Praca w UK

Wynagrodzenie gwarantowane

W przypadku zwolnienia z pracy może przysługiwać Ci wynagrodzenie gwarantowane (guarantee pay). Dowiedz się, czy masz prawo do tego rodzaju wynagrodzenia i jak obliczyć należną Ci kwotę.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wynagrodzenie gwarantowane ustawowo

Wynagrodzenie gwarantowane ustawowo (statutory guarantee pay) to minimalna stawka należna pracownikowi za każdy dzień, w którym został on wysłany na przymusowy całodzienny urlop. Wynagrodzenie to przysługuje osobom, które:
• pracują dla danego pracodawcy nieprzerwanie przynajmniej przed miesiąc (dotyczy to także pracy na niepełny etat)
• pozostaną dostępni dla pracodawcy tego dnia w granicach rozsądku
• nie odmówią wykonania alternatywnych prac, nieobjętych ich umową o pracę, w granicach rozsądku
• zostały wysłane na przymusowy urlop z powodów niezwiązanych z akcją strajkową

Wynagrodzenie gwarantowane może być wypłacane maksymalnie przez 5 nieprzepracowanych dni w każdym trzymiesięcznym okresie. Jeśli Twój tydzień pracy jest krótszy niż pięć dni, gwarantowane wynagrodzenie może przysługiwać Ci w każdym trzymiesięcznym okresie wyłącznie za tyle nieprzepracowanych dni, ile liczy Twój tydzień pracy.
Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje dni, w których przydzielono Ci jakieś zadania, nawet jeśli zakres wykonanych prac był mniejszy niż zazwyczaj.

Nieprzerwane zatrudnienie – Ciągłość zatrudnienia. Określ status swojego zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia


Wysokość wynagrodzenia gwarantowanego

Dzienną stawkę należnego Ci wynagrodzenia gwarantowanego możesz obliczyć, mnożąc liczbę godzin, które powinieneś przepracować danego dnia zgodnie z umową zatrudnienia, przez stawkę godzinową wynagrodzenia gwarantowanego.

Obliczenia powinny być prowadzone w oparciu i godziny pracy określone umową obowiązującą w dniu, w którym zostałeś wysłany na przymusowy urlop. Jeśli ze względu na redukcję godzin pracy wprowadzono nową lub zmienioną umowę, należy bazować na umowie obowiązującej bezpośrednio przed tą zmianą.
Stawka dzienna nie może przekroczyć £23,50, co oznacza, że wynagrodzenie za pięć nieprzepracowanych dni nie może być wyższe niż £117,50.
Poszukaj informacji o innych benefitach, które mogą przysługiwać Ci po wyczerpaniu powyższego limitu.

Wynagrodzenie – Wynagrodzenie. Godziny pracy – Wynagrodzenie. Jak ubiegać się o benefity – Benefity w UK


Wynagrodzenie gwarantowane określone umową

Jeśli wynagrodzenie gwarantowane jest uwzględnione w Twojej umowie o pracę, masz do niego pełne prawo. W przypadku, gdy stawka określona umową jest wyższa niż ustawowa, przysługiwać Ci będzie stawka wyższa wypłacana w miejsce ustawowego wynagrodzenia gwarantowanego.
W czasie urlopu przymusowego masz prawo do wyższej z następujących dwóch kwot:
• kwoty określonej w Twojej umowie o pracę, która może być równa lub niższa niż Twoje standardowe wynagrodzenie
• ustawowego wynagrodzenia gwarantowanego (pod warunkiem, że Ci ono przysługuje)

Ustawowe wynagrodzenie gwarantowane może być wypłacane za najwyżej pięć dni w każdym trzymiesięcznym okresie. Umowa o pracę może zwiększyć liczbę nieprzepracowanych dni, za które przysługuje Ci wynagrodzenie gwarantowane. Jeśli wynagrodzenie gwarantowane w umowie jest podane jako stawka tygodniowa, a przymusowy urlop trwał krócej niż tydzień, powinieneś otrzymać kwotę proporcjonalną do liczby nieprzepracowanych dni.


Wynagrodzenie gwarantowane a Jobseekers Allowance

Wynagrodzenie gwarantowane jest wliczane do zarobków przy wypłacie zasiłku Jobseekers Allowance, jeżeli:
• jest ono wypłacane jako ustawowe wynagrodzenie gwarantowane
• jest ono wypłacane w ramach specjalnego układu zbiorowego pracy dotyczącego wynagrodzenia gwarantowanego (patrz dział dotyczący zniesienia prawa do wynagrodzenia gwarantowanego)
• jest ono wypłacane jako część dowolnego układu zbiorowego pracy, które zobowiązuje pracowników do pozostania w gotowości do pracy w danym dniu

Zasiłek dla osób poszukujących pracy – Jobseeker’s Allowance


Zniesienie prawa do wynagrodzenia gwarantowanego

Istnieją sytuacje, w których w ramach układu zbiorowego pracy pracodawca wraz z pracownikami mogą zrezygnować ze stosowania niektórych zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia gwarantowanego. Na przykład możesz zdecydować w porozumieniu z pracodawcą na skorzystanie z wewnętrznej procedury składania skarg, zamiast z sądu pracy.
W praktyce porozumienie takie musi określać warunki dotyczące wynagrodzenia gwarantowanego, które muszą być przynajmniej równie korzystne dla pracowników, co warunki przysługujące im ustawowo.
W rzadkich wypadkach porozumienie między pracownikami a pracodawcą w ramach układu zbiorowego pracy może znosić część praw przysługujących pracownikom w związku z wypłatą wynagrodzenia gwarantowanego.  Takie porozumienie jest zgodne z prawe wyłącznie jeśli zostanie ono zatwierdzone przez dyrektora gabinetu ministra ds. biznesu (Secretary of State for Business).

Związki zawodowe – Związki zawodowe – wstęp


Co dalej?

Jeśli pracodawca wysłał cię na przymusowy urlop i nie wypłacił Ci należnego wynagrodzenia ani wynagrodzenia gwarantowanego możesz złożyć skargę w sądzie pracy. Niewypłacenie należnego Ci wynagrodzenia należy do kategorii bezprawnych odliczeń od pensji. Jeśli przymusowy urlop przeciąga się możesz rozważyć rezygnację z uwagi na redukcję etatów i pobranie odprawy.

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Odliczenia od wynagrodzenia – Odliczenia od wynagrodzenia. Tymczasowy urlop przymusowy: wystąpienie o zwolnienie w ramach redukcji etatów – Temporary lay-off: applying for redundancy


Gdzie uzyskasz pomoc?

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej Twoich praw związanych z wynagrodzeniem gwarantowanym, zapoznaj się z sekcją zawierającą przydatne dane kontaktowe. Jeśli należysz do związku zawodowego, może on udzielić Ci wsparcia, pomocy i porady.

Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe – wstęp


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 13.06.2012
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wynagrodzenie gwarantowane”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL