Praca w UK

Poszukiwanie pracy przez agencje pracy

Agencje pośrednictwa pracy oraz firmy podlegają określonym regulacjom, mającym na celu zagwarantować przestrzeganie praw pracowników. Poznaj swoje prawa i dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli agencja zatrudnienia nie przestrzega obowiązujących zasad.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Ograniczenia dotyczące agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia są obowiązane przestrzegać określonych zasad w dwóch sytuacjach:
• kiedy szukają dla Ciebie pracy tymczasowej
• kiedy poszukujesz stałej pracy u nowego pracodawcy

Obowiązujące zasady są różne w zależności od tego czy szukasz pracy na stałe czy tymczasowo. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak najlepiej wykorzystać usługi świadczone przez agencję zatrudnienia przeczytaj informacje zamieszczone na stronie dotyczącej agencji rekrutacyjnych.

Agencje rekrutacyjne – Agencje rekrutacyjne. Korzystanie z usług agencji zatrudnienia – Korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy. Prawa pracowników agencyjnych – Prawa pracowników agencyjnych


Przemysł rozrywkowy a w modeling – różnice

Jeżeli korzystasz z usług agencji zatrudnienia w celu znalezienia pracy w przemyśle rozrywkowym lub modelingu, wówczas musisz pamiętać, że w tych przypadkach obowiązują nieco inne zasady.

Poszukiwanie pracy za pośrednictwem agencji modelek lub agencji rozrywkowej – Agencje rozrywkowe agencje modelek i modeli


Opłaty za znalezienie pracy

Twoja agencja zatrudnienia nie ma prawa pobierać od ciebie opłat za poszukiwanie pracy lub za jej znalezienie. Mogą natomiast pobierać opłaty za dodatkowe usługi takie jak np. tworzenie CV. Korzystanie z usług dodatkowych nie może być jednak przedstawiane przez agencję jako warunek znalezienia dla Ciebie pracy. Jeżeli agencja oferuje dodatkowe płatne usługi musisz otrzymać na piśmie dokładny ich opis, który powinien zawierać także informacje na temat Twojego prawa do rezygnacji z usługi oraz na temat wymaganej długości okresu wypowiedzenia. Masz prawo zrezygnować z każdej płatnej usługi bez żadnych konsekwencji. Dotyczy to także mieszkania, transportu czy szkoleń. Jeżeli chcesz zrezygnować z mieszkania zapewnianego przez agencję musisz złożyć pisemne wypowiedzenie umowy minimum 10 dni roboczych przed planowaną wyprowadzką. W przypadku pozostałych usług obowiązuje okres wypowiedzenia o długości 5 dni roboczych. Jeżeli Twoja agencja wymaga dłuższego okresu wypowiedzenia powinieneś złożyć skargę, ponieważ takie działanie jest niezgodne z prawem. Dotyczy to zarówno pracowników agencyjnych jak i osób poszukujących pracy za pośrednictwem agencji.


Wypłata wynagrodzenia przez agencję

Masz prawo otrzymać wynagrodzenie od swojej agencji za wszystkie przepracowane godziny nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w rozliczeniu czasu pracy. Dopuszczalne jest opóźnienie płatności na czas dochodzenia ile rzeczywiście czasu przepracowałeś, jednak ten okres powinien trwać tylko tyle ile to konieczne. Masz prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę, którą wykonałeś, nawet jeżeli twoja agencja nie otrzymała zapłaty od docelowego pracodawcy.


Jakość Twojej pracy

Jeżeli pracodawca jest niezadowolony z Twojej pracy, wówczas odpowiedzialność za to ponosi Twoja agencja. Nawet w takiej sytuacji agencja ma obowiązek wypłacić Ci wynagrodzenie za wykonaną pracę.


Warunki korzystania z usług agencji zatrudnienia

Jeżeli jesteś pracownikiem korzystającym z usług agencji zatrudnienia, Twoja agencja musi udostępnić Ci warunki zatrudnienia na piśmie zanim zacznie szukać dla ciebie pracy. Taki dokument powinien zawierać:
• informację o tym czy będziesz zatrudniony na umowę o świadczenie usług (contract for services) czy na umowę o pracę (contract of employment)
• szczegóły dotyczące okresu wypowiedzenia
• szczegóły dotyczące wynagrodzenia
• informacje na temat przysługującego Ci urlopu

Agencja nie może zmienić warunków umowy bez powiadomienia Cię o tym. Jeżeli wyrazisz zgodę na zmiany powinieneś otrzymać nową umowę zawierającą wszystkie nowe postanowienia oraz informację o dacie z którą wchodzą w życie. Bez Twojej zgody agencja nie ma prawa przekazywać Twoich danych osobom trzecim lub obecnemu pracodawcy. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy Twoje dane wymagane są przez procedury prawne lub prosi o nie instytucja, której jesteś członkiem. Agencja ma również obowiązek zamieszczać prawdziwe informacje w swoich ogłoszeniach (dotyczy to również osób poszukujących pracy korzystających w tym celu z usług agencji).


Co powinieneś wiedzieć rozpoczynając pracę

Jeżeli agencja zaproponuje Ci pracę, wówczas powinieneś zostać poinformowany o:
• dacie rozpoczęcia pracy
• przewidywanym czasie zatrudnienia
• rodzaju pracy
• miejscu pracy
• godzinach pracy
• możliwych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz metodach ich zapobiegania
• wymaganym na danym stanowisku doświadczeniu, szkoleniach i kwalifikacjach
• wszelkich kosztach, które musisz ponieść
• stawce wynagrodzenia


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Agencja nie może podpisać za Ciebie umowy z pracodawcą ani też wpisać Cię na dane stanowisko w imieniu pracodawcy. Agencja nie może też polecić Cię do pracy wykonywanej zwykle przez pracowników, którzy w danej chwili biorą udział w strajku lub akcji protestacyjnej.


Praca w rolnictwie

Mianem pośrednika pracy (gang master) określa się agencje zatrudnienia rekrutujące pracowników w sektorach takich jak:
• rolnictwo
• ogrodnictwo
• rybołówstwo
• połowy skorupiaków
• pakowanie i przetwarzanie produktów spożywczych i napojów

Pośrednicy, którzy dostarczają pracowników muszą być zarejestrowani i posiadać licencję wydaną przez Urząd ds. Pośrednictwa Pracy w Wielkiej Brytanii (Gangmasters Licensing Authority, GLA).

Prawa pracowników w rolnictwie – Prawa pracowników gospodarstw rolnych


Praca za granicą

Jeżeli zostanie Ci zaoferowana praca za granicą, Twoja agencja zatrudnienia musi upewnić się, że firma oferująca stanowisko posiada oddział w Wielkiej Brytanii. Jeżeli tak nie jest, agencja ma obowiązek uzyskać od pracodawcy pisemne oświadczenie o tym, że oferowane stanowisko pracy nie będzie zagrażało Twoim interesom. Jeżeli Twoja agencja zapewnia Ci bezpłatny transport do miejsca pracy, wówczas należy Ci się również bezpłatny powrót:
• po zakończeniu umowy
• w przypadku, gdy praca się nie rozpocznie
• jeżeli agencja ma pisemną umowę z pracodawcą o tym, że zapewni Ci transport
• w sytuacji, gdy pracodawca nie wywiąże się z obietnicy o pokryciu kosztów powrotu

Jeżeli przyjmiesz pracę za granicą sprawdź dokładnie warunki zatrudnienia, które powinieneś otrzymać na piśmie od agencji. Upewnij się przed wyjazdem, że odpowiadają Ci wszystkie postanowienia.


Pracownicy poniżej 18 roku życia

Jeżeli masz mniej niż 18 lat przysługują Ci dodatkowe zabezpieczenia. Twoja agencja musi upewnić się, że otrzymałeś odpowiednie przygotowanie do zawodu w przypadku, gdy będziesz pracował w czasie zajęć szkolnych. W przypadku pracy za granicą agencja musi uzyskać pisemną zgodę od Twojego rodzica lub opiekuna prawnego.


Gdzie szukać pomocy?

Infolinia ds. płacy i praw pracowniczych udzieli Ci pomocy oraz rady w sprawie Twoich praw jako pracownika agencyjnego. Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące Twoich praw jako pracownika agencyjnego lub jeżeli chcesz zgłosić skargę dotyczącą Twojej agencji skorzystaj z jednego z formularzy online.

Formularz ogólnego zapytania – Pay and Work Rights general enquiry form . Formularz zgłoszenia skargi – Pay and Work Rights complaint form


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Infolinia ds. płacy i praw pracowniczych – Pay and Work Rights Helpline


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

Jeden komentarz do “Poszukiwanie pracy przez agencje pracy”

  1. Dojazd do pracy pisze:

    Witam mam pytanie mianowicie czy agencja pracy w wielkiej brytani powinna zapewnic transport do pracy czy nie ma takiego obowiazku


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Poszukiwanie pracy przez agencje pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL