Praca w UK

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Masz prawo poprosić pracodawcę o kontynuację zatrudnienia nawet po osiągnięciu przez Ciebie wieku emerytalnego, a obowiązkiem pracodawcy jest taką prośbę rozważyć. Dowiedz się więcej o tym, jak starać się o utrzymanie pracy w wieku emerytalnym oraz sprawdź, co możesz zrobić w przypadku odmownej decyzji pracodawcy.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Wiek emerytalny

Ostatnio idea obowiązkowego wieku emerytalnego jest zarzucana. Oznacza to, że jeśli przed 6 kwietnia 2011 roku nie otrzymasz od swojego pracodawcy wypowiedzenia, nikt nie może żądać od Ciebie, byś wraz z osiągnięciem 65 roku życia, przeszedł na emeryturę. Twój pracodawca może skierować Cię na emeryturę jedynie w szczególnych, obiektywnie usprawiedliwionych  okolicznościach. Jeśli czujesz, że Twój pracodawca traktuje Cię w sposób niesprawiedliwy, i że ma to związek z Twoim wiekiem,  możesz złożyć odpowiednią skargę do Sądu Pracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji co do obiektywnych przyczyn zwolnienia z pracy, skorzystaj z linka opisującego przypadki dyskryminacji ze względu na wiek (Age discrimination). Jest Twoim obowiązkiem przedyskutować ze swoim pracodawcą wszelkie opcje związane z emeryturą. Jeśli masz życzenie kontynuować pracę, możesz mieć możliwość zmiany systemu pracy i jej czasu. Kontynuowanie pracy w późniejszych latach życia niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak lepsze panowanie nad finansami i czerpanie satysfakcji z pełnego i aktywnego stylu życia.

Dyskryminacja ze względu na wiek – Dyskryminacja ze względu na wiek


Czy można Cię zmusić do przejścia na emeryturę?

Jeśli Twój pracodawca nie poinformował Cię przed 6 kwietnia 2011 roku, że przechodzisz na emeryturę, nie możesz zostać przeniesiony na emeryturę tylko dlatego, że osiągnąłeś już przepisowy wiek emerytalny. Twój pracodawca mógłby skierować Cię na emeryturę, powołując się na to, że osiągnąłeś odpowiedni wiek, tylko w sytuacji, gdy przed 1 października 2011 roku miałeś 65 lub więcej lat. Również, Twój pracodawca musi zadbać o to, by wręczyć Ci wypowiedzenie z terminem między 6 a 12 miesięcy. Istnieje również możliwość przedłużenia tego terminu o okres do 6 miesięcy, w oparciu o “prawo do prośby” (right to request). Oznacza to, że możliwie najpóźniejszy termin przejścia na emeryturę z powołaniem się na oficjalny wiek emerytalny zostaje przesunięty do 5 października 2012.


Państwowy wiek emerytalny

Państwowy wiek emerytalny (State Pension age) stanowi termin, od którego przysługuje Ci prawo do otrzymywania państwowej emerytury. Nie jest on jednak tożsamy z wiekiem emerytalnym (retirement age). Wiek emerytalny to wiek, kiedy masz ochotę przejść na emeryturę, jednak wciąż masz prawo do pracy nawet powyżej tego wieku. Sprawdź, jaki jest Twój państwowy wiek emerytalny.

Obliczanie państwowego wieku emerytalnego – Calculating your State Pension age.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wcześniejsza emerytura

Jeśli przechodzisz na wcześniejszą emeryturę, lub zaprzestajesz pracy skutkiem zwolnienia podczas redukcji etatów,  choroby, lub  z innych powodów, może to mieć wpływ zarówno na wysokość Twojej państwowej emerytury, jak również innych wynagrodzeń do których masz prawo. Aby mieć pewność, że dasz sobie radę finansowo na emeryturze, powinieneś znać wszelkie swoje opcje dotyczące przysługującej Ci emerytury.

Wcześniejsza przejście na emeryturę – wpływ na wysokość Twojej emerytury – Early retirement – effect on your pension


Praca powyżej wieku emerytalnego

Fakt że osiągnąłeś już swój państwowy wiek emerytalny nie oznacza, że musisz skończyć pracę. Możesz pracować nadal, a mimo to otrzymywać państwową emeryturę. Możesz również mieć prawo do zmiany godzin pracy, tak by Ci one bardziej pasowały. Dowiedz się więcej na temat korzyści płynących z pracy powyżej wieku emerytalnego, oraz wszelkich dostępnych Ci  opcji.

Praca powyżej państwowego wieku emerytalnego – dostępne opcje – Working past State Pension age – your options.


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL