Praca w UK

Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna

Zarobki większości pracowników powinny wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), czyli NMW. Nie przysługuje ona wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, upewnij się, że jesteś uprawniony do jej otrzymywania, zanim zdecydujesz się złożyć skargę.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Osoby nieuprawnione do płacy minimalnej

Poniżej znajdziesz listę osób, którym nie przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, zapoznaj się z listą pracowników, którym płaca taka przysługuje, aby dowiedzieć się, czy masz prawo domagać się podwyżki.

1) Osoby samozatrudnione

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed), nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej. Jeżeli jednak uważasz się za pracownika, a Twój pracodawca utrzymuje, że jesteś samozatrudniony, to on będzie musiał dowieść swoich racji, jeśli spór trafi do Trybunału (Employment Tribunal) lub sądu.

2) Wolontariusze

Jeśli nie zawarłeś umowy o pracę w żadnej formie, Twoja praca ma prawdopodobnie charakter wolontariatu. Wolontariuszem możesz być w dowolnej organizacji lub firmie; instytucja ta nie zawsze musi polegać wyłącznie na wolontariuszach. Sam fakt, że jesteś określony jako wolontariusz (volunteer), nie musi oznaczać, że nie przysługuje Ci krajowa płaca minimalna. Jeśli Twoje stanowisko „wolontariusza“ jest objęte jakąś formą umowy o pracę lub kontraktem, będziesz miał prawo do krajowej płacy minimalnej, chyba że zastosowanie znajduje któryś z wyjątków (np. dotyczący voluntary workers, czyli pracowników-wolontariuszy).

3) Pracownicy-wolontariusze

W zakresie płacy minimalnej, pracowników tych obowiązują inne zasady, niż zwykłych wolontariuszy. Pracownik-wolontariusz (voluntary worker) to osoba, która zawarła umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług dla organizacji charytatywnej, organizacji działającej na zasadach wolontariatu, organizacji pozyskującej fundusze na cele charytatywne lub organu statutowego. Za taki rodzaj działalności powinieneś otrzymywać wyłącznie zwrot określonych kosztów i wynagrodzenie rzeczowe. Nie będzie przysługiwało Ci prawo do krajowej płacy minimalnej.

4) Praktykanci

Jeśli jesteś uczniem lub studentem i w ramach edukacji odbywasz praktyki zawodowe (work experience), prawo do krajowej płacy minimalnej nie będzie Ci przysługiwać, chyba że praktyki te trwają dłużej niż rok.

5) Dyrektorzy firm

Jeśli jesteś dyrektorem spółki, w świetle prawa piastujesz stanowisko z mianowania. Osobom piastującym stanowisko z mianowania (office holders) nie przysługuje prawo do płacy minimalnej za wykonywanie obowiązków związanych z ich rolą. Jeśli dodatkowo jesteś także pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o dzieło, prawo do minimalnej stawki wynagrodzenia będzie Ci przysługiwało za pracę wykonywaną  w ramach tej umowy. Jeżeli nie jesteś pewien, w jakiej sytuacji się znajdujesz, skorzystaj z porady prawnej.

6) Uczestnicy niektórych programów poprzedzających staż

Jeśli uczestniczysz w którymś z poniższych programów, nie przysługuje Ci prawo do minimalnej płacy krajowej:
Programme Led Apprenticeships – w Anglii
Get Ready for Work i Skillseekers – w Szkocji
Programme Led Apprenticeships i Training for Success – w Irlandii Północnej
Skillbuild – w Walii

Jeśli jesteś stażystą (apprentice), ale nie wykonujesz płatnej pracy, tylko odbywasz praktyki (work experience) jako część swojego szkolenia w ramach programów Foundation lub Foundation Modern na terenie Walii, skontaktuj się z Wydziałem ds. Dzieci, Edukacji, Uczenia się i Zdobywania Umiejętności (Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills), żeby dowiedzieć się, jakie prawa Ci przysługują. Porada w języku angielskim jest dostępna pod numerami 0300 0603300 i 0845 010 3300, z kolei w walijskim – 0300 0604400 i 0845 010 4400.

7) Uczestnicy rządowych programów zatrudnienia

Jeśli uczestniczysz w jednym z rządowych programów zatrudnienia (government employment programme), który ma na celu pomóc Ci w zdobyciu umiejętności lub znalezieniu stałej pracy, nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej. Aby dowiedzieć się, na jakie wynagrodzenie możesz liczyć, skontaktuj się z organizatorem programu.

8) Uczestnicy programów europejskich

Jeśli jesteś uczestnikiem jednego z poniższych programów europejskich, nie przysługuje Ci prawo do płacy minimalnej za pracę wykonaną w ramach danego programu:
• Leonardo da Vinci
• Youth in Action
• Erasmus
• Comenius

9) Pracownicy mieszkający u pracodawcy

Jeśli pracodawca jest Twoim krewnym, mieszkacie razem i pomagasz mu w prowadzeniu rodzinnej firmy lub zajmujesz się domem, płaca minimalna nie będzie Ci przysługiwać, pod warunkiem, że jesteś traktowany jak członek rodziny. Jeżeli nie jesteś członkiem rodziny pracodawcy, ale mieszkasz u niego i uczestniczysz w życiu rodzinnym, wykonując obowiązki domowe i spędzając wspólnie czas wolny (np. jako au pair), nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

10) Pracujący dla znajomych i sąsiadów

Jeśli wykonujesz pracę dla osoby znajomej lub sąsiada w ramach nieformalnych ustaleń, bez żadnych zobowiązań umownych, np. otrzymujesz drobne podarunki lub symboliczną zapłatę za pomoc w robieniu zakupów, nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej.

11) Członkowie sił zbrojnych

Członkom sił zbrojnych (armed forces) nie przysługuje prawo do minimalnej płacy krajowej. Ta sama zasada dotyczy członków rezerwy i osób, które pomagają w oddziałach kadetów (w oddziałach łączonych – Combined Cadet Force, morskich – Sea Cadet Corps, zbrojnych – Army Cadet Force i powietrznych – Air Training Corps) jako dorośli wolontariusze (Cadet Force Adult Volunteers, CFAs). Nie wpływa to na prawo do krajowej płacy minimalnej przysługujące Ci w przypadku obowiązków niezwiązanych z służbą rezerwową lub jako CFA.

12) Członkowie załogi statku rybackiego z udziałem w zyskach

Jeśli pracujesz na statku rybackim i posiadasz udział w zyskach (share fishermen), tj. zamiast stałego wynagrodzenia lub pensji otrzymujesz część zysków ze sprzedaży złowionego towaru, nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej.

13) Więźniowie

Jeśli pracujesz jako więzień na zasadach określonych przez zakład karny lub zostałeś zatrzymany w oparciu o prawo imigracyjne i pracujesz , przebywając w ośrodku dla osób nie mających prawa pobytu w Wielkiej Brytanii (removal centres), nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej.

14) Osoby żyjące we wspólnocie religijnej lub temu podobnej

Jeśli jesteś członkiem mieszkającej razem wspólnoty (community), np. religijnej, (za wyjątkiem niezależnych szkół i ośrodków zapewniających wyższą edukację), nie przysługuje Ci prawo do krajowej płacy minimalnej za pracę wykonaną dla tej społeczności. Zasada ta obowiązuje pod warunkiem, że celem wspólnoty jest praktykowanie lub szerzenie wiary lub określonego światopoglądu, niektórzy lub wszyscy jej członkowie mieszkają razem i jest ona organizacją charytatywną lub została przez takową utworzona.

Pracownicy, którym przysługuje krajowa płaca minimalna – Komu przysługuje krajowa płaca minimalna. Prawa przysługujące młodym pracownikom – Employment rights for young people. Ustal status swojego zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia. Szukanie porady prawnej u prawnika lub w agencji doradczej – Seek legal advice from a solicitor or advice agency


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Pracownicy Infolinii ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udzielają poufnej pomocy i porad w kwestiach dotyczących krajowej płacy minimalnej, a ich usługi są dostępne w ponad 100 językach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, mimo że masz prawo do jej otrzymywania, możesz złożyć skargę, kontaktując się z powyższą infolinią.

Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej – Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej. Dane kontaktowe Infolinii ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline contact details


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL