Praca w UK

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym

W przypadku, gdy pracodawca postanowi zwolnić Cię z pracy, musi on przestrzegać określone procedury. W wyjątkowych sytuacjach, ma on jednak prawo zwolnienia Cię ze skutkiem natychmiastowym (instant dismissal), z pominięciem standardowych procedur.


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Czym jest zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym?

Jeśli Twój pracodawca wypowiada Ci umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez przeprowadzenia jakiegokolwiek sprawdzenia co do powodów, dla których zostajesz zwolniony z pracy, tego typu okoliczności niemal zawsze uważane są za niesłuszne. Przykładem niesłusznego zwolnienia z pracy mogłaby być sytuacja, kiedy to jeden z Twoich kolegów oskarża Cię o jakieś wykroczenie, a pracodawca, zamiast sprawdzić okoliczności tego zarzutu, zwalnia Cię z pracy w trybie natychmiastowym.

W niektórych, bardzo rzadkich wypadkach, wiążących się z bardzo poważnym naruszeniem przez pracownika zasad, pewne przypadki automatycznego zwolnienia z pracy są traktowane jako słuszne, ponieważ same okoliczności tego zdarzenia sprawiają, że jakiekolwiek dochodzenie staje się niepotrzebne. W tego typu przypadkach, pracodawca może się odwołać do dwustopniowej procedury dyscyplinarnej. Może Cię zwolnić z pracy, a następnie przejść bezpośrednio od wręczenia pisemnej noty do poziomu apelacyjnego, bez przeprowadzenia przesłuchania między jednym a drugim etapem.

Problemy dyscyplinarne w pracy – Problemy dyscyplinarne w pracy


Okoliczności, w których pracodawca nie musi przestrzegać zwykłych procedur dyscyplinarnych

Istnieją pewne okoliczności, kiedy Twój pracodawca może Ci wręczyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, lub wszcząć wobec Ciebie akcję dyscyplinarną, bez uciekania się do zwykłych procedur dyscyplinarnych:

Zagrożenie dla pracodawcy

Twój pracodawca może zrezygnować z normalnych procedur dyscyplinarnych, jeśli ma poważne podstawy sądzić, że ich wszczęcie może się wiązać ze znaczącymi zagrożeniami dla:
• niego
• jego majątku
• jakiejkolwiek innej osoby, lub jej majątku

Kwestie zbiorowe

Jeśli dyskusja między Twoim pracodawcą, a przedstawicielami załogi, stanowi najlepszy sposób rozwiązania bieżących problemów, nie ma konieczności podejmowania zwykłych procedur dyscyplinarnych. Przykładem tego jest sytuacja, kiedy Twój pracodawca zwalnia jakąś grupę pracowników, a jednocześnie, albo przed zwolnieniem, lub już po ustaniu obowiązku pracy, oferuje im ponowne  zatrudnienie, jednak już na nowych warunkach.

Obowiązek konsultacji

Jeśli Twój pracodawca, w przypadku przeprowadzania zwolnień zbiorowych,  objęty jest obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami załogi, nie ma obowiązku przestrzegania zwykłych procedur dyscyplinarnych.

Akcja protestacyjna

Jeśli zostajesz zwolniony z pracy w trakcie udziału w akcji protestacyjnej, Twój pracodawca nie musi przestrzegać zwykłych procedur dyscyplinarnych. W przypadku zgodnej  z prawem, zorganizowanej w sposób oficjalny, akcji protestacyjnej, stosowane są specjalne ustalenia.

Twoj pracodawca nie ma możliwości dalszego zatrudniania Cię

Jeśli Twój pracodawca nie ma możliwości kontynuowania Twojego zatrudnienia, na przykład w sytuacji, gdy fabryka spłonie i nie ma jakiegokolwiek sensu utrzymywanie dalszego zatrudniania kogokolwiek, lub jeśli zatrudnienie konkretnej osoby miałoby okazać się niezgodne z prawem, pracodawca nie ma obowiązku przestrzegania zwykłych procedur dyscyplinarnych.

Nie ma możliwości korzystania z procedur

Jeśli jest rzeczą niemożliwą, lub niepraktyczną, czy to dla Ciebie, czy dla Twojego pracodawcy, podporządkowanie się danym procedurom w danym czasie, nie ma obowiązku ich przestrzegania.

Ustne lub pisemne ostrzeżenie, lub zawieszenie pełnej pensji

Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci ostrzeżenie, czy to w formie ustnej, czy pisemnej, lub zawiesi Ci wypłatę pełnej pensji, zwykłe procedury dyscyplinarne nie muszą być przestrzegane. Jesli nie zgadzasz się z decyzją pracodawcy, możesz złożyć odpowiednią skargę.

Składanie skarg w pracy – Składanie zażaleń


Gdzie uzyskać pomoc

Doradcza, koncyliacyjna i arbitrażowa służba (Acas) oferuje bezpłatne, poufne i bezstronne porady dotyczące wszelkich kwestii związanych z zatrudnieniem. Jeśli znajdujesz się w trakcie sporu, który ma duże szanse przeistoczyć się w sprawę przed Sądem Pracy, Acas ma możliwość zaproponowania Ci bezpłatnych usług koncyliacyjnych. Prosimy o skontaktowanie się z linią pomocy Acas, w celu sprawdzenia, czy konkretne usługi mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc, w których można uzyskać pomoc w kwestiach pracowniczych,  można otrzymać odwiedzając odpowiednią stronę.

Acas (usługi doradcze) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Kontakty w kwestiach pracowniczych – Employment contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL