Praca w UK

Dyskryminacja płciowa i równość płac

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, pracujący na tym samym stanowisku mają prawo do takiego samego wynagrodzenia za wykonywanie tych samych obowiązków. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji ze względu na swoją płeć, możliwe, że postępowanie Twojego pracodawcy jest niezgodne z prawem.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Dyskryminacja płciowa

Wedle zapisów Ustawy o Równouprawnieniu z roku 2010, pracodawca, który stosuje wobec Ciebie działania dyskryminujące ze względu na Twoją płeć, postępuje niezgodnie z prawem. Przepisy dotyczące dyskryminacji płciowej stosują się niemal do wszystkich osób zatrudnionych, zarówno mężczyzn jak i kobiet, jak również do wszystkich działających na terenie Zjednoczonego Królestwa organizacji. Obejmują one:
• rekrutację
• zasady i warunki zatrudnienia
• wynagrodzenie oraz dodatki
• szkolenia
• awans i możliwości transferu
• redukcje
• zwolnienia

Jednakowe zasady – jednakowe wynagrodzenie

Tam gdzie mężczyźni i kobiety, zatrudnieni dla tego samego pracodawcy, wykonują jedną z niżej wymienionych prac, jak idzie o ich umowę o pracę, objęci są tymi samymi zasadami:
• tę samą lub podobną pracę
• pracę ocenioną przez pracodawcę w odpowiednim rankingu, jako ekwiwalentną
• pracę o jednakowej wartości

Mogą zaistnieć pewne wyjątki, jednak tylko w sytuacji, gdy uda się wykazać istnienie autentycznego czynnika materialnego, który usprawiedliwi różnicę. Zapisy umowy dotyczące poufności wysokości wynagrodzenia stają się martwe, w przypadku gdy zachodzi konieczność zweryfikowania podejrzeń, że różnica w wysokości wynagrodzenia związana jest ze sferą „objętą ochroną“, taką jak płeć.


Działania pozytywne

W pewnych szczególnych okolicznościach, pracodawca może prowadzić działania zachęcające, lub oferować wsparcie wobec osób o określonej płci, co wedle zapisów ustawy o dyskryminacji płciowej nie jest zakazane i stanowi tak zwane „działanie pozytywne“. Na przykład, pracodawca, który nie zatrudnia kobiet jako menadżerów, może oferować pewien rodzaj szkoleń w zakresie zarządzania tylko kobietom, lub też może zachęcać je do aplikowania na stanowiska menadżerskie.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak się zachować w sytuacji, gdy jesteś dyskryminowany

Jeśli uważasz, ze jesteś dyskryminowany, możesz mieć prawo wniesienia skargi na dyskryminację do Sądu Pracy. Jednak najlepiej jest wcześniej spróbować rozmowy z samym pracodawcą, by zobaczyć, czy nie uda się rozwiązać konfliktu w sposób mniej sformalizowany. Jeśli tylko uważasz, że jesteś dyskryminowany, czy prześladowany ze względu na płeć, masz pełne prawo zwrócić się w tej sprawie do swojego pracodawcy w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej porady, Acas (Służba Doradcza, Rozjemcza i Arbitrażowa ) oferuje bezpłatną, poufną i bezstronną pomoc w kwestiach praw pracowniczych, ewentualnie możesz skorzystać z informacji dostępnych na stronach kontaktowych, i w ten sposób uzyskać odpowiednie informacje. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego,  pomoc lub wsparcie możesz uzyskać od samej organizacji.

Problemy w pracy  – Problemy w pracy.  Acas (Służba Doradcza, Rozjemcza i Arbitrażowa) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Kontakty w sprawach pracowniczych – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe – wstęp


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 29.05.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dyskryminacja płciowa i równość płac”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL