Praca w UK

Kto może wystąpić o elastyczne godziny pracy?

Elastyczne warunki zatrudnienia mogą być korzystne dla wszystkich – dla pracodawcy, pracowników i ich rodzin. Wielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że taki model pracy może przynieść sporo korzyści finansowych i zgadza się na niego. Sprawdź, czy masz prawo wystąpić o elastyczne godziny pracy.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Co to jest?

„Elastyczne warunki” to termin odnoszący się do warunków pracy odpowiadających Twoim potrzebom. Popularne rodzaje elastycznych warunków to:
• elastyczne godziny pracy: sam wybierasz kiedy pracujesz (zwykle ustalone są podstawowe godziny pracy, w których powinieneś pracować)
• ilość godzin pracy ustalona w skali roku: wyznaczona jest ilość godzin, które musisz przepracować w ciągu całego roku (często są to ustalone odgórnie dyżury, a dodatkowo sam wybierasz kiedy przepracujesz pozostałe godziny)
• godziny skumulowane: możesz przepracować ustaloną ilość godzin w krótszym czasie
• zróżnicowane godziny pracy: rożne godziny rozpoczęcia, zakończenia pracy oraz przerw dla osób pracujących w jednym miejscu
• podział pracy: dzielenie się z drugą osobą pracą przeznaczoną dla jednego pracownika
• praca w domu: praca wykonywana w miejscu zamieszkania
• praca na część etatu: pracujesz mniej godzin niż przewiduje pełny etat, często wynika to z ograniczonego tygodnia pracy

Pamiętaj, że przedstawiona lista nie jest kompletna. Istnieją również inne formy elastycznych warunków pracy, które mogą być jeszcze lepiej dopasowane do Ciebie i Twojego pracodawcy.


Pomoc interaktywna

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie elastycznych warunków zatrudnienia możesz skorzystać z dwóch interaktywnych narzędzi:
• dowiedz się czy posiadasz ustawowe prawo do ubiegania się o elastyczne warunki zatrudnienia
• przygotuj się do negocjacji ze swoim pracodawcą

Czy przysługuje Ci ustawowe prawo do elastycznych warunków zatrudnienia? – Do you have the statutory right to request flexible working?. Elastyczne warunki zatrudnienia – przygotowanie do negocjacji – Flexible working – putting together a case


Kto może się ubiegać?

Każdy może poprosić pracodawcę o elastyczny harmonogram pracy, jednak niektóre grupy pracowników mają ustawowe prawo do ubiegania się o wyznaczenie elastycznych warunków zatrudnienia.

Musisz:
• być pracownikiem niezatrudnionym poprzez agencję pracy lub w siłach zbrojnych
• pracować bez przerw przez 26 tygodni lub więcej dla jednego pracodawcy przed złożeniem wniosku
• upewnić się, że nie składałeś wniosku o ustalenie elastycznych godzin pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Ustawowe prawo do elastycznych godzin pracy przysługuje Ci, gdy:
• jesteś (lub będziesz) odpowiedzialny za dziecko poniżej 17 roku życia
• jesteś (lub będziesz) odpowiedzialny za dziecko niepełnosprawne poniżej 18 roku życia, które pobiera Disability Living Allowance (zasiłek dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki)
• jesteś rodzicem/ opiekunem/ opiekunem specjalnym/ rodzicem adopcyjnym/ opiekunem zastępczym lub osobą, na korzyść której sąd wydał postanowienie o miejscy stałego pobytu dziecka
• jesteś małżonkiem, partnerem lub partnerem cywilnym osoby wymienionej w poprzednim punkcie i ubiegasz się o przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem
• jesteś (lub będziesz) opiekunem osoby dorosłej będącej Twoim małżonkiem, partnerem, partnerem cywilnym lub krewnym; dotyczy to również osób niespokrewnionych, ale mieszkających razem z Tobą

Zgodnie z prawem Twój pracodawca musi rozpatrzyć Twój wniosek i może go odrzucić tylko wtedy, gdy istnieją poważne ku temu powody. Masz prawo ubiegać się o elastyczne warunki zatrudnienia jednak nie jest to jednoznaczne z prawem do ich przyznania. Pracodawca może odrzucić Twój wniosek, jeśli istnieje słuszny i prawnie uzasadniony powód. Pracownicy, którym nie przysługuje ustawowe prawo do elastycznie ustalonych warunków zatrudnienia mogą oczywiście zwrócić się do pracodawcy z prośbą o indywidualne ustalenia. Wielu pracodawców chętnie przychyla się do takich próśb


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak się ubiegać

Jeśli przysługuje Ci ustawowe prawo do ubiegania się o elastyczne warunki pracy wówczas musisz trzymać się ustalonej procedury. Proces składania wniosku i rozpatrywania go przez Twojego pracodawcę może zająć nawet 14 tygodni. Jeśli chcesz zmienić formę pracy porozmawiaj ze swoim pracodawcą jak najwcześniej. Powinieneś także wiedzieć, że pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku przez pracodawcę może oznaczać wprowadzenie stałych zmian w Twojej umowie o pracę. Jeśli ubiegasz się o zmianę formy zatrudnienia, w wyniku której zmniejszy się ilość godzin pracy, Twoje zarobki również ulegną obniżeniu.

Jeśli nie posiadasz ustawowego prawa do ubiegania się o elastyczne warunki zatrudnienia wówczas i tak przedstawiona powyżej procedura może okazać się pomocna. Pamiętaj, by zgłosić się do swojego pracodawcy w tej sprawie jak najwcześniej.

Rodzaje elastycznych warunków zatrudnienia – Different types of flexible working. Wniosek o ustalenie elastycznych warunków zatrudnienia – Flexible working: making an application


Pozostałe prawa

Pozostałe prawa, które umożliwią Ci ograniczenie godzin pracy w celu sprawowania opieki nad innymi osobami  to:
• urlop rodzicielski – bezpłatny urlop, który możesz wziąć w celu opieki nad małymi dziećmi
• bezpłatny urlop dla osób mających kogoś pod opieką, który możesz wziąć w nagłych przypadkach

Urlop rodzicielski –  Urlop rodzicielski. Urlop dla osób mających kogoś pod opieką – Time off for dependants. Opiekunowie – Caring for someone section


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia możesz uzyskać kontaktując się z odpowiednimi władzami zajmującymi się zatrudnieniem jak również na stronie związków zawodowych.

Kontakt z władzami zajmującymi się zatrudnieniem – Employment contacts. Związki zawodowe – Joining a trade union


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 19.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Kto może wystąpić o elastyczne godziny pracy?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL