Praca w UK

Mediacje

Istnieje różne sposoby na rozwiązanie problemów w miejscu zatrudnienia, pozwalające na uniknięcie pozwów lub sądów pracy (Employment Tribunal). Jednym z nich jest mediacja. Jeśli zarówno Ty, jak i pracodawca, zgodzicie się na skorzystanie z mediacji, może to być szybki (często jednodniowy), a także tańszy i mniej stresujący sposób na rozwiązanie problemu, aniżeli wkroczenie na drogę sądową.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Mediacja

Proces mediacji polega na omawianiu kwestii spornych między Tobą i pracodawcą przez niezależną i bezstronną osobę trzecią. Rozmowy takie mogą mieć miejsce na osobności lub w Waszej obecności, przy czym służą one opracowaniu rozwiązania akceptowanego przez obie strony. Mediacja ma charakter dobrowolny, w związku z czym wymaga ona zgody zarówno Twojej, jak i pracodawcy. Mediator nie może narzucić Wam swojego zdania; ostateczne rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez obie strony. Mediacja może nastąpić na dowolnym etapie sporu, jednak przeważnie im szybciej po pojawieniu się problemu ma ona miejsce, tym większa jest jej skuteczność. Usługi mediacyjne są świadczone odpłatnie, jednak zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą ich koszty pokrywa pracodawca. Choć mediacja może stanowić część procedury związanej ze skargą na pracodawcę lub postępowaniem dyscyplinarnym, to nie ogranicza się ona wyłącznie do konfliktów między pracodawcą i pracownikami. Może ona okazać się szczególnie przydatna w przypadku nieporozumień lub konfliktów osobistych między współpracownikami. Skorzystanie z mediacji w celu rozwiązania problemu może pozwolić na uniknięcie stresu oraz potencjalnych kosztów związanych z rozstrzyganiem sprawy w sądzie pracy. Inne towarzyszące jej korzyści to:
• lepsze zrozumienie problemu
• osiągnięcie porozumienia na określonych przez siebie warunkach
• zawarcie w porozumieniu korzyści, których nie uwzględniłby wyrok wydany przez sąd pracy (np. wystawienie przez pracodawcę pozytywnych referencji)

Nieskorzystanie z mediacji lub skorzystanie z niej niezakończone porozumieniem nie wpłynie na Twoje prawo do dochodzenia swoich praw w sądzie pracy.


Mediatorzy

Niektóre organizacje zatrudniają swoich własnych mediatorów. Istnieją też specjalne firmy świadczące usługi mediacyjne. Niektóre z firm mediacyjnych prowadzące działalność na terenie Anglii i Walii należą do Rady Mediatorów Cywilnych (Civil Mediation Council, CMC). Część firm mediacyjnych działających na terenie Szkocji znajduje się w Szkockim Rejestrze Mediatorów (Scottish Mediation Register) prowadzonym przez Szkocką Sieć Mediatorów (Scottish Mediation Network). Na poniższych stronach można znaleźć listę zarejestrowanych firm świadczących usługi mediacyjne dla zakładów pracy.

Fakt dokonania przez firmę rejestracji świadczy o tym, że zobowiązuje się ona spełniać określone normy dotyczące:
• szkoleń i rozwoju firmy
• zasad postępowania
• rozpatrywania reklamacji i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Nie istnieje wykaz wszystkich firm mediacyjnych oferujących swoje usługi na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Rada Mediatorów Cywilnych – Civil Mediation Council. Szkocki Rejestr Mediatorów – Scottish Mediation Register


Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze (conciliation) przypomina nieco mediację. Obydwa pojęcia opisują ten sam proces, jednak z postępowaniem pojednawczym mamy do czynienia przeważnie, kiedy sprawa może zostać lub już została skierowana do sądu pracy; nie dotyczy ono przeważnie bardziej ogólnych problemów związanych z zatrudnieniem.

Postępowanie pojednawcze w miejscu pracy – Conciliation in workplace disputes


Irlandia Północna

W Irlandii Północnej obowiązują odrębne procedury rozwiązywania sporów. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem do strony nidirect.

Porady dotyczące zatrudnienia w serwisie nidirect – nidirect employment guidance


Gdzie uzyskasz pomoc

Organizacja Acas, świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu, oferuje bezpłatne, poufne i bezstronne porady w sprawach związanych z prawem pracy. W lokalnym Biurze Porad Obywatelskich uzyskasz także darmowe i bezstronne porady. Adres najbliższej palcówki znajdziesz w Internecie lub książce telefonicznej. Jeśli należysz do związku zawodowego, możesz liczyć na jego pomoc, radę i wsparcie. Prawnik lub agencja doradcza mogą pomóc Ci wybrać najwłaściwszy sposób rozwiązania problemu.

Organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau. Więcej informacji o związkach zawodowych – More about trade unions. Znajdź pomoc prawną – Seek legal advice


Inne przydatne linki

Autoryzowany Instytut Arbitrów – The Chartered Institute of Arbitrators. Porady dotyczące rozwiązywania kwestii dyscyplinarnych i zażaleń opracowane przez serwis Business Link i adresowane do pracodawców – Advice for your employer about handling discipline and grievance issues from Business Link


Przydatne dane kontaktowe

Organizacja Acas świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Urząd pracy – Jobcentre Plus. Informacyjne wsparcie dla biznesu – businesslink.gov.uk. Inne przydatne dane kontaktowe – More useful contacts


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.10.2012
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Mediacje”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL