Praca w UK

Przerwy na odpoczynek

Większości pracowników przysługuje prawo do przerw, ale to, czy otrzymasz za nie wynagrodzenie, zależeć będzie od warunków określonych w Twojej umowie zatrudnienia. W niektórych zawodach – szczególnie w przemyśle transportowym – obowiązują szczególne zasady dotyczące przerw na odpoczynek.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Rodzaje przerw

Zazwyczaj w pracy będą przysługiwały Ci różne rodzaje przerw. Ogólnie można podzielić je na trzy rodzaje:
• przerwy na odpoczynek (rest breaks) – przerwy na lunch, herbatę i inne krótkie przerwy w ciągu dnia
• odpoczynek dobowy (daily rest) – przerwa pomiędzy zakończeniem jednego dnia pracy i rozpoczęciem następnego (przeważnie jest to wieczór i noc między kolejnymi dniami roboczymi)
• odpoczynek tygodniowy (weekly rest) – całe dni wolne od pracy (najczęściej jest to weekend)

Przerwy należące do dwóch ostatnich kategorii rzadko są opłacane, chyba, że wymaga się od Ciebie, abyś w ich czasie pozostawał w stanie gotowości i miał możliwość stawienia się w pracy na wezwanie (on call). Za przerwy z pierwszej grupy zazwyczaj otrzymasz wynagrodzenie, choć nie jest to wymagane prawem, jeśli nie gwarantuje Ci tego zawarta umowa o pracę.

Twoja umowa o pracę – Umowa o pracę


Długość przerw

Pracodawca zazwyczaj uzgodni z Tobą długość przysługujących Ci przerw w pracy. Ustalenia te mogą być zawarte w formie pisemnej (np. w ramach umowy o pracę) lub być integralną częścią polityki pracodawcy. Minimalna długość przerw dopuszczanych przez pracodawcę musi spełniać warunki określone przepisami dotyczącymi czasu pracy (Working Time Regulations). Pracodawca musi także zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy. Oznacza to, że mogą przysługiwać Ci przerwy dłuższe niż limity określone przepisami, jeśli w przeciwnym razie Twoje bezpieczeństwo byłoby zagrożone.

1) Młodzi pracownicy

Pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, ale których nie obejmuje już obowiązek szkolny, są klasyfikowani jako „młodzi pracownicy“ (young workers) i przepisy dotyczące ich przerw w pracy różnią się od limitów wyznaczonych dla osób dorosłych. Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii trwa do końca semestru letniego w roku szkolnym, w którym dana osoba kończy 16 lat.

2) Odpoczynek w ciągu dnia – przerwy w trakcie dnia pracy

Jako pracownik dorosły (po ukończeniu 18 roku życia), zazwyczaj będziesz miał prawo do 20-minutowej przerwy po każdych sześciu godzinach przepracowanych w sposób ciągły. Wliczać się w to może przerwa na lunch lub kawę. Jeśli jest to ustalone w Twojej umowie, mogą przysługiwać Ci przerwy dodatkowe. Prawo nie przewiduje „przerw na papierosa“. Według przepisów:
• przerwa na odpoczynek musi być wykorzystana w całości jednorazowo
• musi ona być wykorzystana w ciągu dnia, nie zaś na początku lub końcu dnia pracy
• pracownik ma prawo spędzić przerwę poza miejscem pracy
• pracodawca może określić, kiedy masz wykorzystać przerwę, pod warunkiem, że zostaną spełnione powyższe warunki

3) Odpoczynek dobowy – przerwy między kolejnymi dniami roboczymi

Pracownikom dorosłym przysługuje przynajmniej 11-godzinna przerwa między kolejnymi dniami pracy. Oznacza to, że skończywszy pracę w poniedziałek o godzinie 20:00, nie powinieneś zacząć we wtorek wcześniej niż o godzinie 7:00 rano.

4) Odpoczynek cotygodniowy – weekend

Dorosłym pracownikom przysługuje prawo do:
• 24-godzinnej ciągłej przerwy od pracy w każdym tygodniu lub
• 48-godzinnej ciągłej przerwy od pracy w każdych dwóch tygodniach

Młodzi pracownicy a godziny pracy – Young workers and working hours. Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP – Employers’ health and safety responsibilities


Wyjątki

Przepisy dotyczące czasu pracy nie obowiązują osób, które:
• pracują na stanowisku, które umożliwia dowolne regulowanie własnych godzin pracy (np. jako dyrektor zarządzający)
• są zatrudnione w siłach zbrojnych, służbach alarmowych lub policji – w niektórych przypadkach
• są zatrudnione jako służba w prywatnym domu

Prawo do przerw w pracy może być odmienne, jeśli:
• mieszkasz daleko od swojego miejsca pracy i sporo czasu pochłania Ci dojazd lub Twoje miejsce pracy stale się zmienia
• pracujesz w wielu różnych miejscach, w związku z czym Twoje godziny pracy są nieregularne
• pracujesz jako ochroniarz lub dozorca
• jesteś zatrudniony w branży charakteryzującej się przejściowymi okresami wzmożonej aktywności, jak np. rolnictwo, sprzedaż detaliczna czy turystyka
• zaistniała nagła sytuacja lub zdarzył się wypadek
• w wykonywanej przez Ciebie pracy konieczna jest stała obsada stanowisk (np. w przypadku pracy w szpitalu)
• jesteś zatrudniony na kolei jako członek załogi pociągu bądź Twoje godziny pracy są nieregularne lub praca ta związek z kontrolowaniem punktualności pociągów

W powyższych przypadkach zamiast normalnych przerw przysługiwać Ci będzie wyrównawczy okres przerwy w pracy (compensatory rest). Przypada on na okres późniejszy tego samego dnia lub w dniu następnym. Według ogólnej zasady, każdej osobie przysługuje średnio przynajmniej 90 godzin odpoczynku tygodniowo. Liczba ta obejmuje całkowity przysługujący Ci okres odpoczynku dobowego i tygodniowego, choć czasami przerwa może nastąpić z niewielkim poślizgiem.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pracownicy pozostający w ruchu

Jeśli pracujesz w transporcie powietrznym, morskim lub drogowym, dla potrzeb związanych z przepisami dotyczącymi czasu pracy traktowany będziesz jako pracownik pozostający w ruchu, czyli mobile worker. Oznacza to, że nie obowiązują Cię ogólnie przyjęte zasady dotyczące przerw w pracy. Zamiast nich, należy Ci się odpowiedni odpoczynek (adeqate rest). Powinien on mieć formę regularnych przerw w pracy, wystarczająco długich, aby zagwarantować, że nie spowodujesz w pracy wypadku ze względu na zmęczenie.

Pobierz „Ograniczenia czasu pracy w transporcie morskim“ – Download ‘Working time rules for workers in sea transport’ (PDF, 208K). Ograniczenia czasu pracy w transporcie drogowym – Working time rules for workers in road transport


Czy musisz korzystać z przerw?

Wykorzystywanie przerw na odpoczynek jest wysoce zalecane. Nie tylko masz do nich prawo, ale także mają one na celu chronić Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Twoja odpowiedzialność w zakresie BHP – Your health and safety responsibilities


Jeśli nie pozwolono Ci skorzystać z przerwy

Powinieneś porozmawiać ze swoim menadżerem, jeśli:
• organizacja pracy uniemożliwia Ci skorzystanie z przerw
• pracodawca nie pozwala Ci korzystać z przerw

Jeśli możesz być reprezentowany przez przedstawiciela związku zawodowego lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy, możesz poprosić ich o poruszenie tej kwestii w Twoim imieniu. Jeśli nie zdołasz rozwiązać problemu, masz prawo złożyć skargę do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal).

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udziela darmowych i poufnych porad w kwestiach dotyczących godzin pracy.

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 10.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Przerwy na odpoczynek”

  1. Michael pisze:

    Pytanie jeżeli od 5 lat spędzam swoją przerwę w tym samym budynku co pracuje . Czy może mnie pracodawca zmusić do tego bym spędzał przerwę w kantynie 3 budynki dalej . Jeżeli nie mam na to ochoty


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Przerwy na odpoczynek”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL