Praca w UK

Obliczanie wynagrodzenia – podstawowe informacje

Ważne jest, żebyś umiał obliczyć swoje wynagrodzenie tygodniowe, gdyż służy ono jako podstawa w obliczaniu wysokości innych świadczeń, np. odprawy. Pamiętaj, że kwota ta niekoniecznie będzie równa Twojemu średniemu wynagrodzeniu, czy wynagrodzeniu, które zazwyczaj otrzymujesz za przepracowany tydzień.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wynagrodzenie tygodniowe

Tygodniowe wynagrodzenie określone w Twojej umowie o pracę może odbiegać wysokością od pensji, którą otrzymujesz średnio za miesiąc pracy lub od wypłaty, którą otrzymujesz za zwykły tydzień pracy. Kwota, którą zarabiasz w tygodniu zgodnie z zawartą umową o pracę jest zależna od przysługujących Ci praw pracowniczych. Należą do nich:
• odprawa (redundancy pay) oraz wypłata za nieprzepracowane godziny spędzone na poszukiwaniu pracy
• wypłata za okres wypowiedzenia
• wypłata za okres urlopowy
• wypłata gwarantowana (jeśli pracodawca nie ma dla Ciebie pracy, ale zgodnie z umową jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia)
• niektóre rodzaje odszkodowania zasądzanego przez trybunały ds. zatrudnienia (Employment Tribunals)

Umowy o pracę – Umowa o pracę. Prawo do odprawy – Prawo do odprawy. Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia. Trybunały ds. Zatrudniania: wprowadzenie – Trybunały ds. Zatrudniania – wprowadzenie


Pomoc w obliczaniu

Obliczenie wynagrodzenia przysługującego Ci za tydzień pracy może być skomplikowane. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe wskazówki dotyczące tych obliczeń, jeśli jednak potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z organizacją Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) lub poszukaj pomocy w najbliższej placówce Biura Porad Obywatelskich (Citizen’s Advice Bureau).

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau office


Okres „12-tygodniowy“

Obliczając swoje wynagrodzenie tygodniowe, możliwe, że będziesz musiał obliczyć swoje średnie wynagrodzenie i średnią liczbę przepracowanych godzin za okres ostatnich 12 tygodni. Okres ten powinien obejmować pełne 12 tygodni do dnia, w którym wystąpił powód, dla którego musisz obliczyć wysokość wynagrodzenia. Przykładowo:
• jeśli musisz obliczyć swoje wynagrodzenie ze względu na dodatkowy urlop, który zamierzasz wykorzystać na poszukiwanie nowej pracy, powinieneś uwzględnić 12 tygodni do dnia, w którym otrzymałeś wypowiedzenie
• jeśli musisz obliczyć swoje wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia, wykorzystaj 12 tygodni do pierwszego dnia okresu wypowiedzenia
• w celu obliczenia wynagrodzenia za okres urlopu, wykorzystaj 12 tygodni przepracowanych przed rozpoczęciem urlopu
• aby obliczyć wysokość gwarantowanego wynagrodzenia, przy obliczaniu średniej powinieneś wykorzystać 12-tygodniowy okres poprzedzający moment należnej wypłaty; jeśli już nie pracujesz dla tego pracodawcy, wykorzystaj ostatnie 12 tygodni zatrudnienia, choć w takim wypadku warto zwrócić się o poradę do Acas lub Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau)

Wysokość odprawy zależeć będzie od Twojej indywidualnej sytuacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z organizacją Acas lub z Biurem Porad Obywatelskich. Jeśli w 12-tygodniowym okresie przez pewien czas nie otrzymywałeś zwykłej wypłaty (np. przebywałeś na urlopie), w obliczeniach powinieneś uwzględnić wcześniejszy tydzień. Np. jeżeli przez 3 spośród 12 tygodni nie otrzymywałeś zwykłego wynagrodzenia, powinieneś wziąć pod uwagę okres 15 tygodni, uwzględniając w obliczeniach tylko te tygodnie, za które otrzymałeś normalną wypłatę.

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau office


Pensja, wypłata i stawka godzinowa

Jeśli otrzymujesz tą samą kwotę wynagrodzenia za każdy tydzień lub miesiąc pracy, oznacza to, że Twoje wynagrodzenie tygodniowe (weekly pay) dotyczy określonej w umowie liczby przepracowanych godzin. Wszelkie dodatki i bonusy (z wyjątkiem diet na pokrycie wydatków), które nie są zależne od liczby przepracowanych godzin, mogą także być uwzględnione w obliczaniu tygodniowego wynagrodzenia. Jeśli pobierasz pensję co tydzień, kwota którą otrzymujesz to właśnie weekly pay. Obliczając wynagrodzenie tygodniowe nie możesz uwzględniać nadgodzin, chyba że pracodawca jest zobowiązany do ich wypłaty zgodnie z zawartą umową o pracę.


Nadgodziny

Jeśli przepracujesz dodatkowe godziny poza wyznaczonym czasem pracy (np. dobrowolnie weźmiesz nadgodziny), możesz uwzględnić je, obliczając średnie wynagrodzenie za dany tydzień. Jeśli jednak otrzymujesz wyższą stawkę za nadgodziny, w których wykonujesz pracę, którą mogłeś wykonać w normalnych godzinach pracy, nie możesz zastosować wyższej stawki, obliczając swoje wynagrodzenie tygodniowe.


Nienormowany czas pracy

Jeśli nie masz ustalonych z góry godzin pracy (np. pracujesz jako przedstawiciel handlowy i Twoja płaca składa się wyłącznie z prowizji), Twoje wynagrodzenie tygodniowe jest obliczane jako średnia z 12 tygodni poprzedzających okres, dla którego musisz dokonać obliczeń. Np. jeśli zostałeś zwolniony z pracy w ramach redukcji etatów, powinieneś wykorzystać 12 pełnych, przepracowanych tygodni do dnia otrzymania wypowiedzenia. Jeśli w którymś tygodniu nie otrzymałeś żadnego wynagrodzenia, powinieneś uwzględnić tydzień go poprzedzający. Przykładowo, jeżeli w ciągu 12 tygodni przez trzy tygodnie nie otrzymałeś wypłaty, w obliczeniach powinieneś uwzględnić okres 15 tygodni.


Praca na rzecz poprzedniego pracodawcy

Obliczając średnie wynagrodzenie tygodniowe, możesz uwzględnić okres przepracowany dla poprzedniego pracodawcy, pod warunkiem, że zmieniając pracę zachowałeś ciągłość zatrudnienia.

Ciągłość zatrudnienia – Ciągłość zatrudnienia


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie wynagrodzenia – podstawowe informacje”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL