Praca w UK

Prawa człowieka w miejscu pracy

Prawa człowieka są chronione ustawą. Jeśli jesteś zatrudniony w organie administracji publicznej, Twój pracodawca musi przestrzegać zasad określonych ustawą o prawach człowieka (Human Rights Act). Dowiedz się więcej o prawach człowieka w miejscu pracy i o tym, co możesz zrobić, jeśli podejrzewasz, że nie są one przestrzegane.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Ustawa o prawach człowieka

Ustawa o Prawach człowieka powstała w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka i oferuje dodatkową ochronę praw i wolności pracowniczych. Zapisy znajdujące się w ustawie odnoszą się do kwestii związanych z pracą i zatrudnieniem. Jeśli jesteś osobą zatrudnioną w sektorze publicznym, wedle zapisów Konwencji, wszelkie gwałcenie przez pracodawcę Twoich praw człowieka, stanowi złamanie prawa, o ile dana ustawa parlamentarna nie wskazuje na to, że nie było innego wyjścia. W przypadku gdy Twój pracodawca nie reprezentuje władzy publicznej, nie możesz składać przeciwko niemu skargi powołując się na prawa człowieka. Jednakże prawo dotyczące praw człowieka i tak stało się już częścią powszechnych przepisów dotyczących praw pracowniczych (na przykład zakaz dyskryminacji ze względu na płeć) i dotyczy wszystkich grup zawodowych. Jakakolwiek decyzja podjęta przez Sąd Pracy musi być zgodna z zasadami przedstawionymi w Konwencji.

Prawa człowieka – Human rights


Prawa człowieka w miejscu pracy

Wiele zasad wymienionych w Ustawie o Prawach Człowieka ma na celu ochronę Twoich praw jako pracownika w Twoim miejscu pracy. Na przykład, masz prawo to życia prywatnego i życia rodzinnego. A zatem, pracodawca, który dyskryminuje pracownika o orientacji homoseksualnej może gwałcić jego prawo do prywatności. Twój pracodawca ma prawo monitorować komunikację na terenie zakładu pracy, o ile tylko o owym monitorowaniu zostałeś poinformowany zanim  do niego doszło.  Działania tego typu mogą obejmować:
• pocztę elektroniczną
• dostęp do internetu
• rozmowy telefoniczne
• dane
• obrazy

Masz prawo do wglądu we wszelkie przechowywane na Twój temat informacje (na przykład e-maile, czy zapisy z kamer przemysłowych). Twoje prawo do prywatności oznacza, że masz prawo do prywatności również w miejscu pracy. Nie możesz być monitorowany w każdym dowolnym miejscu. Jeśli Twój pracodawca nie chce uszanować tej zasady, grozi mu zarzut łamania przepisów Ustawy o Prawach Człowieka, jak również powszechnego prawa brytyjskiego.

Testy na obecność narkotyków i monitorowanie pracowników – Drug testing and employee monitoring


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak postępować dalej?

Jeśli uznałeś, że w miejscu gdzie jesteś zatrudniony doszło do złamania Twoich praw człowieka, przede wszystkim powinieneś porozmawiać ze swoim pracodawcą. Jeśli mimo to,  wciąż jesteś nieusatysfakcjonowany, możesz odwołać się do wewnętrznych procedur zażaleniowych zapisanych w Twojej umowie o pracę, lub w podpisanym oświadczeniu. Jeśli powyższe działania nie przyniosą efektu, może się zdążyć, że będziesz chciał wystąpić na drogę sądową. Prawo pracy jest prawem bardzo skomplikowanym, a zatem zanim udasz się ze swoim problemem do sądu, możesz potrzebować profesjonalnej pomocy prawnej.

Jak rozwiązywać problemy w pracy – Rozwiązywanie problemów. Składanie zażalenia w pracy – Składanie zażaleń. Umowa o pracę – Umowa o pracę. Jak znaleźć adwokata, lub odpowiednią agencję doradczą – Find a solicitor or advice agency


Gdzie uzyskać pomoc

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy w kwestiach pracowniczych, prosimy o zapoznanie się z odpowiednia  stroną kontaktową, lub z informacjami na temat związków zawodowych.

Kontakty w sprawach pracowniczych – Employment contacts. Wstępowanie do związków zawodowych – Jak wstąpić do związku zawodowego


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 08.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawa człowieka w miejscu pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL