Praca w UK

Problemy z dojazdem a Twoje prawa pracownicze

Jeśli nie możesz dojechać do pracy z powodu problemów, takich jak strajk, złe warunki pogodowe lub z innych podobnych przyczyn, musisz dowiedzieć się, jakie prawa Ci przysługują. Pracodawca może poprosić Cię o wykorzystanie jednego z przysługujących Ci dni urlopu, ale może udać Ci się uzgodnić inne warunki.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Porozmawiaj z pracodawcą

Jeśli nie jesteś w stanie dotrzeć do pracy ze względu na utrudnienia w ruchu lub zakłócenia w komunikacji miejskiej, powinieneś przede wszystkim skontaktować się z pracodawcą. Postaraj się uzgodnić, w jaki sposób Twoja nieobecność w danym dniu zostanie potraktowana; większość pracodawców jest skłonna pójść na ustępstwa. Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw przeważnie znajdziesz w umowie, wytycznych dla personelu lub w intranecie. Pracodawca powinien przestrzegać wszelkich zawartych tam procedur.


Prawo do urlopu

Pracodawca może sam zdecydować, kiedy powinieneś wykorzystać ustawowo należny Ci urlop. Musi on jednak poinformować Cię o swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem, które wynosi dwa razy więcej, aniżeli długość urlopu, o którego wykorzystanie prosi Cię pracodawca. Jeśli, na przykład, Twój pracodawca pragnie przydzielić Ci jeden dzień urlopu, musi poinformować Cię o tym z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy pracodawca oferuje Ci dodatkowy urlop, wykraczający poza ustawowe minimum (urlop umowny, czyli contractual holiday entitlement), nie istnieją przepisy regulujące jego przydzielenie. Pracodawca może także oczekiwać, że w razie niedotarcia do pracy z powodu utrudnień na drodze wykorzystasz dzień z puli urlopu umownego.

Urlop: podstawowe informacje – Urlop i dni wolne


Urlop bezpłatny

Jeśli nie jesteś w stanie dojechać do pracy, pracodawca może poprosić Cię o wzięcie dnia bezpłatnego urlopu. Jeżeli jednak zasada taka nie jest wpisana w Twoją umowę o pracę, nie może on tego na Tobie wymusić. Aby móc dokonać potrąceń z Twojej pensji z tytułu bezpłatnego urlopu, pracodawca musi uzyskać Twoją zgodę. Możesz zgodzić się, jeśli uznasz, że jest takie rozwiązanie odpowiada Ci bardziej, niż wykorzystanie dnia umownego urlopu.

Odliczenia od wynagrodzenia – Odliczenia od wynagrodzenia


Elastyczne zatrudnienie

Jeśli nie jesteś w stanie dotrzeć do pracy, pracodawca może zaoferować alternatywne rozwiązanie w postaci elastycznych warunków pracy. Może np. poprosić Cię o pracę z domu lub odpracowanie zaległych godzin w późniejszym terminie. Jeśli elastyczne warunki pracy nie są ujęte w Twojej umowie, pracodawca nie ma prawa wymusić na Tobie takiego rozwiązania, jednak możesz się na nie zgodzić, jeśli uznasz je za korzystne.

Kto może wystąpić o elastyczne warunki zatrudnienia? – Who can request flexible working?


Urlop w związku z opieką nad dziećmi

Może się także zdarzyć, że nie jesteś w stanie dotrzeć do pracy, gdyż szkoła, do której uczęszcza Twoje dziecko, ogłosiła dzień wolny lub opieka nad dzieckiem, z której zwykle korzystasz, jest z jakichś powodów niedostępna. W takim wypadku najprawdopodobniej przysługiwać Ci będzie urlop związany z opieką nad dzieckiem. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacić Ci wynagrodzenia za ten rodzaj nieobecności.

Zwolnienie ze względu na opiekę nad innymi osobami – Urlop na czas opieki


Sprawiedliwe traktowanie

Pracodawca musi traktować wszystkich pracowników i osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie w ten sam sposób. Jeśli daje on możliwość korzystania z bezpłatnego urlopu i pracy w elastycznych godzinach, opcje te powinny być dostępne dla wszystkich pracowników – niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni na pełny etat, czy też nie. Jeżeli jesteś zatrudniony przez agencję, porozmawiaj z jej pracownikiem aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw.

Prawa pracownicze osób zatrudnionych przez agencje – Prawa pracownikow agencyjnych


Zamknięcie zakładu pracy

Jeśli zostałeś pozbawiony możliwości stawienia się w pracy (np. Twój oddział jest zamknięty i nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy z domu), pracodawca nie ma prawa obniżyć Twojej pensji, ani też oczekiwać, że skorzystasz w tym okresie z urlopu.


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o Twoich prawach w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi w drodze do pracy, skontaktuj się telefonicznie z organizacją Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu). Jej pracownicy będą w stanie udzielić Ci darmowej, poufnej i bezstronnej porady na temat przysługujących Ci praw. Możesz skorzystać z ich usług, dzwoniąc na numer 08457 474 747.

Dane kontaktowe organizacji Acas – Acas contact details


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Problemy z dojazdem a Twoje prawa pracownicze”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL