Praca w UK

Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej

Jeśli uważasz, że zarabiasz zbyt mało, możesz uzyskać dostęp do dokumentacji pracodawcy dotyczącej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage records) lub poprosić HM Revenue and Customs o zbadanie sprawy w Twoim imieniu. Aby skorzystać z poufnej, darmowej porady, skontaktuj się ze specjalną infolinią ds. praw pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline).


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Od czego zacząć

Powinieneś zacząć od upewnienia się, że obliczyłeś wysokość swojego wynagrodzenia prawidłowo. Większości pracowników przysługuje prawo do uzyskania pisemnego oświadczenia o stawce wynagrodzenia wraz ze sposobem jej obliczenia. Jeżeli uważasz, że Twoje wynagrodzenie jest niższe niż krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), powinieneś przede wszystkim zwrócić się do pracodawcy – możliwe, że zaszła zwykła pomyłka.

Wynagrodzenie – Wynagrodzenie. Warunki i umowy dotyczące zatrudnienia – Warunki i umowy. Problemy w pracy – Problemy w pracy


Dokumentacja wypłaty wynagrodzenia

Jeśli po rozmowie z pracodawcą w dalszym ciągu nie czujesz się usatysfakcjonowany, masz prawo wglądu w dokumentację dotyczącą wypłaty wynagrodzenia. Swoją prośbę musisz złożyć na piśmie, a pracodawca ma obowiązek udostępnić Ci dokumentację w ciągu 14 dni od jej otrzymania lub w innym uzgodnionym z Tobą terminie. Możesz przyjrzeć się dokumentacji wraz z inną osobą, pod warunkiem, że Twoja prośba zawierała informację o tym, że ktoś będzie Ci towarzyszył. Decyzja o tym, kogo ze sobą przyprowadzisz, będzie należała do Ciebie i pracodawca nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Jeśli zechcesz, możesz skopiować przeglądane dokumenty.


Jeśli chcesz uniknąć konfrontacji z pracodawcą

Jeśli z jakichś przyczyn wolisz uniknąć rozmowy z pracodawcą, możesz skontaktować się z Infolinią ds. Płac i Wynagrodzeń(Pay and Work Rights Helpline) i poprosić o pomoc w wyegzekwowaniu wynagrodzenia na poziomie krajowej płacy minimalnej. Sprawa może być zbadana w Twoim imieniu i pracodawca może otrzymać nakaz wypłaty należnego wynagrodzenia za zaległy okres (arrears). Od 6 kwietnia 2009 wszelkie wypłacane zaległości powinny być obliczane według stawki krajowej płacy minimalnej obowiązującej w chwili ich wypłaty, jeśli tylko jest ona wyższa niż w okresie powstania zaległości.


Sprawa w Trybunale ds. Zatrudnienia lub powództwo cywilne

Jeżeli pracodawca odmówi udostępnienie dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzenia, możesz złożyć skargę w Trybunale ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal). Jeśli wygrasz sprawę, Trybunał nakaże pracodawcy wypłacenie Ci kwoty równej do równowartości 80-krotnej godzinowej stawki minimalnej obowiązującej w chwili wydania nakazu. Jeśli pracodawca nie wypłaci zaległych należności, HMRC może wnieść w Twoim imieniu sprawę do Trybunału ds. Zatrudnienia lub do sądu w celu odzyskania pieniędzy. Możesz także sam wytoczyć pracodawcy powództwo o niesłuszne odliczenia od wynagrodzenia (unlawful deductions from wages) lub naruszenie umowy (breach of contract) przed Trybunałem ds. Zatrudnienia (jeśli Twoje zatrudnienie dobiegło końca) lub w sądzie.

Zwolnienie Cię z pracy z niektórych przyczyn związanych z krajową płacą minimalną jest automatycznie uznawane za nieuzasadnione i w takim wypadku możesz złożyć skargę w Trybunale ds. Zatrudnienia. Przyczyny te są następujące:
• jeśli powziąłeś działania (lub zapowiedziałeś, że poweźmiesz działania) w celu odzyskania pieniędzy należnych Ci w związku z Ustawą o krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage Act)
• jeśli pracodawca w wyniku Twoich działań został pociągnięty do odpowiedzialności
• jeśli przysługuje Ci, zacznie przysługiwać lub może zacząć Ci przysługiwać prawo do krajowej płacy minimalnej


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Możesz złożyć skargę w Trybunale, jeśli uważasz, że pracodawca traktuje Cię niesprawiedliwie z któregokolwiek z powyższych powodów.

Wypłata i odcinki z wypłaty – Wypłata i odcinki z wypłaty. Naruszenie umowy – Breach of contract. Zwolnienie z pracy – Zwolnienie z pracy


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby uzyskać pomoc i porady w sprawach związanych z krajową płacą minimalną zadzwoń na infolinię ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline): 0800 917 2368. Pracownicy infolinii udzielają poufnej pomocy i porad w kwestiach dotyczących krajowej płacy minimalnej, a ich usługi są dostępne w ponad 100 językach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, możesz złożyć skargę, kontaktując się z powyższą infolinią.

Dane kontaktowe Infolinii ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline contact details


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL