Praca w UK

Wynagrodzenie zależne od wyników pracy

W celu zwiększenia wydajności pracowników firma może wprowadzić system wynagrodzenia zależnego od wyników. W takim systemie im lepiej Ty – lub Twój zespół – wywiązujecie się z powierzonych Wam zadań, tym wyższych zarobków możecie się spodziewać. Dowiedz się więcej o różnych systemach płac zależnych od wyników pracy oraz co należy zrobić w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Definicja

Wynagrodzenie zależne od wyników pracy (performance-related pay) to sposób nagradzania pracowników, którzy osiągają lepsze wyniki. Pracodawca może zdecydować się na ten sposób wynagradzania pracowników z wielu różnych powodów. Wybór taki może oznaczać, że:
• chce on zatrzymać obecnie zatrudnianych pracowników
• pragnie odkryć nowy talent
• szuka sposobu na sprawiedliwy rozdział płac

Żeby jednak taki system wypłaty wynagrodzenia mógł się sprawdzić, musi on być oparty o jasne i wymierne cele, uzgodnione przez pracodawcę i pracowników. Zazwyczaj cele te są zawarte w umowie o pracę. Dowiesz się o nich więcej także podczas okresowych spotkań oceniających (performance appraisal meetings) z przełożonym.

1) Systemy krótkoterminowe

Systemy te (short-term schemes) zazwyczaj obejmują wypłatę bonusów lub prowizji z tytułu sprzedaży. Wysokość takich wypłat jest bardzo różna i system ten ma zazwyczaj na celu zachęcenie pracowników do zwiększenia wydajności.

2) Systemy długoterminowe

Taki system wypłaty wynagrodzeń (long-term scheme) zazwyczaj obejmuje nagrody, np. w formie opcji akcyjnych, i pomaga promować lojalność wobec pracodawcy oraz motywuje do realizacji celów organizacji.

Umowa o pracę – Umowa o pracę


Postępowanie w razie problemów

Jeśli nie otrzymałeś zasłużonego bonusu lub prowizji, upewnij się, że przysługują Ci one, przeglądając swoją umowę o pracę, pisemne warunki zatrudnienia i wytyczne dla pracowników (staff handbook). W razie wątpliwości, poproś pracodawcę o dodatkowe informacje. Czasami – jeśli zostało to wcześniej uzgodnione – ostateczna decyzja o wypłacie bonusów należeć może wyłącznie do pracodawcy. Innymi słowy, to on sam ustala, komu i ile płaci. W takiej sytuacji decyzje podejmowane w tym zakresie przez pracodawcę muszą być zasadne. Jeśli podejrzewasz, że nastąpiła pomyłka:
• porozmawiaj z pracodawcą, aby ustalić przyczynę nieporozumienia
• poproś pracodawcę o przedstawienie sposobu obliczenia Twojego wynagrodzenia na piśmie
• zachowaj wszelką korespondencję oraz notatki ze spotkań

Prawo chroni osoby, które nie otrzymały należnego dodatku do pensji, jeśli sytuacja kwalifikuje się jako:
• naruszenie umowy
• bezprawne odliczenie od wynagrodzenia
• bezprawna dyskryminacja

1) Odliczenie od wynagrodzenia / naruszenie umowy

Prawo do bonusów zazwyczaj będzie stanowiło część umowy o pracę, choć nie zawsze musi ono być ujęte na piśmie. Może ono być uzgodnione werbalnie, jako zwyczajowa praktyka przedsiębiorstwa. Jeśli warunki wypłaty bonusów lub prowizji są zawarte w Twojej umowie, ich niewypłacenie stanowi jej naruszenie, za wyjątkiem sytuacji, w których istnieją odrębne warunki zawarte na piśmie. Niewypłacenie należnych bonusów lub prowizji może także podlegać pod bezprawne odliczenia od wynagrodzenia. Możesz wystąpić o należną kwotę, powołując się zarówno na naruszenie umowy, jak i na bezprawne potrącenie, ale przywołanie dwóch argumentów nie oznacza, że odzyskasz dzięki temu kwotę wyższą niż należna. Zazwyczaj łatwiejszą opcją jest powołanie się na bezprawne odliczenie od wypłaty.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

2) Dyskryminacja

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników, np. przyznając niższe bonusy kobietom. Najlepiej, jeśli pracodawca ustali jasne wytyczne, dotyczące wysokości przyznawanych dodatków.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Wypłata i odcinki z wypłaty – Wypłata i odcinki z wypłaty. Dyskryminacja w miejscu pracy – Dyskryminacja w pracy


Odejście z pracy

Przeczytaj uważnie swoją umowę, aby sprawdzić, w jakiej sytuacji pracodawca może wstrzymać wypłatę Twojego wynagrodzenia. Zazwyczaj przysługuje Ci pełna wypłata za cały przepracowany okres, do chwili ustania zatrudnienia. Jeśli pracodawca doprowadził do Twojej rezygnacji, odmawiając wypłaty wynagrodzenia, możesz powołać się na tzw. „konstruktywne“ zwolnienie (constructive dismissal claim), czyli sytuację, w której pracodawca swoim postępowaniem niejako zmusza pracownika do odejścia z pracy. Jeśli nie będziesz w stanie udowodnić, że taka sytuacja miała miejsce, nie otrzymasz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, w którym nie stawiłeś się w pracy. Wypłata przyszłych prowizji będzie zależna od warunków określonych w Twojej umowie o pracę.

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia. Umowa o pracę – Umowa o pracę. „Konstruktywne“ zwolnienie – „Konstruktywne“ zwolnienie


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach związanych z zatrudnieniem, odwiedź poniższą stronę zawierającą dane kontaktowe lub dowiedz się więcej o związkach zawodowych.

Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 04.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wynagrodzenie zależne od wyników pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL