Praca w UK

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski (parental leave) daje spełniającym określone kryteria rodzicom prawo do skorzystania z niepłatnego urlopu w celu zaopiekowania się dziećmi lub zorganizowania opieki dla nich. Pozwoli Ci to na spędzenie dodatkowego czasu z dzieckiem oraz zachowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Komu przysługuje urlop rodzicielski?

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło jeszcze piątego roku życia (lub 18. w przypadku dzieci niepełnosprawnych), może przysługiwać Ci prawo do urlopu rodzicielskiego (parental leave). Do skorzystanie z niego kwalifikują się osoby zatrudnione na umowę o pracę (tj. posiadające status employee), które przepracowały u obecnego pracodawcy przynajmniej jeden rok.
Osoba pragnąca skorzystać z urlopu rodzicielskiego musi również być rodzicem:
• wymienionym w akcie urodzenia dziecka
• wymienionym w akcie adopcji dziecka
• sprawującym w świetle prawa opiekę rodzicielską nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze pięciu lat (lub 18 w przypadku dziecka niepełnosprawneg0)

Jeśli pozostajesz w separacji i nie mieszkasz ze swoimi dziećmi, prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje Ci jedynie w przypadku, gdy formalnie sprawujesz nad nimi opiekę rodzicielską.
Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed) lub zatrudnioną na umowę inną, niż umowa o pracę (np. przez agencję lub na zlecenie), urlop rodzicielski nie będzie Ci przysługiwał.
Rodzice zastępczy nie mają prawa do urlopu rodzicielskiego, ale mogą oni wystąpić o elastyczne warunki zatrudnienia.
Pracodawca może poprosić Cię o udokumentowanie tego, że urlop rodzicielski Ci przysługuje. W takim wypadku należy mu dostarczyć np.:
• akt urodzenia dziecka
• zaświadczenie o adopcji lub zamieszkaniu z Tobą adoptowanego dziecka, w przypadku adopcji
• zaświadczenie o przyznaniu Twojemu dziecku dopłat dla osób niepełnosprawnych (disability living allowance)

Jaki jest Twój status zatrudnienia? – Are you a ‘worker’, ’employee’ or ‘self-employed’?. Ustal swój status zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia


Długość urlopu rodzicielskiego

Każde z rodziców może wykorzystać do 13 tygodni urlopu rodzicielskiego na każde dziecko, do momentu ukończenia przez nie piątego roku życia.
W przypadku adopcji każdemu z rodziców przysługuje do 13 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z urlopu tego mogą oni skorzystać w ciągu pierwszych pięciu lat od chwili zamieszkania dziecka z nimi bądź do ukończenia przez nie 18 lat, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne (tj. otrzymuje dopłaty disability living allowance), każde z rodziców może wykorzystać do 18 tygodni urlopu rodzicielskiego przed 18. urodzinami dziecka.

Prawo do urlopu rodzicielskiego jest prawem indywidualnym i nie istnieje możliwość przeniesienia go na drugiego rodzica. Oznacza to, że nie może dojść do sytuacji, w której ojciec dziecka wykorzysta jedynie dziesięć tygodni urlopu, a matka 16.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – Caring for a disabled child


Wynagrodzenie w trakcie urlopu

Przewidziany prawem urlop rodzicielski jest bezpłatny, ale przejrzyj swoją umowę o pracę; Twój pracodawca może oferować wynagrodzenie za ten okres. Osoby o niskich dochodach mogą wystąpić o zasiłek dochodowy (Income Support).

Zasiłek dochodowy – Income Support


Jeśli się nie kwalifikujesz

Szczegółowe informacje dotyczące polityki pracodawcy w zakresie urlopu rodzicielskiego znajdziesz w swojej umowie o pracę lub w informatorze dla pracowników (staff handbook). Pracodawca może rozszerzyć zakres urlopu rodzicielskiego na innych pracowników, np. rodziców zastępczych, dziadków czy pracowników o stażu pracy krótszym niż rok.
Jeśli nie przysługuje Ci urlop rodzicielski, ale musisz wziąć wolne w związku z opieką nad dzieckiem, możesz:
• skorzystać z urlopu płatnego
• poprosić pracodawcę o przyznanie Ci bezpłatnego urlopu
• spytać pracodawcę o możliwość pracy w elastycznych godzinach


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

W nagłych wypadkach, kiedy zaistnieje nieprzewidziana potrzeba skorzystania urlopu:
• pracodawca może zezwolić Ci na skorzystanie z urlopu w związku z zaistniałą sytuacją
• może przysługiwać Ci prawo do urlopu w związku z opieką nad dzieckiem

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do pewnej ilości bezpłatnego urlopu w związku z nagłymi sytuacjami dotyczącymi osób znajdujących się pod jego opieką (tzw. time off for dependants). Przysługuje on wszystkim, bez względu na staż zatrudnienia oraz na to, czy podopiecznym jest dziecko, czy też osoba dorosła.

Urlop związany z opieką nad innymi osobami – Urlop na czas opieki. Uprawnienia urlopowe: podstawowe informacje – Urlop i dni wolne. Elastyczne godziny pracy i zachowanie równowagi między pracą, a życiem osobistym – Flexible working and work-life balance


Decyzja o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego

Celem urlopu rodzicielskiego jest opieka nad dzieckiem, pojmowana jako dbanie o nie i załatwianie spraw związanych z dobrem dziecka.
Opieka nad dzieckiem nie zawsze musi oznaczać spędzanie z nim 24 godzin na dobę. Urlop rodzicielski możesz wziąć też po to, aby móc spędzić więcej czasu z małym dzieckiem. Przykładowe wykorzystanie urlopu rodzicielskiego to:
• jako przedłużenie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, czy adopcyjnego
• możliwość spędzania większej ilości czasu z dzieckiem w pierwszych latach jego życia
• pobyt w szpitalu z chorym dzieckiem
• rozglądanie się za nową szkołą
• przyzwyczajanie dziecka do nowej sytuacji (np. zmiana opiekunki lub przedszkola)
• spędzanie większej ilości czasu z rodziną, np. wizyta z dzieckiem u jego dziadków

Możesz skorzystać z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego, pod warunkiem, że poinformujesz o tym zamiarze pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.


Jeśli nie możesz skorzystać z urlopu rodzicielskiego

Jeśli prawo do urlopu rodzicielskiego Ci przysługuje, ale spotkałeś się z odmową pracodawcy, porozmawiaj o przyczynach odmowy z nim lub z działem kadr (human resource). Jeśli posiadasz swojego przedstawiciela w miejscu pracy (np. przedstawiciela związków zawodowych), być może będzie on w stanie Ci pomóc. W przeciwnym razie pozostaje Ci złożenie skargi zgodnie z procedurą obowiązującą w Twoim miejscu pracy.

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Umowy o pracę – Umowa o pracę


Inne przydatne linki

Oficjalna strona rządowa dla mieszkańców Irlandii Północnej – nidirect: the official government website for Northern Ireland citizens. Rady dla pracodawców dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu przysługujące w związku z opieką nad innymi osobami – Advice for employers on parental leave and time off for dependants from businesslink.gov.uk


Przydatne dane kontaktowe

Acas (doradztwo, ugody i arbitraż) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Agencja ds. Stosunków w Miejscu Pracy w Irlandii Północnej – Labour Relations Agency


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 12.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Urlop rodzicielski”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL