziny uznaje się tylko małżonka/małżonkę, partnera cywilnego i dziecko. Pozostali krewni nie będący obywatelami żadnego z krajów UE (włączając w to członków dalszej rodziny tj. partnerów, braci, siostry czy kuzynów) nie otrzymują prawa do pracy w Wielkiej Brytanii automatycznie. Jeżeli należysz do tej grupy najpewniej będziesz musiał ubiegać się o kartę pobytu, aby móc rozpocząć pracę zgodnie z prawem europejskim.

Składanie wniosku o pozwolenie na pobyt – Applying for a residence permit


Jakich dokumentów będzie wymagał pracodawca?

Jeżeli jesteś obywatelem jednego z krajów EOG będziesz musiał okazać przyszłemu pracodawcy albo paszport, albo dowód osobisty. Pracodawca może zostać ukarany grzywną za zatrudnianie pracowników nielegalnie dlatego musi upewnić się, że osoba, którą planuje zatrudnić, posiada prawo do pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Jednak, aby uniknąć oskarżenia za złamanie prawa przeciwko dyskryminacji powinien on traktować jednakowo wszystkie osoby ubiegające się o pracę.


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Pracownicy europejscy w UK”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL