Praca w UK

Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia

Jeśli planujesz złożyć wymówienie lub Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie, powinieneś podjąć określone działania, aby upewnić się, że nie są łamane postanowienia zawarte w Twojej umowie o pracę. Dowiedz się, jakie kroki powinieneś podjąć i jakie prawa Ci przysługują.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Sposób wręczania

Wymówienie lub wypowiedzenie można wręczyć w dowolnym czasie. Zwykle, okres zarówno wymówienia, jak i wypowiedzenia, biegnie od następnego dnia. Na przykład, jeśli składasz wymówienie w poniedziałek, czas obowiązywania dokumentu będzie biegł od wtorku, a upłynie wraz z  następnym poniedziałkiem. Powinieneś zapoznać się ze swoją umową o pracę. Jeśli stwierdza ona inne terminy obowiązywania decyzji, zarówno Ty jak i Twój pracodawca będziecie musieli przestrzegać zasad, które zostały zapisane w umowie. Istnieją pewne typy umowy o pracę, które nie zobowiązują ani Ciebie do składania wymówienia, ani Twojego pracodawcy do wręczania Ci wypowiedzenia.

Umowa o pracę – Umowa o pracę. „Konstruktywne“ zwolnienie z pracy – „Konstruktywne“ zwolnienie. Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym – Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym


Wręczanie w sposób niewłaściwy

Obowiązek wręczenia wymówienia, lub wypowiedzenia powinien stanowić część umowy o pracę. W przypadku gdy Ty lub Twój pracodawca wykonacie ową procedurę w sposób niewłaściwy,  będziemy mieli do czynienia z pogwałceniem przepisów umowy. Sytuacja ta może nastąpić, jeśli:
• wymówienie, lub wypowiedzenie, zgodnie z umową, powinno być wręczone w formie pisemnej, a zostało sformułowane ustnie
• wymówienie, lub wypowiedzenie nie zostało wręczone w całości, lub w ogóle

Możesz ustalić ze swoim pracodawca krótszy termin wymówienia, lub wypowiedzenia. Czas Twojego zatrudnienia upłynie w ustalonym między Wami terminie, a pensję otrzymasz tylko za uzgodniony okres. Jeśli będziesz chciał zmienić zasady wręczania wymówienia, lub wypowiedzenia, powinieneś spróbować przeprowadzić odpowiednie uzgodnienia ze swoim pracodawcą, i najlepiej złożyć je na piśmie.

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy w terminie natychmiastowym, lub w sposób „konstruktywny“

Twój pracodawca ma prawo zwolnić Cię bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku gdy zarzuca Ci się poważne naruszenie zasad. Podobnie, masz prawo uważać, że zostałeś zwolniony bez wypowiedzenia, jeśli Twój pracodawca poważnie naruszył zapisy umowy o pracę (zwolnienie „konstruktywne“).

Pogwałcenie przepisów umowy – Naruszenie warunków umowy. Niesłuszna zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie. „Konstruktywne“ zwolnienie z pracy – Constructive dismissal.


 Odprawa

Odprawa to pieniądze, jakie zostają Ci wypłacone, zamiast wręczenia Ci pełnego wypowiedzenia. Jej wysokość powinna być zapisana w umowie o pracę, jako dodatkowa możliwość dla pracodawcy, a sama odprawa może  po  prostu  zostać wypłacona w celu pokrycia wszelkich szkód, jakie poniosłeś skutkiem zerwania umowy o pracę. Jeśli w Twojej umowie o pracę przewidziana jest odprawa, zwykle zapisana jest tam też jej wysokość. W przeciwnym wypadku, ustalenie je wysokości należy do Ciebie i Twojego pracodawcy. Może się niekiedy zdarzyć, że będziesz się chciał zgodzić na niższą odprawę, jeśli w Twoim interesie jest odejść z pracy wcześniej. Suma jaką otrzymasz, zwykle pokrywa wszystkie zarobki, jakie utraciłeś w związku z terminem Twojego zwolnienia. Obejmie ona Twoją pensję zasadniczą, choć także może stanowić rekompensatę za utratę różnego rodzaju dodatków służbowych (na przykład służbowego samochodu, telefonu, czy ubezpieczenia medycznego). Twój pracodawca może zadecydować, byś w okresie objętym wymówieniem lub wypowiedzeniem, mógł korzystać z niektórych dodatków, takich jak służbowy samochód. Jeśli uważasz, że wysokość odprawy zaproponowana Ci przez pracodawcę jest zbyt niska, by zrekompensować Ci utratę zarobków, możesz zawsze rozważyć złożenie skargi na złamanie umowy.


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Może się zdarzyć, że otrzymasz wypowiedzenie, a jednocześnie Twój pracodawca zwróci się do Ciebie o to, byś w okresie wypowiedzenia nie podejmował pracy. Praktyka ta nazywana jest „zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy“ (garden leave) i stosowana jest często w celu uniemożliwienia pracownikowi podejmowania pracy na rzecz konkurencji. Praktyka ta jest korzystna z punktu widzenia interesów pracodawcy, ponieważ w tej sytuacji , aż do zakończenia terminu wypowiedzenia, pracownik wciąż gwarantuje przestrzeganie pewnych obowiązków (na przykład, obowiązek poufności). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możesz zostać poproszony o podjęcie pracy na nowo. Podczas okresu wypowiedzenia, łączącym się  ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy, przysługuje Ci prawo do Twojej normalnej pensji i wszystkich dodatków służbowych.


Co robić, gdy powstają problemy

Jeśli planujesz złożyć skargę na sposób wręczenia Ci wypowiedzenia przez Twojego pracodawcę, powinieneś najpierw spróbować rozwiązać z nim swoje pretensje w sposób nieformalny. Jeśli jednak ta metoda nie przyniesie skutku, możesz skorzystać ze zwykłych procedur odwoławczych dostępnych w Twojej firmie. Jeśli Ty i Twój pracodawca w dalszym ciągu nie potraficie dojść do porozumienia, możesz odwołać się do Sądu Pracy i złożyć skargę na złamanie zapisów umowy o pracę.

Jak rozwiązywać problemy – Rozwiązywanie problemów


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

2 komentarze do “Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia”

  1. ANDRZEJ pisze:

    czy nalezy mi sie odprawa jezeli wrecze wypowiedzenie firmie?

  2. Klaudia pisze:

    Witam. Czy muszę wracać do pracy po urlopie macierzyńskim płaconym przez firmę?


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL