Praca w UK

Zaświadczenie o zdolności do pracy

Zaświadczenie o zdolności do pracy (fit note) zastępuje zaświadczenie o chorobie (sick note). To nowy formularz, który otrzymasz od lekarza, jeśli Twój stan zdrowia wpływa na Twoją zdolność do pracy. Dowiedz się, w jaki sposób zaświadczenie to pomoże Tobie i Twojemu pracodawcy zorganizować Twój powrót do pracy po okresie choroby.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Wycofanie zaświadczeń lekarskich

1) Co się zmieniło?

Zaświadczenie o zdolności do pracy (fit note) daje lekarzowi możliwość na udzielenie obszerniejszej informacji o wpływie stanu zdrowia pacjenta na jego zdolność do pracy. Dzięki temu pracodawca może znaleźć sposób na ułatwienie Ci wcześniejszego powrotu o pracy. Zmiany te oznaczają, że lekarz może:
• określić, kiedy będziesz w stanie wykonywać pracę z pomocą innych osób
• zasugerować, co może ułatwić Ci powrót do pracy
• poinformować pracodawcę, w jaki sposób choroba wpływa na zakres obowiązków, które możesz wykonywać

2) Co pozostaje bez zmian?

Zaświadczenie o zdolności do pracy w dalszym ciągu może służyć jako usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu choroby lub odniesionych obrażeń. Zaświadczenie to w dalszym ciągu nie jest wymagane, dopóki okres choroby nie przekroczy siedmiu dni kalendarzowych. Procedura i zasady ubiegania się o benefity nie uległy zmianie. Wniosek o przyznanie benefitów możesz złożyć nawet, jeśli lekarz uznał, że możesz być zdolny do pracy (may be fit for work). Nie zmieniły się także kryteria wypłacania ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay). Jeśli według lekarza możesz być zdolny do pracy, ale wspólnie z pracodawcą uznacie, że powinieneś pozostać w domu, w okresie nieobecności przysługuje Ci ustawowy zasiłek chorobowy.

Benefity i pomoc finansowa – Benefity w UK. Ustawowy zasiłek chorobowy – Statutory Sick Pay. Informowanie pracodawcy o chorobie i wymagane zaświadczenia – Statutory Sick Pay: telling your employer you are sick and providing evidence.


Interpretacja zaświadczenia

Wypełniając zaświadczenie o zdolności do pracy, lekarz ma do wyboru dwie opcje. Może on uznać, że nie jesteś zdolny do pracy (not fit for work) lub że możesz być zdolny do pracy (may be fit for work).

1) „Pacjent niezdolny do pracy“

Lekarz wybierze tę opcję, jeśli uzna, że Twój stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy przez określony okres czasu.

2) „Pacjent może być zdolny do pracy“

Lekarz wybierze tę opcję, jeśli uzna, że przy wsparciu ze strony pracodawcy możesz być w stanie wrócić do pracy jeszcze przed pełnym powrotem do zdrowia. Lekarz może także zawrzeć w zaświadczeniu dodatkowe uwagi, które pozwolą pracodawcy zrozumieć konsekwencje Twojej choroby. Jeśli to możliwe, może on także zasugerować działania, które mogą ułatwić Ci powrót do pracy. Do najczęściej wymienianych należą:
• stopniowy powrót do pracy – pozwoli Ci on skorzystać ze stopniowego poszerzania zakresu Twoich obowiązków lub zwiększania godzin pracy, najczęściej po operacji lub wypadku
• zmiana godzin – takie rozwiązanie może pozwolić Ci na późniejsze rozpoczynanie lub wcześniejsze kończenie pracy, jeśli dojazd w godzinach szczytu stanowi dla Ciebie problem
• zmieniony zakres obowiązków – uwzględniający Twój stan zdrowia, np. zwolnienie Cię z konieczności przenoszenia ciężkich przedmiotów, jeśli Twój problem dotyczy kręgosłupa
• zmiana stanowiska pracy – uwzględniająca Twój stan zdrowia, np. przeniesienie Cię na parter, jeśli masz problemy z wchodzeniem po schodach


Omówienie zaświadczenia z pracodawcą

Jeśli lekarz uznał, że możesz być zdolny do pracy, wydane przez niego zaświadczenie pomoże pracodawcy omówić z Tobą kwestię ewentualnego powrotu do pracy. Jeśli uznacie, że możesz wrócić, uzgodnijcie:
• w jaki sposób to nastąpi
• jakiej pomocy możesz oczekiwać i przez jaki okres czasu
• w jaki sposób ewentualne zmiany dotyczące godzin pracy lub obowiązków wpłyną na wysokość Twojego wynagrodzenia


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Może się zdarzyć, że pracodawca nie będzie w stanie wprowadzić zmian, które umożliwiłyby Ci powrót do pracy. W takiej sytuacji będziesz musiał odłożyć decyzję o powrocie do czasu, gdy Twój stan zdrowia ulegnie poprawie. Możesz wtedy uznać swoje zaświadczenie za równoznaczne z zaświadczeniem o niezdolności do pracy i nie ma konieczności udawania się do lekarza po kolejne orzeczenie.


Spór w sprawie powrotu do pracy

Jeśli nie potrafisz porozumieć się z pracodawcą w kwestii terminu i sposobu powrotu do pracy, wyjaśnij mu, dlaczego nie zgadzasz się z jego opinią. Możliwe, że istnieją dodatkowe czynniki, o których istnieniu pracodawca nie wiedział w chwili podejmowania decyzji. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz poprosić przedstawiciela związku, aby pomógł Ci przeprowadzić tę rozmowę. Możesz także zasięgnąć porady w jednej z lokalnych organizacji, np. w Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Wypłata ustawowego zasiłku chorobowego: jeśli nie zgadzasz się z decyzją pracodawcy – Statutory Sick Pay payments: if you think your employer’s decision is wrong


Inne przydatne linki

Informacje o zaświadczeniach o zdolności do pracy na stronie państwowej służby zdrowia – Guidance on fit notes from the NHS Choices website. Pobierz przykładowe „Zaświadczenie o zdolności do pracy“ – Download a sample ‘Statement of Fitness for Work’ form (PDF, 76K)


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zaświadczenie o zdolności do pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL